Det säkerhetspolitiska mötet mellan Ryssland och USA ledde inte till några genombrott – och fyra andra nyheter du inte vill missa – Inrikes – svenska.yle.fi


God morgon! Här är fem nyheter att starta tisdagen med.

Ryssland efterlyser kompromissvilja av USA

I gårdagens förhandlingar mellan USA och Ryssland försäkrade Ryssland att landet inte har några planer på att attackera Ukraina. USA betonade i sin tur att Nato håller fast vid sin öppna linje gällande eventuella nya medlemmar.

Det var just Nato och de ryska kraven på säkerhetsgarantier som Ryssland gärna skulle ha diskuterat mer ingående. I Moskva är man nu besviken över att dessa teman inte dominerade gårdagens förhandlingar, och kräver nu att USA inser allvaret och gör sig berett att kompromissa.

Diplomaatteja neuvotteluhuoneessa.

Bildtext

Mötesdelegaterna träffades på måndagseftermiddagen i Genève.

Bild: Denis Balibouse / AFP

– Vi förklarade för dem att en lek med elden inte är i deras intresse. I stället behöver vi radikala förändringar i våra relationer, konstaterade vice utrikesminister Sergej Rjabkov.

– Vi uppmanar USA att ta ett maximalt ansvar. Riskerna förknippade med en eventuell intensifiering av den här konfrontationen kan inte underskattas.

Sverige sneglar på Finland i Nato-debatten

I Sverige har Finland varit ett hett ämne under de senaste veckorna, då ett eventuellt Natomedlemskap har diskuterats.

Till skillnad från Finland har Sverige inte en uttalad Nato-option, vilket Finland har haft sedan 90-talet. Försvarsminister Peter Hultqvist menar att Finland och Sveriges Natolinje är likadan, trots Finlands Nato-option.

– När det gäller frågan om ansökan om medlemskap i Nato så står Sverige och Finland i dag på samma position, säger Hultqvist.

Han upprepar också flera gånger för Svenska Yle att man från svenskt håll har nära kontakt med den finländska statsledningen och att inget tyder på att Finland kommer att ansöka om medlemskap i Nato.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

Bildtext

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) tror inte att Finland kommer gå med i Nato.

Bild: EPA/ERIK SIMANDER / TT SWEDEN OUT

För första gången transplanterades ett helt grishjärta framgångsrikt i en människa

Den historiska operationen utfördes vid amerikanska Maryland-universitetet i fredags.

Patienten, 57-årige David Bennett, bedömdes inte kunna ta emot ett mänskligt hjärta. Nu har han överlevt åtminstone de tre första dygnen med sitt nya grishjärta, utan att det omedelbart skulle ha stötts bort.

Grisen hade genmodifierats så att celler leder till bortstötande hade avlägsnats. Det ändå för tidigt att säga om ingreppet verkligen har lyckats.

Det råder stor brist på organ för transplantationer, och därför kan alltså transplantationer över artgränser få stor betydelse för framtida patienter.

Operationen utfördes vid University of Maryland Medical School på fredagen.

Bildtext

Transplantationsoperationen pågick i ungefär sju timmar.

Bild: Reuters

Många svängar kring coronarestriktionerna just nu

Coronarestriktionerna avgörs nu av rekommendationer från många olika nivåer. Dessutom har domstolar blivit inblandade.

I praktiken är det mycket som bestäms av de regionala coronakoordineringsgrupperna, och som har representanter från Institutet för hälsa och välfärd THL, kommunerna och sjukvårdsdistrikten.

Beslut om restriktioner ska avvägas noga, och därför kan de ta tid.

– Vi försöker fatta beslut så snabbt som möjligt, men det är fråga om så stora och betydande restriktioner. Hur nödvändiga och proportionella de är måste avvägas noga, och därför ser jag inte att det är möjligt med en snabbare tidtabell, säger Oona Mölsä vid regionförvaltningsverket i Södra Finland, som är bland annat med om att avgöra hur det blir med barnens hobbyverksamhet i regionen.

Ett barn står med en fotboll framför sig på en fotbollsplan inomhus.

Bildtext

Helsingfors coronakoordineringsgrupp diskuterar barnens hobbyverksamhet i dag, tisdag.

Bild: Unsplash

Trots att stammen av vitsvanshjort växer snabbt är det svårt att få tag på viltkött

Cirka två procent av finländarnas köttkonsumtion består av vilt, men majoriteten skulle vilja byta ut upp till 40 procent av sin övriga köttkonsumtion mot vilt.

Kanalen mellan jägare och konsument är ändå alltjämt stängd. Trots att jägare sedan år 2012 kunnat sälja mindre byråkratiskt, obesiktat viltkött till både mataffärer, restauranger och privatpersoner, är det relativt få som känner till det.

Om allt kött skulle säljas på den öppna marknaden skulle varje finländare kunna äta ett kilogram benfritt viltkött per person och år. Värdet på viltköttet skulle vara cirka 80 miljoner euro.

Nestori Heinonen intill en kropp av en vitsvanshjort som hänger från taket.

Bildtext

Nestori Heinonen har slaktat och styckat cirka 80 klövdjur under hösten och vintern, men bara en handfull har gått till personer utanför jaktlaget.

Bild: Amanda Ölander / Yle

Kölden avtar, med början i väst, och lokalt förekommer snöfall eller isbildande duggregn.

I landets västra och norra delar är temperaturen mest -5 till -15 grader, i de östra delarna -15 till -25.

Det varnas emellertid fortfarande för köld i landets östra del och i Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Mellersta Finland.

Till havs varnas för hårda, sydliga vindar: på Bottniska viken upp till 17 meter i sekunden.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply