Diskussionen om när coronarestriktionerna ska hävas går het – men nedtrappningen är riskfylld | Utrikes


Avsaknaden av nya skenande utbrott och klara tecken på att epidemierna i länder som Italien och Spanien är på väg att plana ut ökar debatten om hur och när coronarestriktionerna ska lyftas.

De något bättre siffrorna och karantänströtta befolkningar utgör en lockelse för politikerna att börja öppna upp på nytt. Inte minst för att försöka rädda utsatta företag.

Det finns en utbredd oro över pandemiläget i länder som Japan, Ryssland och Indonesien. Men för tillfället pågår ingen explosiv spridning i stil med läget i Sydeuropa och delar av USA för några veckor sedan.

Till och med i New York – där dödssiffran från coronautbrottet stigit till över 10 000 – säger guvernör Andrew Cuomo att det värsta är över om alla fortsätter att agera klokt.

– Jag tror att vi nu kan inleda vägen mot normalitet, sa Cuomo.

I Europa har några länder redan lättat något på sina restriktioner. I Österrike får mindre butiker, järnhandlar och trädgårdsaffärer öppna på nytt.

Danmark kommer i sin tur att öppna skolorna för elever i de lägre klasserna. Till och med hårt drabbade Spanien har beslutat att tillåta anställda inom en del sektorer att återvända till jobbet.

WHO varnar

Epidemiologerna varnar samtidigt för att en för tidigt uppluckring av karantänsåtgärderna kan omintetgöra framstegen i kampen mot pandemin och leda till nya kraftiga utbrott.

På måndagen underströk världshälsoorganisationen WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus att restriktionerna måste lyftas långsamt.

En avspärrad och tom uteservering i München
WHO föreslår en rad krav som ska uppfyllas före samhället kan öppna upp igen
En avspärrad och tom uteservering i München
Bild: EPA-EFE/All Over Press
coronavirus,Tyskland

Han lyfte upp en rad kriterier som enligt WHO borde vara uppfyllda innan länder ska överväga att lätta på sina restriktioner.

Enligt WHO ska smittoläget vara under kontroll och sjukvårdssystemet ska kunna upptäcka, testa och isolera nya fall samt spåra nya smittokedjor.

Samhället ska också klara av att hantera eventuella nya fall från utlandet.

Förebyggande åtgärder ska vara på plats i bland annat skolor och på arbetsplatser. Till sist ska befolkningen förstå och vara villig att följa de nya reglerna.

Ingen enkel lösning

Europeiska smittoskyddsmyndigheten, ECDC, uppger i en rapport den 8 april att antalet konstaterade fall fortfarande ökar snabbt i flera EU-EES-länder och att toppen på epidemin i området ännu inte är nådd.

ECDC varnar för att en nedtrappning av restriktionerna mot coronaviruset snabbt kan leda till en våg av nya fall som på grund av virusets inkubationstid inte märks förrän om kring tio dagar.

Smittoskyddsmyndigheten understryker att om inte antalet nya fall pressas ned till extremt låga siffror så kommer viruset att fortsätta strida sig till en betydande andel av befolkningen utvecklat immunitet.

Inget EU-EES-land ligger ännu nära den immunitetsnivå som krävs för att stoppa spridningen, konstaterar ECDC.

Därför kommer det att behövas olika former av restriktioner fram till att situationen förändras radikalt. Till exempel genom att någon utvecklar ett effektivt vaccin mot det nya coronaviruset.

Kombination av åtgärder

ECDC utreder tre alternativ till de stringenta karantänsåtgärder som är i kraft i många europeiska länder.

Ett är att länderna identifierar vilka åtgärder som håller smittonivån så låg att sjukhusens maximikapacitet inte överskrids.

Ett annat alternativ är att satsa på att skydda de riskgrupper som har störst risk att insjukna allvarligt i covid-19.

En väggmålning i Berlin med texten tillsammans mot corona
ECDC efterlyser solidaritet mellan länderna
En väggmålning i Berlin med texten tillsammans mot corona
Bild: EPA-EFE/All Over Press
coronavirus

Den tredje möjligheten är utbredd testning för att identifiera alla som är immuna efter att ha återhämtat sig från sjukdomen. De här personerna kunde sedan återgå till sin vanliga vardag.

ECDC tillägger att det i praktiken kommer att vara mest sannolikt att den den bästa lösningen är en kombination av alla de här åtgärderna.

Europeiska smittoskyddsmyndigheten understryker att alla nedtrappningsåtgärder måste vara noggrant planerad och förberedda.

Myndigheten tillägger att EU-EES-länderna borde koordinera sina åtgärder så att ett land inte utsätter andra för ökade risker genom unilaterala handlingar.

Därför behövs det stark solidaritet mellan länderna i EU-EES-området under hela nedtrappningsprocessen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply