Därför fortsätter Finland vaccinera med Astra Zenecas vaccin | Inrikes


Den information som nu finns att tillgå tyder inte på att Astra Zenecas vaccin utgör en hälsorisk, säger Liisa Näveri på läkemedelsmyndigheten Fimea. Flera länder har pausat användningen av vaccinet efter rapporter om blodpropp hos mottagare.

  • Flera länder har pausat vaccinationer med Oxforduniversitetets och svensk-brittiska tillverkaren Astra Zenecas vektorvaccin, efter misstankar om att vaccinerade har utvecklat olika former av blodproppar efter sin vaccination.
  • Till länderna hör åtminstone Danmark, Norge och Island, de baltiska länderna, Irland, Luxemburg, Österrike, Italien, Frankrike, Tyskland, Bulgarien och Thailand. Indien har inlett en egen utredning.
  • Världshälsoorganisationen WHO har sagt att det inte finns bevis för att vaccinet är ansvarigt för blodpropparna. EU:s läkemedelsmyndighet EMA utreder som bäst kopplingen.
  • Enligt Astra Zeneca handlar det om 37 fall i Europa, varav en handfull har varit dödliga.

AstraZeneca säger att man sammanlagt fått information om 37 fall av blodpropp hos personer som vaccinerats med deras vaccin. Några av fallen har varit dödliga.

17 miljoner människor har vaccinerats med AstraZeneca i EU och Storbritannien, med andra ord är det försvinnande få som ska ha utvecklat blodpropp som biverkning.

Det är fortsättningsvis oklart om det är vaccinet som gett upphov till blodpropparna.

Fimea: “Förståelig men stark reaktion”

Liisa Näveri, sektionschef för läkemedelssäkerheten på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, säger att det tillsvidare inte verkar som att vaccinet ligger bakom blodpropparna.

– All den information vi har tillgång till just nu visar inte att Astra Zenecas vaccin medför några farligare biverkningar, säger Näveri.

Det är samma budskap som Världshälsoorganisationen WHO har upprepat sedan förra veckan.

Näveri säger att biverkningarna än så länge är liknande för alla coronavaccin som är i användning, och påpekar att alla vaccin har bieffekter.

Fimea har fått nio rapporter om misstänkta blodproppar i samband med vaccinet. Enligt Näveri innehåller rapporterna inte mycket information, och Fimea har bett om mer detaljer.

Näveri säger att hon förstår att blodproppsfallen har fått länder att reagera.

– Vi talar ändå om allvarliga saker, och man har därför vidtagit förebyggande åtgärder. För min egen del kan jag tycka att reaktionerna och åtgärderna har varit starkare än vad den tillgängliga informationen kräver, säger Näveri.

Koronarokotteista vastaava myyntilupakoordinaattori Maija Kauppinen Töölön Sairaalan pihalla.
Fimeas överläkare Maija Kaukonen säger att blodproppar är en vanlig åkomma.
Koronarokotteista vastaava myyntilupakoordinaattori Maija Kauppinen Töölön Sairaalan pihalla.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,Astra Zeneca,coronavirus,coronavirusutbrottet 2020–2021 i Finland,koronaviruspandemi,Coronatestning

I fredags sade Fimeas överläkare Maija Kaukonen att det i en del länder också finns ett politiskt tryck att reagera kraftigt på misstankarna.

Både Kaukonen och social- och hälsovårdsministeriets avdelningschef Tuija Kumpulainen har påpekat, att blodproppar är ett vanligt fenomen.

– Frågan är om vaccinet ökar på risken att drabbas av blodpropp, sade Kaukonen till Yle i fredags.

AstraZeneca säger i ett pressmeddelande att förekomsten av blodpropp i den vaccinerade populationen är lägre än förekomsten av blodproppar hos befolkningen i allmänhet.

Ovanliga blodproppar i Danmark och Norge

Debatten går het i de länder som stoppat vaccinet. I Danmark har det lokala läkemedelsverket sagt att symtomen hos de som drabbats av blodpropp är ovanliga.

Läkemedelsmyndigheten Lægemiddelstyrelsen säger att en 60-årig kvinna som dog på grund av en blodpropp hade ett lågt antal blodplättar (trombocyter), blodproppar i små och stora blodkärl och blödningar, vilket enligt myndigheten inte är normalt.

Läkaren och hälsoredaktören Peter Qvortrup Geisling vid Danmarks Radio säger att symtomen tyder på ett tillstånd som vanligtvis orsakas av fysisk skada i samband med slag mot huvudet eller trafikolyckor.

Även Italien har sett åtminstone två misstänka dödsfall, ett nära Turin och ett på Sicilien, och även i Österrike har åtminstone en kvinna dött efter att hon vaccinerats med Astra Zeneca-vaccinet.

Då man redan har gett vaccinet åt en enorm mängd människor så är det oundvikligt att det i den gruppen kommer att finnas beklagliga fall som skulle ske även utan vaccinet

Liisa Näveri på Fimea säger att det handlar om så få fall att det är svårt att säga vad sambandet är mellan vaccin och blodproppar.

– Det går inte att säga att det finns skäl att misstänka att vaccinet innebär en förhöjd risk för blodpropp.

– Det kan handla om ett sammanträffande. Då man redan har gett vaccinet åt en enorm mängd människor så är det oundvikligt att det i den gruppen kommer att finnas sådana sällsynta, beklagliga fall, som skulle ske även utan vaccinet, säger Näveri.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC utreder nu alla misstänkta fall på unionens område, men understryker även de att det inte finns några tecken på att vaccinet ligger bakom.

P-piller mycket farligare över en längre period

Många har på sociala medier lyft upp att andra, vanliga preparat medför en mer förhöjd risk för blodpropp än den Astra Zenecas vaccin möjligen medför.

Mellan två och tio av 10 000 som äter p-piller får nämligen blodpropp, jämfört med 1 av 10 000 som inte äter p-piller. Åtminstone 1 av 1000 gravida får blodpropp, skriver svenska läkarmagasinet Doktorn.se.

Under 40 fall av blodpropp har alltså rapporterats hos de 17 miljoner vaccinerade i EU och Storbritannien, och sambandet är inte bevisat.

Norska samhällsforskaren Dag Wollebæk påminner i sin tur om att sjukdomen covid-19 själv ökar risken för blodpropp.

Wollebæk delade ett matematiskt exempel på Twitter förra veckan, där han visar att han måste vaccineras 2500 gånger för att simulera samma förhöjda risk för blodproppar som Astra Zenecas vaccin möjligen medför.

Som 46-årig man är risken att drabbas av blodpropp om man är smittad av coronaviruset 1,5 gånger större än vanligt, skriver Wollebæk, vilket är enormt mycket mer än den risk som befaras för Astra Zeneca-vaccinet.

Enligt Wollebæk är det 0,0006 procent av de vaccinerade som utvecklat blodpropp.

Kan ett stopp komma också till Finland?

Trots de matematiska övningarna kvarstår möjligheten att Astra Zenecas vaccin höjer risken för olika former av blodpropp. Vad ska hända för att Finland ska dra i bromsen och pausa användningen av vaccinet?

– Det första som kunde leda till det här är om EMA:s PRAC-kommitté rekommenderar att man vidtar åtgärder på grund av att det verkar finnas risker, så skulle Fimea naturligtvis skrida till verket direkt, säger sektionschef Liisa Näveri.

– Förstås skulle vi också skrida till verket om vi skulle få många skadeanmälningar, som berör personer som inte har några andra riskfaktorer som innebär en förhöjd risk för symtomen.

Näveri säger att utöver Fimea kan även Institutet för hälsa och välfärd, THL, som hälsomyndighet dra i den redan nämnda bromsen, om man anser att det finns faror med vaccinet.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply