Det säger vetenskapen om munskydd


Över hela Kina och stora delar av Asien ser man idag inte en människa utan ansiktsmask.  

Enligt Ben Cowling, professor i epidemiologi vid University of Hongkong kan just detta ha bidragit till att sakta ner en andra våg av smittan.  

—Jag tycker att Sverige och andra länder som inte rekommenderar ansiktsmasker borde tänka om. Speciellt för kollektivtrafiken och offentliga platser, säger Ben Cowling, professor i epidemiologi vid University of Hongkong. 

Minskar mängden virus 

Ben Cowlings studie i Hongkong visar att mängden virus sjuka personer andas ut på andra minskar vid användandet av munskydd

—Det är dock en långtgående slutsats att utifrån enbart detta hävda att munskydd hos befolkningen i allmänhet skulle minska smittspridningen, säger Jakob Löndahl, aerosolforskare vid Lunds Universitet.  

Enligt honom finns en stor mängd andra faktorer som spelar in och som gör det mer komplicerat. 

—Munskydd kan ta bort fokus från de viktigaste smittvägarna och invagga oss i falsk trygghet som gör att vi tar onödiga risker eller glömmer smittskyddsåtgärder som har större betydelse såsom handtvätt och distans.  

För lite forskning 

Men det vetenskapliga underlaget för den här sortens uttalanden är svagt. Och Folkhälsomyndigheten har själva väldigt lite att gå på. 

—Studier kring allmän användning av ansiktsmask saknas. Anders Tegnell har påpekat att kunskapsläget är extremt svagt, skriver Henrik Josephson på Folkhälsomyndigheten.  

Även Världshälsoorganisationen menar att det finns för lite forskning på om allmänt användande av munskydd har effekt.  

“I dagsläget finns det inget vetenskapligt bevis för att bärandet av mask på offentliga platser skyddar friska personer från att bli smittade av covid-19”, skriver de i sina rekommendationer.

Studie på Hajj pilgrimer

WHO hänvisar bland annat till en studie på australienska Hajj pilgrimer. En grupp friska pilgrimer bar mask under resans gång, och en annan inte. Studien visade inga skillnader i infektioner mellan gruppen som hade och inte hade mask. 

De som hade mask kände sig dock friskare och rapporterade färre symtom än de med mask. Men när de testades i labb var den ingen skillnad i infektion mellan grupperna.

En annan större studie som har sammanställt resultat från 25 studier på ansiktsmaskers effekt under stora sammankomster kom fram till att man inte kan dra några slutsatser om effekten.

Flera av författarna i studierna som WHO refererar till efterfrågar fler och större studier för att kunna dra underbyggda slutsatser. 

Få studier på covid-19

Åsa Melhus, professor i bakteriologi vid Uppsala Universitet, menar att studierna som WHO och andra folkhälsomyndigheter stödjer sig på främst har kollat på coronavirus som orsakar vanliga förkylningar.

—De flesta studier har gjorts på influensavirus i dessa sammanhang, och man kan väl säga att forskare och experter inte är överens om munskyddens betydelse vare sig när det gäller influensa eller covid-19.

Se Vetenskapens Värld program ”Vägen ur corona” måndagen den 11 maj 20.00 på SVT2 och på SVTplay.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply