Därför är det svårt att föra statistik över antalet tillfrisknade coronaviruspatienter | InrikesFör lite på en månad sedan konstaterades det första laboratoriebekräftade coronavirusfallet i Finland. Hur länge du bär viruset ifall du insjuknar varierar, men vanligen rör det sig om två till tre veckor. Därför kan man anta att antalet tillfrisknade finländare är stort statistiskt sett, men så är inte fallet, rapporterar Yle Uutiset.

Det enda exakta antalet tillfrisknade i Finland som finns att tillgå hittas i John Hopkins universitets statistik. Enligt bland annat världshälsoorganisationen WHO och det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s uppgifter har omkring 300 coronaviruspatienter tillfrisknat.

Hittills har över 1 500 coronavirusfall bekräftats i Finland. Det faktiska antalet insjuknade uppskattas vara tiofaldigt större, eftersom de flesta som bär viruset är symptomfria eller får lindriga symptom. Det finns alltså skäl att tro att betydligt fler än 300 tillfrisknat.

Oftast försvinner viruset på två veckor, men hos vissa patienter kan det finnas kvar i en månad.― Veli-Jukka Anttila, HUS

Det är inte alldeles enkelt att föra statistik över antalet tillfrisknade, säger avdelningsöverläkare Veli-Jukka Anttila på polikliniken för infektionssjukdomar vid HUS. Först måste man definiera vad att ha tillfrisknat innebär i praktiken.

– Först måste man bekräfta att personen haft viruset. Oftast försvinner viruset på två veckor, men hos vissa patienter kan det finnas kvar i en månad. Även om viruset kan ha försvunnit, tar det länge för de förändringar på lungorna som infektionen i svåra fall gett upphov till att läka, säger Anttila.

Med andra ord innebär det att en patient som skickats hem från sjukhuset inte nödvändigtvis har återhämtat sig, trots att viruset inte längre finns i hens kropp.

Resurserna används för att vårda och bekämpa

För tillfället går sjukvårdens resurser åt till att bekämpa virusets spridning och till att ta hand om de patienter som behöver vård. Det är därför inte aktuellt att kartlägga antalet tillfrisknade just nu, enligt Anttila.

– Vi börjar inte längre jaga efter virus efter att patienten fått åka hem. Det spelar ingen roll när ett positivt provsvar blivit negativt, konstaterar Anttila.

För att sedan kunna få en så precis bild av sjukdomen covid-19 som möjligt behövs emellertid också den typen av statistik, men i ett senare skede.

Det spelar ingen roll när ett positivt provsvar blivit negativt.― Veli-Jukka Anttila, HUS

Anttila ställer sig skeptisk till den statistik som nu finns. Kriterierna för insamlingen av data är inte alltid klargjorda, och olika länders myndigheter följer nödvändigtvis inte heller samma kriterier.

Någon form av statistik över antalet tillfrisknade kommer så småningom att kunna göras, då HUS börjar kartlägga coronavirussmittor med hjälp av antikroppstest.

Antikroppstesterna kommer utföras exempelvis bland vårdare för att ta reda på vilka som redan varit smittade och sålunda byggt upp ett immunförsvar mot viruset. De här vårdarna kan då sköta coronaviruspatienter i framtiden.

Vi får vänta på slutgiltig data

Coronaviruset för med sig många frågor som vi kan besvara an efter.

För tillfället fås uppgifterna om de infektioner coronaviruset ger upphov till från Kina, där pandemin bröt ut i december i fjol.

– I Kina har de sett fall där förändringar påträffats på röntgenbilder ännu fyra veckor efter insjuknandet, berättar Anttila.

Hur bra och hur snabbt de förändringar coronaviruset ger upphov till i kroppen läker får tiden utvisa. Först då vet vi hur många som verkligen tillfrisknade.

Kina har ändå kommit också med positiva nyheter. Enligt en undersökning som publicerades tidigare i veckan dör endast 0,66 procent av dem som smittas. Det är ett betydligt lägre tal än vad tidigare uppskattningar kommit fram till.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Koronaviruksesta parantuminen ei ole yksiselitteinen asia ja siksi parantuneiden määrää on vaikea tilastoida skriven av Teemu Hallamaa. Artikeln är översatt av Josefin Flemmich.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply