Det här vet vi om immunitet mot covid-19En stor andel av dem som smittas av coronaviruset får endast milda symptom och tillfrisknar. Men blir man då immun mot sjukdomen covid-19? Här samlar vi nyheter om det.

Texten uppdateras.

En person som smittas av coronaviruset och sedan tillfrisknar blir sannolikt immun mot viruset. Men det är oklart hur länge immuniteten varar.

Utifrån tidigare erfarenheter bedömer Folkhälsomyndigheten att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

Men kunskapsläget är oklart.

– Hittills har vi inte sett konklusiva bevis på exakt hur lång immuniteten är. Det tar lång tid att veta hur långvarig den är eftersom det måste gå en viss tid innan man kan testa igen, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer: Det här vet vi om coronaviruset

Vad gör ni för att förbättra kunskapsläget?

– Vi kan inte göra så mycket än när vi är så tidigt i vår epidemi, men vi följer de studier som kommer från andra länder. Kina är de som kanske kommer med de bästa studierna nu när det har gått lite tid, säger Anders Wallensten.

Vad är ert råd till dem som har haft covid-19 och tillfrisknat?

– Den allmänna bedömningen är att det ger ett visst skydd, därmed är man skyddad för tillfället. Men det kanske inte gäller på individnivå, det är som för alla sjukdomar, det finns individer som inte utvecklar ett starkt skydd och andra som gör det lite bättre. Och så kommer det väl att vara, säger Anders Wallensten.

Men är rådet att dessa personer alltså kan leva som vanligt?

– Ja, det är osannolikt att de blir smittade igen den här säsongen, säger Anders Wallensten.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utöka antalet tester för covid-19. I ett första skede handlar det om att identifiera personer som är smittade av sjukdomen, men i ett andra skede ska även tester för immunitet göras för vissa grupper, till exempel vårdpersonal.

När kan tester komma igång för immunitet i stor skala?

– Jag har fått lite olika tidpunkter för hur snart det här ska ske, svaret blir ofta ”om några veckor”. Det är nog svaret fortfarande. Man utvärderar det här och vill komma igång så fort som bara är möjligt, men de måste vara säkra så att de inte ger ett falskt positivt eller negativt resultat, så att de är tillförlitliga, säger Anders Wallensten.

Tidningen South China Morning Post har rapporterat att immunitet kan försvinna efter åtta till tolv månader för de andra fyra coronavirus som angriper luftvägarna. För det aktuella coronaviruset som sätter skräck i världen nu, sars-cov-2, vet man alltså inte hur tidsaspekten ser ut.

Det har förekommit enstaka fall från Kina där människor som har tillfrisknat från covid-19 ska ha insjuknat igen. Men bedömningen som Världshälsoorganisationen, WHO, och flera andra experter gör är att det sannolikt handlade om att personerna egentligen inte hade blivit av med viruset ordentligt från början.

 

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply