Därför når inte Sverige målet om 100 000 tester i veckan


Socialminister Lena Hallengren (S) har varit tydlig med att det är regionernas och kommunernas ansvar att se till att alla tester utförs. På en presskonferens förra veckan uppmanade hon regionerna att öka takten.

Något som verkar vara lättare sagt än gjort.

– Att vi inte nått målet handlar dels om att de labb vi använder oss av inte har fullt fungerande digitala system för att registrera provsvaren så att de går in i vårdsystemet. Den andra flaskhalsen handlar om att transportera testkit till och från de platser där proverna ska tas, säger Harriet Wallberg, regeringens nya testkoordinator.

Regeringens ambition var att man skulle testa 100 000 personer per vecka från mitten av maj, men förra veckan kom man bara upp i totalt 29 400 tester.

– Jag kan inte bedöma när vi kan nå målet. Man jobbar väldigt intensivt med att få i gång testningen och jag har stora förhoppningar om att det kommer kunna gå relativt snabbt nu, säger Wallberg.

”Har skett en acceleration”

Syftet med den utökade testningen är förhindra smittspridning och få personer som inte bär på coronaviruset tillbaka i arbete.

Hur provläget ser ut varierar mellan regionerna, men den senaste veckan har arbetet tagit fart på vissa håll, bland annat i Skåne, Stockholm, Sörmland och Västra Götaland.

– Det har skett en acceleration av provtagningen, speciellt i Västra Götalandsregionen. Där togs runt 200 tester per dag förra veckan, och den här veckan är man uppe i 800-1000 tester per dag, säger Emma Spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Bara de med symtom som testas

Provtagningen sker utefter Folkhälsomyndighetens prioriteringslista. I första hand testas patienter i behov av sjukhusvård och sedan personal inom vård och omsorg. I vissa regioner har man nu också börjat testa personal inom så kallad samhällsviktig verksamhet, vilket är det tredje steget.

– Det kan handla om exempelvis polis och räddningspersonal. För att göra ett test måste arbetsgivaren intyga att man har symtom och behöver testas, säger Harriet Wallberg.

I dagsläget är det bara de som har symtom som ska testas, med undantag från äldreomsorgen där man testar bredare. I ett fjärde steg ska även ”övriga relevanta delar av samhället” inkluderas, men Emma Spak kan inte svara på när det kommer att ske. 

– Det förs dialoger om hur det ska kunna gå till, men vi är inte riktigt där än. Arbetet har varit inriktat på grupp ett och två och är i viss mån nu även inne på grupp tre, säger hon.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply