Det är på hälsomyndigheternas ansvar – Inrikes – svenska.yle.fi


I Larsmo har rektorer beordrats att inte uppmana eleverna att vaccinera sig mot coronaviruset, trots att kommunen har ett sjufaldigt högre incidenstal än det nationella genomsnittet. Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, säger att man ser hur coronan påverkar skolorna men att förbundet inte kan ta ställning till vaccinationsfrågan.

– Det här är en känslig fråga och då går vi efter myndigheternas rekommendationer. Det är upp till var och en att ta vaccinet, men myndigheterna rekommenderar det. Vi kan då inte ta ställning i frågan, säger Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund.

Coronavaccineringen har blivit en känslig fråga, inte minst i Larsmo där drygt 59 procent har fått sin första vaccindos. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är incidensen i kommunen 780 per 100 000 fall de senaste två veckorna. Det är mer än sjufaldigt högre än det nationella genomsnittet som ligger på 104.

I senaste numret av tidningen Läraren säger bildningschefen i Larsmo, Carola Holm-Palonen, att kommunens rektorer beordrats att inte uppmana sina elever till vaccination.

– Om eleverna frågar kan en lärare säga att hon eller han tycker att det är bra att vaccinera sig och på så sätt sprida en positiv attityd till vaccinet. Men vi ska inte uppmana eleverna att gå och låta vaccinera sig, säger hon.

FSL är inne på samma linje

Inte heller FSL kan uppmana till vaccination, säger Damlin. Trots att man på många håll vaccinerar i skolor är det hälsomyndigheterna, i det här fallet skolhälsovården, som genomför och uppmanar till vaccinering. Däremot kan vaccinering diskuteras under lektionstid utan att ta ställning för eller emot coronavaccinet.

– Då myndigheter rekommenderar vaccinering, pratar vi om det som vilken vaccination som helst. Oberoende om frågor är känsliga eller inte så är lärare skyldiga att följa läroplanen och myndigheternas rekommendationer. Vi är trots allt tjänstemän, säger Damlin.

– Det som vi ser i skolorna är hur de drabbas av karantän och att elever är frånvarande, men som lärarförbund kan vi inte ta ställning till vaccinfrågan.

I augusti sa Tomi Voutilainen, professor i offentlig rätt, i en intervju med Yle Ykkösaamu att skolan inte är ett organ som kan be om tillstånd för att vaccinera, utan att det ligger på skolhälsovården.

– Men jag understryker att lärare inte kan pressa barn i skolor att gå till skolhälsovården till exempel för att vaccinera sig. Det måste klargöras, sa Voutilainen.Source link