Dubbla tester bäst för att undvika fel diagnos


Över 260 personer i Sydkorea såg ut att ha smittats av covid-19 två gånger. Men det var döda virusrester som gav ett falskt positivt labbsvar. För att undvika samma sak i Sverige måste även antikroppsanalyser göras, enligt en professor.

De 263 personerna tillfrisknade helt från covidinfektionen och förklarades fria från coronaviruset. Men sedan testades de på nytt några dagar eller veckor senare och provsvaren var positiva, rapporterar The Korea Herald.

Resultaten väckte oro om att människor på kort tid kan smittas två gånger av covid-19, vilket skulle göra det betydligt svårare att begränsa smittspridningen.

En expertpanel som har undersökt saken meddelade i slutet av april att den troligaste orsaken till detta var att PCR-analysen som användes för att detektera viruset gav ett positivt svar på grund av döda virusrester.

En PCR-analys innebär att virusets arvsmassa kopieras flera gånger så att förekomsten kan detekteras med hjälp av fluorescerande markörer. Men innan analysen görs brukar svalgprovet värmas upp så att viruset inaktiveras för att hanteringen ska bli enklare.

Lars Engstrand och PCR-maskiner. Foto: Tobias Ohls

Därför kan inte PCR-metoden skilja på om virusförekomsterna i provet var levande och smittsamma i patienten eller om det rör sig om döda och inaktiva virusrester från en genomgången och avslutad sjukdom.

– Epitelceller i andningsvägarna har en halveringstid på upp till tre månader och RNA-virus i cellen kan detekteras med PCR-tester en till två månader efter att cellen har eliminerats, säger läkaren Oh Myoung-don, som leder expertpanelens arbete, enligt The Korea Herald.

På det nya coronalabbet i Solna används robotar för att många virusanalyser ska kunna göras samtidigt. Här syns en extraktionsrobot som extraherar rna från svalgprover. Foto: Tobias Ohls

Expertpanelen har bland annat undersökt fallen genom att försöka odla virus från patienterna i labb för att på så sätt se om viruset var levande. Alla de första 29 avslutade odlingsförsöken var negativa, rapporterar Reuters.

Enligt Lars Engstrand, professor i smittskydd vid Karolinska institutet och verksam vid Scilifelab i Solna, är det en känd brist hos PCR-metoden att den inte kan skilja mellan aktiva och inaktiva virusrester. Men om patienten uppvisar kända symptom spelar det inte så stor roll. Då kan en läkare ända ställa diagnosen covid-19 om PCR-svaret är positivt.

– Är det symptom med i det hela är det inget snack. Då är det en pågående infektion. Men man bör fråga extra noga om symptom eftersom sådana trots allt kan ha förekommit, säger han.

Utvärderar analysmetoder för antikroppar

Svårare blir det om patienten inte uppvisar symptom men PCR-analysen ger ett positivt virussvar. För att undvika en situation som i Sydkorea förespråkar Lars Engstrand att blodprov tas på sådana patienter så att man kan undersöka om patienterna har utvecklat antikroppar mot det nya coronaviruset.

– Finns det då antikroppar i blodet är patienten antagligen immun och har inte en pågående infektion. Då kan det vara gamla virusrester som har gett utslag i PCR-analysen. Men om man inte hittar några antikroppar då talar det för att patienten har en ny infektion, säger han.

Problemet är att det i dag saknas praktiska möjligheter för att göra sådana dubbeltester. Folkhälsomyndigheten håller på att utvärdera fyra olika analysmetoder för att avgöra förekomst av antikroppar i blodet men har ännu inte meddelat några resultat.

Hoppas få svar i ny studie

Ett annat alternativ som Lars Engstrand ser är att be patienten stanna hemma i nio dagar.

– WHO säger att det tar nio dagar för ett virus att läka ut, sedan ska viruset försvinna. Det får myndigheterna fundera på, om man ska ge sådana instruktioner, säger han.

Hur vanligt det är att patienter inte uppvisar några symptom men ändå får ett positivt svar i PCR-analysen kan inte Lars Engstrand svara på. Men han hoppas få reda på det i en studie av smittspridning bland samhällsviktiga yrkesgrupper som Scilifelab och Karolinska institutet väntas dra igång inom kort.

En ansökan om etiskt tillstånd har lämnats in och ska behandlas under veckan. Lars Engstrand tror att undersökningen, som ska omfatta upp till 10 000 personer inom bland annat polis, räddningstjänst och kollektivtrafik, kan dra igång inom ett par veckor.

Coronapandemin

Det nya coronaviruset heter sars-cov-2 och ger upphov till sjukdomen covid-19. Världshälsoorganisationen, WHO, klassar utbrottet av sars-cov-2 för en pandemi. Hittills har över 290 000 människor dött i covid-19, enligt statistik från Johns Hopkinsuniversitetet.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply