Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp rekommenderar restaurangrestriktioner – Åboland – svenska.yle.fi


Coronagruppen uttrycker oro för att vaccinationstäckningen inte ännu nått den önskade nivån, samtidigt som spridningen av deltaviruset har lett till att coronaläget försämrats sedan maj. Därför föreslår Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp att restaurangrestriktioner införs.

I fredags berättade familj- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) i Yles morgonstudio att restaurangrestriktioner kan bli aktuella i de landskap som befinner sig i accelerationsfasen. För att kartlägga behovet av nya restriktioner bad Social- och hälsovårdsministeriet de regionala coronakoordineringsgrupperna om ett utlåtande gällande läget.

Ifall restriktionerna träder i kraft kan det betyda att restauranger och barer i landskapet måste sluta sälja alkohol vid midnatt och stänga klockan ett på natten.

En kvinna får coronavaccin.


Bildtext

Vaccinationstäckningen har ännu inte nått den önskade nivån i Egentliga Finland. För tillfället smittas personer i de yngre åldersgrupperna som inte ännu fått vaccin.

Bild: /All Over Press

På tisdagen rekommenderade coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet att tillfälligt begränsa restaurangverksamheten.

Några ytterligare ändringar till de tidigare rekommendationerna som koordineringsgruppen utfärdat gjordes inte.

Coronaviruset sprids bland den yngre befolkningen och i nattlivet

Egentliga Finland är kvar i accelerationsfasen och för tillfället sprider sig coronaviruset särskilt bland den yngre befolkningen och i nattlivet. Antalet fall av coronasmitta och exponering som härstammar från restauranger, nattklubbar och utomhuskonserter har vuxit. De flesta coronafallen härstammar från närkretsen och utlandsresor.

Cirka 40 procent av alla coronafall konstateras nu bland personer i de åldersgrupper som ännu inte vaccinerats, alltså bland personer i åldern 15-24.

Majoriteten av fallen bland befolkningen är av den smittsamma deltavarianten. Att coronafallen ökar kan till stor del bero på deltaviruset. Undersökningar har nämligen påvisat att de som insjuknat i deltavirussjukdom bär på mycket stora mängder av coronavirus.

– Deltaviruset sprids särskilt bland den yngre befolkningen. Innan vi når en högre vaccinationsnivå i Egentliga Finland, får vi inte låta oss vaggas in i tron om att läget skulle vara under kontroll, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS.

Då folk firar och festar glömmer de att hålla säkerhetsavstånd. Coronaviruset festar också vid sådant beteende.

― Esa Rintala, ansvarig överläkare vid ÅUCS

Coronakoordineringsgruppen är oroad för smittspridningen på restauranger nu då festivaler ordnas under de närmaste veckorna i Egentliga Finland.

– Smittspridning sker på nattklubbar, restauranger och festivaler, då folk som firar och festar glömmer de att hålla säkerhetsavstånd och också andra säkerhetsföreskrifter. Coronaviruset festar också vid sådant beteende, säger Rintala.

Vaccinationstäckningen har ännu inte nått den önskade nivån bland befolkningen

Antalet coronafall i landskapet varken ökar eller minskar. Enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är antalet fall förhållandevis höga, förra veckan konstaterades 166 nya fall. 

Incidensen i landskapet ökar aningen, för tillfället är incidensen 66,6 smittade per 100 000 personer under två veckor. Den 13 juli var incidensen 63,7. Andelen positiva coronatestsvar är 2,6 procent.

För närvarande vårdas sex patienter på ÅUCS för covid-19. De flesta av dem har inte fått coronavaccin.

Esa Rintala står inne i Åbo universitetssjukhus.


Bildtext

Ansvarig överläkare vid ÅUCS, Esa Rintala, påminner om att läget inte är under kontroll förrän vaccinationstäckningen är tillräcklig.

Bild: Yrjö Hjelt / Yle

Vaccinationerna fortsätter i jämn takt i Egentliga Finland. Av befolkningen i Egentliga Finland har 63,1 procent fått åtminstone en vaccindos och 28,9 procent har fått två.

– Det bästa du nu kan göra är att ta båda vaccindoserna när din tur kommer. Vi kan stoppa viruset endast om vi är fullt vaccinerade.

Rintala vädjar att ingen skulle uppskjuta sin vaccinationstid på grund av sommarbestyr.Source link