“Det är tungt att sjunga med munskydd på, luften tar slut” – musiklärare i Ekenäs berättar hur corona ändrat hennes arbete | Västnyland


Uppdaterad 22.10 klockan 20.18.

Kommunerna i Västnyland, Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå, följer i huvudsak riktlinjerna från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet har nyligen uppdaterat sina rekommendationer för användningen av munskydd. Nu rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

I hela Nyland rekommenderas från 22.10 också att privata evenemang inte ska samla mer än 20 personer.

Sjukvårdsdistriktet ger rekommendationer för Nyland.

 • Om du känner dig sjuk, hålls hemma och låt testa dig, använd Coronaguiden
 • Distansjobba om det bara är möjligt och undvik onödiga resor utomlands
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken och i alla situationer där du inte kan hålla avstånd
 • Vid social- och hälsovårdsenheter är det viktigt att ha trygga besök för anhöriga och att begränsa övriga besök
 • Var och en bör överväga noga om man ordnar privata tillställningar, och hur stora sådana, samt vad man gör på fritiden (hobbyer, barer och nattklubbar)
 • Ladda ner appen Coronablinkern

HUS har nu också kommit med rekommendationer som gäller hobbyverksamheten. Informationen hittas bland annat på HUS webbsidor.

Med hobbyverksamhet avses allt från idrott, kurser på medborgar- och arbetarinstitut, konstkurser, musik, gruppverksamhet som scouter och körer.

Rekommendationerna i korthet:

 • Alla som deltar på något som helst sätt ska använda munskydd från klass 7 uppåt utan övre åldersgräns
 • Precis då man idrottar kan man vara utan skydd, men till exempel körer ska sjunga med munskydd på och amatörorkestrar överväga att utesluta alla blåsinstrument
 • Man ska vara fullständigt frisk utan en tillstymmelse till symptom för att få delta
 • Hobbygruppen ska helst vara mindre än 20 personer – överväg gärna att man kan ha verksamhet i smågrupper och att inte blanda grupperna
 • Avstånd på två meter ska hållas både utomhus och inomhus
 • Hobbyredskapen är personliga och gemensamma redskap som en boll ska desinfekteras efteråt

Rekommendationen är att större kultur- och idrottsevenemang inte ordnas. Om det är absolut motiverat att ordna evenemanget så ska antalet deltagare vara under 50 och ordnas utan publik.

Om det trots allt kommer publik så bör alla i publiken ha munskydd.

De enskilda kommunerna har också information på sina egna hemsidor. På dem finns länkar, telefonnummer och information till exempel om besöksarrangemang på vårdcentraler och äldreboenden.

Hangös coronasidor på webben påminns besökaren om god handhygien och att hålla avstånd. Det finns också detaljerade uppgifter om öppettider och specialarrangemang på de olika enheterna i staden.

Hangö stad rekommenderar att munskydd används inomhus i offentliga lokaler, och på offentliga evenemang där nära kontakter inte kan undvikas. Hangö stad rekommenderar också att föreningar samlar in namnen på dem som deltar i tillställningar med tanke på eventuell smittspårning. Hangö stad har också 21.10 lagt till HUS rekommendationer som gäller hobbyverksamhet på sin webbplats.

Ingå har uppdaterat sina rekommendationer 9.10. Kommunen rekommenderar att man i kommunens lokaler använder munskydd. Ingåborna rekommenderas använda munskydd i situationer då säkerhetsavståndet på 1-2 meter inte kan hållas.

Kommunen önskar att de som besöker hälsovården ser till att skyddet också täcker näsan. De rekommenderar också att att kommuninvånarna använder eller börjar använda appen Coronablinkern, om möjligt.

Dessutom finns det patientinstruktioner på webbsidan för hälsocentralen.

På webbsidan med aktuella nyheter påminner Ingå om att anhöriga är välkomna på besök till vårdhemmen, men att man ska informera personalen på förhand om besöket och komma överens om tiden. På det sättet kan personalen se till att det inte uppstår rusning. En invånare kan ha högst två besökare åt gången.

Lojo stads webbplats finns mera detaljerad coronainformation. Informationen har uppdaterats 6.10.

Lojo stad rekommenderar att man använder munskydd i läroanstalter på andra stadiet och i högskolor från och med 7.10. Den här rekommendationen gäller i gymnasierna i Lojo.

Staden rekommenderar att man använder munskydd enligt THL:s rekommendationer, alltså förutom kollektivtrafiken också i offentliga inomhuslokaler och under allmänna sammankomster där närkontakt inte alltid kan undvikas. Dessutom rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer.

På webbplatsen finns en lång lista på situationer där Lojo stad rekommenderar att munskydd ska användas, allt från butiker till simhallar, konsertsalar och kyrkor.

Raseborg har den 16.10 kommit med nya rekommendationer som gäller hobbyverksamhet. Bland annat ska munskydd användas i alla situationer, med undantag av idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man till att använda munskydd.

Raseborgs stad uppdaterade sina allmänna rekommendationer 9.10.

Raseborgs stad rekommenderar att munskydd används på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Bland exemplen nämns kollektivtrafik, butiker, banker, bibliotek, kyrkor, konsertsalar och biografer.

Raseborgs stad rekommenderar att man inte ordnar privata fester för mer än 20 personer.

Raseborgs stad rekommenderar att elever och personal inom andra stadiets läroanstalter använder munskydd från och med måndag 12.10.

Det är de studeranden som i första hand ansvarar för att skaffa munskydd åt sig. De som inte har möjlighet att göra det får munskydd av tyg av staden. Skydden av tyg delas ut i stadens gymnasier i Ekenäs och Karis.

Idrottsföreningar ska få delta i ett distansmöte där de kan ställa frågor om hur de kan skydda sig mot coronaepidemin.

I Sjundeå har kommunen den 14.10 rekommenderat att munskydd ska användas i en lång rad situationer.

Bland annat rekommenderar kommunen att Sjundeåborna använder munskydd i offentliga lokaler inomhus och på offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas. På webbsidan finns en lista över vilka lokaler och evenemang det gäller.

Sjundeå kommun rekommenderar dessutom att man inte ska ordna privattillställningar för mer än 20 personer.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply