De här rekommendationerna gäller för din region


Region Blekinge

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Dalarna

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Gotland

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Gävleborg

Regionen kommer troligtvis att rekommendera distansundervisning på högstadier och gymnasieskolor efter sportlovet. Veckorna det gäller vid en rekommendation är vecka 10 i Gästrikland och vecka 11 i Hälsingland.

Regionens smittskyddsläkare har beslutat att införa nya skärpta rekommendationer efter en ökad smittspridning och en stor spridning av den brittiska mutationen av coronaviruset. Följande rekommendationer gäller inom regionen till och med 10 mars:

• Använd alltid engångsmunskydd och i situationer där nära kontakt, under en längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Detta gäller exempelvis på arbetsplatser och i kollektivtrafik.

• I kollektivtrafik bör munskydd användas hela tiden, inte bara i rusningstid. Munskydd ersätter inte regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

• Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet där ett större utbrott pågår, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Halland

Från och med den 26 februari rekommenderas användning av engångsmunskydd i regionen, då nära kontakt med andra inomhus inte kan undvikas. Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt:

• På arbetsplatser där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus. 

• I kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt.  

Från och med 20 januari gäller följande rekommendation i Halland:

• Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård rekommenderas att bära munskydd när man vistas i vårdlokaler och väntrum samt under transporter mellan vårdenheter.

• Besökare som befinner sig i vård- och omsorgslokaler rekommenderas att bära munskydd under hela besöket. 

• Personal inom vård- och omsorg rekommenderas att bära munskydd när man befinner sig i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller utöver de riktlinjer som sedan tidigare finns för användning av skyddsutrustning. 

Rekommendationerna riktar sig till personer födda 2004 och tidigare. Läs mer på regionens webbplats.

Region Jämtland Härjedalen

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Jönköpings län

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Kalmar län

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Kronoberg

Smittskyddsläkaren i Kronoberg rekommenderar att gymnasieskolor i så stor utsträckning som möjligt bedriver distansundervisning veckan efter sportlovet, vecka 9. Även i årskurs 8 och 9 på högstadieskolorna bör man om möjligt bedriva distansundervisning under vecka 9.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Norrbotten

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Skåne

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Stockholm

Läget är fortsatt allvarligt i Stockholm. Förra veckan ökade antalet konstaterade fall med covid-19 med 27 procent jämfört med veckan innan. Inför att stockholmarna går på sportlov nästa vecka presenterade regionen nya rekommendationer under tisdagen. Följande restriktioner gäller fram till och med 22 mars:

• Smittskyddsläkaren rekommenderar högstadie- och gymnasieskolor att bedriva distans- eller fjärrundervisning under vecka 10 för att bryta eventuella smittkedjor efter sportlovet.

• Engångsmunskydd ska alltid användas i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under längre tid.

• Utifrån det nya aktuella läget bör man bara resa om man måste.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Sörmland

Tidigare i veckan presenterade regionens smittskyddsläkare skärpta lokala rekommendationer. Det finns en oro för att olika mutationer av viruset sprider sig i regionen. I nuläget vet man inte exakt vilka det handlar om, förutom den brittiska mutationen. Misstankar finns dock om att det kan röra sig om både den brasilianska och sydafrikanska varianten. De nya rekommendationerna gäller till och med 14 mars:

• Avstå från icke nödvändiga resor. Res så smittsäkert som möjligt vid nödvändiga resor.

• Använd engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafik och då nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Munskydd ersätter inte regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

• Begränsa antalet nya nära kontakter. Umgås endast med de du normalt träffar.

• Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker med risk för trängsel.

• Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska man undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt.

• Skolor bor behålla delvis distansundervisning under vecka 9 och 10 och inte genomföra eventuell planerad minskning under dessa veckor. Om en skola drabbas av smittspridning så bör en ökning av distansundervisning övervägas i samråd med Smittskyddsläkaren.

• På arbetsplatser gäller 1,5-2 meters avstånd till varandra både under arbete och rast. Det gäller även alla vuxna som vistas i skollokaler.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Uppsala

Regionen har särskilda rekommendationer som gäller till 30 mars:

• Använd alltid engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken och i andra inomhusmiljöer, där man vistas mer än 15 minuter och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra människor. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer fortfarande gäller.

• Region Uppsala avråder också från resor inom länet och inom landet som inte är nödvändiga.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Värmland

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Västerbotten

Särskilda rekommendationer gäller i regionen till och med den 21 mars.

• Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du bor med eller en liten krets.

• Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.

• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och träffa så få som möjligt.

• Undvik onödiga resor. Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Begränsa nya kontakter så mycket du kan.

• Den som arbetar i en verksamhet där ett större utbrott pågår bör undvika att vistas ute i samhället. Inköp av livsmedel och nödvändiga läkemedel kan genomföras.

• I högstadiet och gymnasiet i Skellefteå rekommenderas fjärr- eller distansundervisning.

• Använd munskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och då du träffar personer utanför din närmaste krets. Munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Västernorrland

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Västmanland

Den så kallade brittiska virusvarianten ökar snabbt i regionen och de inför därför särskilda rekommendationer. Från och med 26 februari gäller följande:

• Begränsa antalet nya nära kontakter

•  Undvik kollektivtrafik, köpcentra och andra platser där det finns risk för trängsel.

•  Avstå från onödiga resor. Om du anser att du måste göra en nödvändig resa, res i så fall så smittsäkert som möjligt.

•  Du som är född 2004 och tidigare ska alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken.

•  Högstadie- och gymnasieskolor i regionen bör använda distansundervisning under vecka 10.

•  Fortsätt arbeta hemifrån så mycket som möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska trängsel undvikas och avstånd hållas.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Västra Götaland

Lokala rekommendationer gäller till och med 14 mars.

• Begränsa antalet nya nära kontakter. Umgås bara med de du normalt träffar. Om du träffar andra bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

• Undvik kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst själv.

• Avstå från icke nödvändiga resor. Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt. Använd engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafik och då nära kontakt inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

• Smittskyddet rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Läs mer på regionens webbplats.

Region Örebro län

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Region Östergötland

Har inga särskilda rekommendationer. Håll dig uppdaterad via regionens webbplats.

Alla lokala allmänna råd finns samlade på krisinformation.se.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply