De östnyländska daghemmen anpassar verksamheten till coronan: “Inte ens lindrigt sjuka barn får hämtas till daghemmen” | Östnyland


Hösten är snart här och daghemmen fylls snart med barn. Egna leksaker får helst lämnas hemma och tröskeln för coronatest är lägre än tidigare. Småbarnspedagogerna anpassar verksamheten efter myndigheternas riktlinjer.

Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik i Lovisa, säger att daghemmen i staden följer de sakkunniga myndigheternas instruktioner.

– Vi kommer i stort sett att följa de rekommendationer som vi hade under våren. Vi tog dem i bruk tills vidare och vi har inte gett andra direktiv ännu, säger Hoff.

Så fort ett barn visar symtom för en luftvägsinfektion, eller så fort som vårdnadshavarna lägger märke till att barnet håller på att insjukna i någonting, ska barnet stanna hemma.

Om barnet börjar visa symptom efter att det avlämnats på daghemmet, kontaktas vårdnadshavaren. Barnet placeras avskilt från de andra i väntan på att vårdnadshavaren, som sedan för hem barnet.

– När ett eventuellt fall av coronavirus har uteslutits genom ett test, så kan barnet komma tillbaka, om barnet mår bra och orkar ta del av verksamheten.

Det här är enligt Hoff hur undervisningsministeriets direktiv har tolkats i Lovisa.

Sofia Hoff.
Sofia Hoff är chef för småbarnspedagogik i Lovisa.
Sofia Hoff.
Bild: Yle/Katarina Lind
lovisa stad

Hoff säger att den klassiska höstsnuvan, som flera tampas med under många veckor, kan leda till att sjukdomsläget måste uppskattas beroende på situation.

– Vi kommer att vara tvungna bedöma från fall till fall.

Daghemmen vill minimera antalet personer som vistas i lokalerna

– Vi rekommenderar att vårdnadshavarna lämnar barnen vid dörren eller tamburen, när de hämtar barnet till daghemmet.

I Lovisa försöker daghemmen ordna verksamheten så att endast barnen och personalen vistas i lokalerna.

Undantaget är nya familjer. Hoff säger att det är viktigt att nya barn och deras familjer får bekanta sig med daghemmens miljö på ett tryggt vis.

Det här har utbildningsstyrelsen också gett direktiv om.

skor som hänger på tork
Barn, föräldrar och skor går skilda vägar för dagen redan i tamburen. Arkivbild
skor som hänger på tork
Bild: Yle / Arkivbild
daghem,barnstövlar

I Lovisa rekommenderas det att barnen inte tar med sig saker hemifrån till daghemmen.

– Om någon sak är viktig för barnets välbefinnande så måste vi tillåta det. Barnens välbefinnande och trygghetskänsla är ändå det viktigaste.

Daghemmen i Sibbo har varit coronafria

Mervi Keski-Oja är chef för småbarnspedagogik i Sibbo. Hon säger att det viktigaste är att barnen och personalen på daghemmen hålls friska.

– Inte ens lindrigt sjuka barn får hämtas till daghemmen, säger Keski-Oja.

Hon poängterar att det är på vårdnadshavarnas ansvar att uppskatta om barnet är friskt eller inte.

I Sibbo har daghemmen inte haft ett enda fall av coronavirus, varken bland barnen eller personalen

Hittills har samarbetet mellan vårdnadshavarna och personalen på daghemmen fungerat bra. Keski-Oja säger att båda parter har gjort ett fint jobb.

I Sibbo har daghemmen inte haft ett enda fall av coronavirus, varken bland barnen eller personalen.

– Viruset kan spridas också symtomfritt och i Sibbo har vi haft en låg tröskel för att föra folk på tester, vilket vi fortsätter med.

Om ett barn fortfarande visar symtom efter ett negativt coronatest, ska barnet tillfriskna hemma. Om inte, kan barnet återvända till daghemmet.

Städningen utökas och handhygienen uppmärksammas

– Vi ser till att allas handhygien är bra, vilket man tidigare också har gjort, men ännu mera nu.

Personalen lär också barnen att hosta på rätt sätt.

– Vi har talat med städservicen om att vi kommer att utöka städningen på daghemmen.

Olika daghemsgrupper kommer inte längre att vara helt isolerade från varandra. Personalen får vistas med andra grupper då det finns pedagogiska orsaker till det.

I Sibbo får de som hämtar barnen till daghemmen komma in i lokalerna, förutsatt att de inte vistas inomhus längre än femton minuter.

Mjukisdjurens natt på Borgå bibliotek 20.04
Leksaker lämnas hemma men ett kärt mjukisdjur som ger trygghet får hänga med. Arkivbild.
Mjukisdjurens natt på Borgå bibliotek 20.04
Bild: Yle/Stefan Härus
Borgå,mjukisdjur

Då det handlar om barnens saker är direktiven de samma som i Lovisa,

– Vi har haft det så att barnen inte har fått ha egna saker på daghemmen, men om ett barn till exempel har ett mycket kärt mjukisdjur så tillåts det. Vårdnadshavaren ser till att leksaken är ren.

Borgå följer också sakkunniga ministeriers instruktioner

Leila Nyberg är direktör för småbarnspedagogik i Borgå. Hon säger att småbarnspedagogerna tillsammans går igenom och tolkar undervisningsministeriets riktlinjer.

– Vårdnadshavarna måste så klart informeras om att daghemmen följer de nationella riktlinjerna som undervisningsministeriet ger ut.

Kommunikationen mellan småbarnspedagogerna och vårdnadshavarna är viktig.

På daghemmen i Borgå följs samma principer som i Lovisa och Sibbo. Uppmärksamhet riktas mot personlig hygien och sjuka barn instrueras att stanna hemma, förutom om de har fått negativa resultat i coronatester.

– Om ett barn har fått ett negativt coronatest, så kan vi inte neka barnet från att närvara på daghemmet, men det rekommenderas att barnet blir friskt hemma. I de här fallen är det svårt att besluta var gränsen ska dras.

Nyberg säger att tröskeln för att testa personer som visar symtom för coronavirus kommer att vara lägre under hösten än den var på våren.

chefen för småbarnsfostran i borgå - leila nyberg
Leila Nyberg är direktör för småbarnspedagogik i Borgå.
chefen för småbarnsfostran i borgå – leila nyberg
Bild: YLE/Stefan Härus
chef för småbarnsfostran

Enligt Nyberg förs en konstant dialog mellan småbarnspedagogiken och en läkare för smittsamma sjukdomar. Läkaren rådfrågas om hur daghemmen ska gå tillväga i olika situationer.

Strängare principer på förskolor

Nyberg säger att man i förskolor kommer att undvika att andra än barnen och personalen vistas i lokalerna.

På daghemmen följs reglerna inte lika strikt. Barnen är små och behöver ibland ha med sina föräldrar på plats på morgnarna.

På samma vis som i Lovisa och Sibbo, minimeras antalet saker som barnen får ta med sig hemifrån.

– Den generella hygienen är mycket viktig i den här situationen. Undervisningsministeriet rekommenderar att barnen använder olika kläder på daghemmen och hemma.

Principen berör också sådant som barnen skapar på daghemmen.

– Under våren skickades barnens teckningar och annat inte hem till dem och vi planerar att ha det på samma sätt under hösten.

Lapsia leikkimässä päiväkoti Jekkuvekaran pihalla Limingassa.
Ver sig barnen leker inne ellere ute ska de kunna känna sig trygga. Arkivbild.
Lapsia leikkimässä päiväkoti Jekkuvekaran pihalla Limingassa.
Bild: Hanna Juopperi / Yle
daghem ,småbarnsfostran,Limingo

Daghemmen i Borgå strävar också efter att verksamheten skulle skötas i enskilda, små grupper.

Omständigheterna är komplicerade. Nyberg säger att de måste beakta många olika aspekter men se till att känslan av trygghet inte minskar på daghemmen.

– Den här situationen får inte förhindra verksamheten för småbarnsfostringen. Verksamheten ordnas i enlighet med åtgärderna.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply