Därför är det svårt att masstesta för T-cellsimmunitetAtt spåra bred immunitet mot covid-19 genom att provta för T-celler i befolkningen är en osannolik metod. ”Det är så krångliga analysmetoder så det går i dagsläget inte att göra i stor skala som med antikroppstester”, säger Soo Aleman, överläkare och docent på Karolinska Universitetssjukhuset.

Efterfrågan på antikroppstester är stor. Testerna ska visa om man har utvecklat antikroppar och därmed också varit sjuk i covid-19.

Men personer som får ett negativt provsvar kan fortfarande ha burit på smittan och utvecklat immunitet, enligt forskare vid Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. De kan nämligen ha utvecklat så kallade T-celler mot coronaviruset, som sannolikt ger immunitet.

– Helt säker kan man inte vara när det är en ny sjukdom. Men vi vet att T-celler brukar vara förenade med immunitet, säger Soo Aleman.

Manuella tester

Att testa befolkningen på bred skala för T-celler är dock inte möjligt i dagsläget. Trots att testet görs genom blodprov i armvecket, som med antikroppstester.

– Antikroppstester kan åka iväg till labbet där en maskin kan sköta om dem. Men i analyser för T-celler måste man separera fram celler från blodet manuellt och det tar lång tid, säger Soo Aleman.

Läs mer: Fler coronatestas – men vad säger egentligen svaren?

Andelen personer som har haft påvisbara antikroppar har kallats överraskande låg. Men om många av dem som testas negativt för antikroppar i stället har oupptäckta T-celler betyder det sannolikt att betydligt fler har varit sjuka och är immuna.

Högre immunitet

Enligt resultat från en opublicerad gemensam studie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har man hittat T-celler hos personer som testat negativt för antikroppar, trots att de har fått en konstaterad diagnos med covid-19 tidigare. Personerna hade milda symtom.

– Den här studien indikerar att vi kan ha högre immunitet än vad vi tidigare trott, säger Soo Aleman som är medförfattare.

De som i studien hade antikroppar hade alltid T-celler, medan de som hade T-celler inte alltid behövde ha utvecklat antikroppar, berättar forskaren. Däremot har resultaten inte granskats vetenskapligt och urvalet är endast drygt 200 personer.

– Det är fortfarande en liten studie och vi behöver testa på fler personer för att kunna dra säkra slutsatser, säger Soo Aleman.

Fakta: T-celler

T-celler är en del av immunförsvaret och en typ av vit blodkropp som är specialiserad på att känna igen virusinfekterade celler. T-cellen dödar cellen som är infekterad av viruset och på så sätt går virusantalet ner.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply