”Det är det tuffaste – att inte vara på plats och ge stöd”När bostäder har blivit arbetsplatser gäller det att få till en bra arbetsmiljö hemma – och här är arbetsgivarens ansvar stort. Microsoft-chefen: ”Som chef har jag en utmaning.”

Datorjobb i soffan och vid köksbordet, telefonkonferenser på balkongen och sovrum som har förvandlats till minikontor.

Lösningarna för att distansarbetet ska fungera kan vara kreativa, men det finns också risker när bostaden nu har gått från en plats för avkoppling till en plats för arbete.

Ergonomiskt tveksamma arbetsställningar i kombination med få pauser och för lite rörelse kan bland annat resultera i belastningsskador.

– En annan fara är ju att känna sig isolerad och uppleva brist på kontakt, dialog och stöd från sin chef men också från sina kollegor i det dagliga arbetet. Det är en viktig aspekt att få stöd och även få det spontant. När det sker digitalt måste det kanske bokas in på ett annat sätt, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön i hemmet

Den nya situationen skapar osäkerhet och Arbetsmiljöverket får nu fler frågor om vilka krav man kan ställa på sin arbetsgivare. Enligt Arbetsmiljölagen (se mer i faktarutan längre ned i artikeln) har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljön även i hemmet, om arbete utförs där.

Läs mer: ”Behöver vi ens kontoret längre?”

Här lyfter Christina Jonsson fram vikten av tät dialog för att komma överens om vilka åtgärder som behövs för att underlätta vardagen, exempelvis nödvändig kontorsutrustning och psykosocialt stöd.

– Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön på den ordinarie arbetsplatsen, men också om man har sin arbetsmiljö i hemmet. Men det är också viktigt att anställda medverkar till de åtgärder som behövs för att genomföra en bra arbetsmiljö i bostaden. Här kan lösningarna vara olika och något man får komma fram till i samverkan med sin arbetsgivare.

Ett annat problem som kan uppstå är stress.

– Att anpassa resurser efter krav i arbetet kan vara svårt att hantera för enskilda. Här är återigen en dialog viktig och att arbetsgivaren finns till hands även om det är på distans, säger Christina Jonsson.

Microsoft-chef: ”Det har för mig varit det tuffaste”

Att den nya situationen ställer höga krav på chefer och mer dialog med teammedlemmar intygas av Microsofts vice vd i Sverige, Daniel Siberg. Främst upplever han bristen på riktiga möten som ett bekymmer.

– Som chef har jag sett en utmaning i att inte kunna vara på plats fysiskt, som jag är van vid, eftersom jag verkligen vill finnas till som stöd. Det har för mig varit det tuffaste, och att vara tillgänglig med hjälp av digitala verktyg är något jag lägger mer fokus på nu, säger Daniel Siberg.

Läs mer: Så jobbar svenska teknikföretag i coronakrisen

Microsoft flyttade i november förra året från Kista till betydligt mindre lokaler i centrala Stockholm. Flytten var ett led i en satsning på vad företaget kallar Det nya arbetslivet, som innebär mer frihet för anställda att själva bestämma var de vill jobba.

Citykontoret som är anpassat efter mer distansarbete är nu ganska ödsligt, men erfarenheten av ett flexibelt arbetssätt har ändå gett företaget ett litet försprång i anpassningen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om arbete i hemmet, tror Daniel Siberg.

– Vi är vana att arbeta från den plats som passar medarbetaren bäst. Den stora skillnaden nu är att vi inte kan träffas även om vi vill.

Lånar ut kontorsutrustning och erbjuder samtalsstöd

Trots vanan vid distansarbete har pandemin medfört anpassningar för att skapa en bra arbetsmiljö hemma för företagets anställda.

Förutom utlåning av främst kontorsstolar och datorskärmar, finns också möjlighet till professionellt samtalsstöd för medarbetare som upplever situationen som påfrestande.

– Vi har också lagt mycket fokus på det sociala och att i ännu högre grad fråga medarbetare om hur mår du i stället för hur går det. Som chef får man då ganska snabbt en bild av, och förståelse för, teammedlemmarnas situation. Vi är också noggrannare med att säkerställa täta check-ins och sätta rimliga mål.

Läs mer: Så jobbar du hemifrån utan att bli galen

Microsoft har under en längre period också haft fokus på självledarskap, något som nu kommuniceras ännu tydligare.

− Det handlar om att säkerställa att man förstår vilka aktiviteter som är viktigast att göra för att nå de resultat vi önskar, att man planerar sin hemmavecka så att man får gjort det som behövs. Samtidigt vill vi betona vikten av att ta pauser och att man får sin vardagsmotion.

Daniel Siberg upplever att omställningen har fungerat bra, men att den osäkra situationen under hösten troligen kommer att innebära fortsatta justeringar. Inte minst vill han se en bra balans mellan jobb och fritid.

– Vi är vana att lägga ifrån oss digitala verktyg när vi inte ska vara kontaktbara, men det är klart att det finns en risk att medarbetare nu är tillgängliga under en längre tidsperiod. Därför behöver man vara vaksam på hur mycket man jobbar och att jag som chef ser mitt team även om vi inte träffas så mycket, säger han.

Fakta: Distansarbete och arbetsmiljölagen

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön vid distansarbete oavsett om arbetstagaren själv vill jobba hemifrån eller om det sker efter uppmaning från arbetsgivaren.

Här ingår exempelvis att ta hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön eller att tillhandahålla den arbetsutrustning som kan behövas, exempelvis tangentbord och bildskärm. Ansvaret, som regleras i Arbetsmiljölagen, gäller även om det finns möjlighet att delvis jobba på kontoret.

Åtgärder är individuella och ska anpassas efter arbetsuppgifter och långvarighet.

Enligt Arbetsmiljölagen har även arbetstagaren ett eget ansvar för sin arbetsmiljö.

Om man vid distansarbete, som godkänts av arbetsgivaren, inte får chefens gehör för sina önskemål bör i första hand företagets skyddsombud kontaktas.

Källa: Arbetsmiljöverket

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply