Efter nya coronafallen i Europa – centralsjukhusen i Österbotten är redo | Österbotten


Vid de österbottniska centralsjukhusen är man förberedda på coronaviruset, trots det efterlyses nu fler åtgärder.

På Teneriffa har tusen turister satts i karantän på ett hotell där en coronasmittad italienare vistats. På hotellet finns 20 finländare. Samtidigt försöker man i Italien stoppa viruset från att sprida sig.

Att smittan fått fotfäste i Europa gör att man vid de österbottniska centralsjukhusen är förberedda på att ta emot eventuella smittade av coronavirus.

Juha Salonen, infektionsöverläkare vid Vasa centralsjukhus, efterlyser nu fler åtgärder.

– I dagsläget hör Kina till riskområdet men det här kan komma att ändras. Sist och slutligen så beror mycket på vad WHO bestämmer, säger Salonen.

Tåg i Tokyo
Tåg i Tokyo
Bild: AFP / Lehtikuva
coronavirus,Japan,Tokyo

Enligt Salonen är det möjligt att fall dyker upp också i våra trakter. Han skulle inte vara förvånad om det upptäcktes nya fall av coronaviruset i Finland.

– Vi har nu fått höra om 200 smittade personer i Italien, och så reser människorna hela tiden. Det är ingen omöjlighet att vi skulle påträffa nya fall här, säger Salonen.

Dags för ministeriet att reagera

Salonen tycker att det är dags för ministeriet att börja tänka på hur vi ska göra i Finland när människor som vistats utomlands i riskområden kommer tillbaka till landet.

Salonen föreslår att vi tar modell av andra länder.

– I Finland har personer som vistats i riskområden inte placerats i karantän, även om flera andra länder gjort det, som exempelvis Storbritannien och Frankrike.

Salonen säger att karantän kan vara bra eftersom vissa personer som bär smittan inte visar några tecken på symptom och därför kan fortsätta att smitta andra utan att veta om det.

Han påpekar dock att placera människor i karantän inte kanske fungerar lika bra längre då viruset spridit sig till ännu fler länder och berör ännu fler människor.

– Det man kunde göra är att flytta diagnostiken av testproven av coronaviruset till Vasa eller norra Finland. Nuförtiden görs den i Helsingfors vilket förlänger processen, säger Salonen.

Tycker du att Finland ska ta modell av andra länder och placera människor i karantän?

 – Det är inte min sak att avgöra, men jag tycker att om man vill få slut på spridningen av coronavirus så borde vi göra på det viset, säger Salonen.

Salonen tillägger att länder som använder sig av karantän tills vidare har visat ganska få fall av smittade personer som vistats i riskområden.

Varför tror du att Finland inte placerar människor i karantän?  

– Det vet jag inte, ni måste fråga THL eller ministeriet om saken, vi agerar enligt de anvisningar som de ger oss, säger Salonen.

Jag själv skulle undvika att resa till norra Italien och Kina― Juha Salonen

Hur man undviker att bli smittad finns det inget entydigt svar på och Salonen säger att bra handhygien fungerar inte ensamt.

– Jag själv skulle undvika att resa till norra Italien och Kina. Naturligtvis är det viktigt med bra handhygien, men ensamt så funkar det inte, utan det behövs fler åtgärder, säger Salonen.

Följer noga med utvecklingen

Vid centralsjukhuset i Karleby följer man noga med utvecklingen av coronaviruset. Infektionsöverläkare Marko Rahkonen, säger att de senaste fall av smittade i norra Italien har lett till en ökad aktsamhet.

– När viruset nu spridit sig från Kina till Europa så ökar naturligtvis risken att den fortsätter att sprida sig till Finland, säger Rahkonen.

Rahkonen påpekar att det troligen finns mer flygtrafik och handelsresor mellan Finland och Italien, vilket i sin tur ökar risken ytterligare.

Bland annat Wärtsilä har en fabrik i Trieste, den del av Italien som nu kämpar med att få bukt med coronaviruset. Wärtsilä fattade på måndag ett beslut om att det råder reseförbud till norra Italien där fabriken finns. Förbudet gäller denna vecka och de anställda i Trieste rekommenderas jobba på distans.

– Vi följer med situationen dagligen. Vi måste helt enkelt vara mer på vår vakt och förberedda att vi kan påträffa viruset här, säger Rahkonen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply