Endast små brister i restriktioner på restaurangerna – inga restauranger i Egentliga Finland har varit tvungna att stänga | Åboland


Under våren har restaurangverksamheten präglats av restriktioner på grund av coronakrisen. Vid regionförvaltningsverket har man noterat att regleringen vid en del restauranger har varit bristfällig. Trots det har restaurangägarna i Egentliga Finland varit snabba på att rätta till sina fel.

I mitten av juli slopades de flesta restriktioner gällande restaurangverksamhet. Heikki Mäki, chef för grundläggande service, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket, påpekar att det ännu finns en del restriktioner för restaurangbesök.

– Folk kan påstå att det inte förekommer några restriktioner på restaurangerna längre, men det stämmer inte. Man måste fortfarande göra det möjligt för kunder att hålla en meters avstånd och erbjuda möjlighet till att använda handdesinfektionsmedel eller till handtvätt.

Små brister gällande handhygien och avståndet mellan kunder

Mäki berättar att det förekommit små brister i en del restauranger. Det har främst handlat om avsaknad av kontrollplan, möjligheter för kunderna att upprätthålla god handhygien eller att folk sitter för nära varandra.

Mäki påpekar att restaurangägarna och personalen ändå har varit samarbetsvilliga och vidtagit snabba åtgärder ifall regleringen varit bristfällig.

– Det har varit lätt för oss, restaurangerna har direkt vidtagit åtgärder då vi har gett dem handledning. På enbart några minuter har de rättat till sina fel.

Asiakkaat saavat heti käsidesiä saapuessaan Ravintola Kummisetään Kuopiossa.
Handdesinfektionsmedel har inte varit tillräckligt tillgängligt vid en del restauranger.
Asiakkaat saavat heti käsidesiä saapuessaan Ravintola Kummisetään Kuopiossa.
Bild: Sami Takkinen / Yle
restauranger,coronavirusutbrottet i Finland 2020,hygien (renlighet),handhygien,kunder,mat,servitörer,handdesinfektionsmedel

Ifall bristerna är större kan restaurangen få en tidsram inom vilken de måste åtgärda felet. Mäki påpekar att de på regionförvaltningen också kan stänga restauranger ifall de inte följer restriktionerna.

I Egentliga Finland har inte en enda restaurang varit tvungen att stänga.

– Vi som jobbar vid regionförvaltningsverket måste tacka restaurangägarna för att de varit så samarbetsvilliga och gjort restriktionerna möjliga i praktiken.

Flera personer sitter på en uteservering en solig sommardag.
Restaurangägarna har snabbt åtgärdat brister i regleringen.
Flera personer sitter på en uteservering en solig sommardag.
Bild: Yle/Arash Matin
Åbo,uteservering,restauranger,sommar,blanko

Regionförvaltningsverket har även kontaktats av personer som ansett att det finns för mycket personer på en och samma plats, exempelvis på dansgolv eller restauranger. Flera gånger har det ändå visat sig att restaurangerna agerat i enlighet med reglerna.

Restaurangen ansvarar över hur väl kunderna följer reglerna

Restaurangägarna och restaurangpersonalen bär även ansvaret för hur väl kunderna följer restriktionerna. Ifall kunder bryter mot reglerna bör personalen påminna kunderna om hur man ska göra.

– Jag tror restaurangägarna gör sitt bästa. Kunderna har kanske till viss del glömt faran med coronaviruset. Det är viktigt att kunderna också lär sig hur man borde agera som kund.

Mäki säger att kundernas agerande på nattklubbarnas dansgolv ibland kan vara oförsiktigt.

– Ifall man träffar vänner på nattklubb och alkohol är inblandat glömmer man lätt bort att vara försiktig.

Enligt regionförvaltningsverkets anvisningar kan exempelvis DJ-artisten på nattklubbar med hjälp av sin mikrofon uppmana folk att hålla tillräckligt avstånd.

Viktigt att kunderna vill ta ansvar

Mäki påpekar att många restaurangägare är förberedda på en andra våg, men han är tveksam till om kunderna känner av faran.

Porträttbild på Heikki Mäki vid Regionförvaltningsverket.
Heikki Mäki hoppas att kunderna vill göra rätt.
Porträttbild på Heikki Mäki vid Regionförvaltningsverket.
Bild: Arash Matin / Yle
regionförvaltningsverk,Heikki Mäki

Även om restaurangerna står ansvariga för regleringen är det också viktigt att kunderna känner ett ansvar. Vid förverkligande och upprätthållande av restriktionerna har kunderna en betydande roll.

– Det är också till stor del frågan om vilja. Det är handlar inte bara om myndigheternas order, utan det är också fast i om kunden vill göra rätt.

Övervakarna bör ha möjlighet att arbeta tryggt

Heikki Mäki berättar att de från regionförvaltningsverket både övervakar på plats och genom telefonsamtal.

– Vi måste också tänka på hur våra arbetare ska sköta övervakningen på ett tryggt sätt.

Människor promenerar längs med Aura å i sommarsolen.
Övervakarna har rört sig kring uteserveringarna vid ån för att kontrollera restriktioner.
Människor promenerar längs med Aura å i sommarsolen.
Bild: Carl Fahllund/Yle
Aura å,sommar i åbo

Övervakarna använder munskydd och handdesinfektionsmedel. Ifall en arbetare har en grundsjukdom eller hör till riskgruppen borde personen inte vistas på platser med mycket folk, påpekar Mäki.

– Därför har vi mestadels haft samtal med restaurangägarna. Då vi rört oss längs strandgatan i Åbo vid uteserveringarna har vi även talat med ägarna och gett anvisningar på plats. Det har gått väldigt bra.Source link