“Det här projektet ska hjälpa eleverna att inse att alla kan skriva” – satsning på skrivandet inleder skolåret i Lyceiparkens skola i Borgå | Östnyland


Skolstarten handlar till all lycka om också annat än coronaviruset. I Lyceiparkens skola i Borgå inleds en storsatsning på skrivandet.

På den ännu tomma skolgården står rektor Johannes Nygren tillsammans med modersmålsläraren Daniela Kullberg. De ska snart informera de över 300 eleverna i skolan om projektet Skrivande skola.

– Alltid behövs det skolutveckling i någon form och nu är det här en av våra satsningar, säger Johannes Nygren.

– Det går i korthet ut på att utveckla skrivandet hos eleverna och göra dem till säkrare skribenter, berättar Daniela Kullberg.

Johannes Nygren och Daniela Kullberg.
Rektor Johannes Nygren och modersmålsläraren Daniela Kullberg i en ännu tom matsal.
Johannes Nygren och Daniela Kullberg.
Bild: Yle/Mikael Kokkola
personporträtt,Johannes Nygren, Daniela Kullberg

Något som inte enbart ska ske på lektionerna i svenska och litteratur, utan på alla lektioner.

– Vi ska helt enkelt skriva mer och ge eleverna stöd för skrivandet så att de lyckas med det, säger hon.

Att skriva mera kanske inte låter så tilltalande för alla elever. Utmaningen är att lyckas motivera dem.

– Det är något som vi jobbar med varje dag. Hur hitta den här nyfikenheten, få den tillbaka, som finns i yngre ålder och intresset för inlärning oberoende av ålder, säger Johannes Nygren.

Tidigare har läsandet betonats starkt i Borgåskolorna, nu sätts skrivandet i fokus.

– Nu har man insett att det där med skrivandet inte är så lätt som vi har trott. Eleverna är helt enkelt vana med andra sorters textvärldar än skoltexter idag. Dessutom har de inte heller den naturliga kontakten till skrivandet som kanske tidigare, säger Daniela Kullberg.

Strukturen bygger på byggklossarna – innehåll, form, formulering.

Också i Lovisa

Det är Sydkustens landskapsförbund rf som håller i trådarna för det treåriga projektet. I Svenskfinland har åtta fokusskolor utsetts, två av dem, Lyceiparkens skola och Lovisavikens skola finns i Östnyland.

Annette Kronholm-Cederberg
Projektledare Annette Kronholm-Cederberg vill sprida skrivpedagogik till de östnyländska skolorna.
Annette Kronholm-Cederberg
Bild: privat
annette kronholm-cederberg

Projektledare Annette Kronholm-Cederberg besöker kontinuerligt fokusskolorna och kick-off blir det de närmaste veckorna i alla skolor.

För att sälja in och lansera satsningen i Lypa tänker Daniela Kullberg betona följande saker för sina elever

– Det här projektet ska hjälpa eleverna att inse att alla kan skriva. Det finns olika hinder de behöver övervinna och det ska vi hjälpa dem med.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply