Detta gäller från och med i morgon då samhället öppnar upp igen | Inrikes


Från och med i morgon den 1 juni ändrar en hel del i vår coronavardag. Restriktionerna börjar stegvis avvecklas, men målsättningen är fortfarande att bromsa epidemin, betonar statsrådet i ett pressmeddelande.

Det blir lättare att ordna sammankomster och evenemang, restauranger och kaféer får öppna – med vissa begränsningar, och offentliga lokaler som simhallar och museer öppnar igen.

Biblioteken öppnar också sina dörrar helt och hållet och det blir tillåtet att vistas inne på biblioteken. Också bokbussarna får fortsätta sin verksamhet i morgon.

Också idrottsanläggningar, ungdomslokaler och klubbhus kan öppna från och med i morgon, men de som driver lokalerna bör se till att myndigheternas anvisningar tillämpas på bästa möjliga sätt för att trygga både kundernas och personalens säkerhet.

Ekenäs simhall
Simhallarna tar emot besökare
Ekenäs simhall
Bild: Christoffer Westerlund / Yle
simhallar,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,ekenäs simhall

Det här gäller för restaurangerna

Restauranger och kaféer öppnas samtidigt i hela landet i morgon, i samband med att en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar träder i kraft. Den gäller till den sista oktober.

Restauranger och kaféer får hålla öppet mellan klockan 6 och 23. Servering av alkoholdrycker är tillåten endast mellan klockan 9 och 22. Antalet kunder inomhus i restauranger begränsas till hälften av det normala antalet kundplatser.

Restaurangerna förpliktas att iaktta särskilda hygienkrav och att se till att avståndet mellan kunderna är tillräckligt stort. Alla kunder ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en disk.

Kunderna kan själva hämta sina inköp till exempel från disken, men de får inte servera sig själva mat och dryck till exempel från ett buffébord.

Offentliga evenemang tillåts

Offentliga tillställningar med högst 50 personer tillåts från och med i morgon. Regeringen rekommenderar ändå att anvisningarna om säkerhetsavstånd och hygien iakttas.

G Livelabin terassi Tampereella.
Mindre sammankomster kan ordnas igen
G Livelabin terassi Tampereella.
Bild: Antti Eintola / Yle
Tammerfors,restauranger,terrasser

Privata tillställningar får ordnas men regeringen hoppas att maxantal deltagare är 50. Också vid privata tillställningar är det bäst att hålla ett par meters avstånd till andra och iaktta god hand- och hosthygien.

Begränsningarna gäller inte samtidig vistelse på offentliga idrottsplatser eller i köpcentrum.

Evenemang med över 500 deltagare fortfarande förbjudna

Med specialarrangemang är det också möjligt att ordna offentliga tillställningar för över 50 och högst 500 personer inomhus och på avgränsade platser utomhus.

Arrangörerna ansvarar själva för att genomföra sina evenemang så att smittläget inte förvärras. Arrangörerna ska själva bedöma hur de på bästa möjliga sätt kan följa föreskrifterna om begränsning av antalet deltagare, säkerhetsavstånd och hygien.

Offentliga tillställningar med över 500 personer är förbjudna till och med den 31 juli.

Polisen övervakar att reglerna följs

Polisen övervakar att begränsningarna iakttas men övervakar inte att hygienföreskrifterna följs. Det är arrangörerna som själva ska sörja för att coronaviruset inte sprids.

Polisen ingriper inte i tillfälliga sammankomster och privata tillställningar, om de inte äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten.

Telefonrådgivning

Den riksomfattande telefontjänsten ger allmän information om coronaviruset. Telefontjänsten ger inte hälsorådgivning eller handledning i akuta situationer.

Rådgivning ges på numret 0295 535 535 vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply