Det tar ännu månader innan de utvalda flyktingarna från Medelhavslägren är här | InrikesDet dröjer ännu månader innan de flyktingar från lägren i Grekland, Cypern, Malta och Italien, som Finland i slutet av februari beslöt att ta emot, verkligen anländer hit.

Finland ska ta emot 175 flyktingar som är särkilt utsatta, exempelvis ensamföräldrar, småbarn och flickor.

Det är Inrikesministeriet och Migrationsverket som tillsammans bestämmer om tidtabellen för förflyttningarna. I normala fall rör det sig om upp till ett halvt år, uppger Yle Uutiset.

Omöjligt att ange exakt tidtabell

Enligt Inrikesministeriets ledande expert Kukka Krüger är det omöjligt att säga något exakt om tidtabellen i detta skede.

– Vi har öppnat en dialog med Migrationsverket om ett schema för förflyttningarna. Målsättningen är att Migri ska kunna säkra ett ändamålsenligt mottagande för asylsökarna och klara av att hantera deras specialbehov, säger Krüger.

Migrationsverket väljer tillsammans med andra myndigheter ut de asylsökande som erbjuds möjlighet att komma till Finland.

Enligt Krüger är det allmänt känt att situationen på flyktingförläggningarna i Grekland är svår, vilket talar för att människorna så snabbt som möjligt borde förflyttas hit.

– Men givetvis måste till exempel Grekland först begära av Finland att migranterna förflyttas. Efter det överlägger man i Finland hur man kan svara på begäran. Därefter, i det skedet då man konkret börjar flytta på mänskor, ska man försäkra sig om att ifrågavarande persons hälsa är sådan att en förflyttning är möjlig, allt detta tar tid, säger Krüger.

Avsändarland ska försäkra sig om asylsökarnas hälsa

Det aktuella coronavirusläget ändrar inte på praxisen för mottagandet i Finland.

– I praktiken är det det land, som flyttar över asylsökande till Finland, som ska se till att den sökandes hälsotillstånd är sådant att en förflyttning är möjlig, säger Krüger.

Inrikesministeriet följer med utvecklingen av coronavirusläget. Ministeriet följer direktiven från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Enligt ministeriet kan det ta lång tid att fastställa vem som väljs.

– Vi har inte börjat med några specialförberedelser eftersom vi ännu inte i praktiken vet när de första asylsökarna är på väg till Finland, säger Krüger.

Oklart hur coronaviruset påverkar processen

Det är enligt Krüger för tidigt att säga på vilka alla sätt coronaviruset kommer att påverka processen.

– I praktiken måste ju länderna försäkra sig om att personen som ska förflyttas är i skick att resa. Det tar ju förstås tid även i normala förhållanden.

Statsrådet lämnade frågan om tidtabell öppen då man fattade beslut om mottagandet.

Beslutet att ta emot asylsökande är ett svar på Greklands hjälpbegäran från i höstas. Grekland bad EU om hjälp med att ta hand om 2 500 flyktingbarn som kommit ensamma till lägren.

Finland prioriterar i urvalet minderåriga barn utan vårdnadshavare samt ensamföräldrar som på sannolika grunder har rätt till internationellt beskydd och som kommer från länder med särskilt svagt säkerhetsläge, såsom Syrien och Afghanistan.

Texten baserar sig på artikeln Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Välimereltä vie aikaa – sisäministeriö seuraa koronan kehittymistä, lähettäjämaa vastaa hakijoiden terveydestä av Pekka Kinnunen. Svensk text Ann-Lis FredrikssonSource link

Be the first to comment

Leave a Reply