Ett fåtal regioner i Europa står för majoriteten av coronadödsfallen – de flesta nordiska regioner har klarat sig lindrigt undan | Hälsa


Vissa regioner har haft upp till tre gånger fler dödsfall än normalt under våren. Samtidigt har en stor del av Europa klarat sig undan den första vågen av coronapandemin utan någon större överdödlighet.

I 20 europeiska länder är det totalt drygt 200 000 fler personer än normalt som har dött sedan i mars. Den här artikeln belyser den här så kallade överdödligheten.

Svenska Yle har i en nyhet tidigare den här månaden granskat samma fenomen i åtta länder, på nationell nivå.

Nu har vi, i samarbete med analysföretaget Newsworthy, tittat närmare på data från så mycket som 500 europeiska regioner för att ge en mer nyanserad bild.

Datamaterialet visar att det i vissa regioner har skett många fler dödsfall än normalt, medan överdödligheten på andra håll var liten eller ingen alls.

Bild som visar överdödligheten i Europeiska regioner

Bild som visar överdödligheten i Europeiska regioner
Bild: Clara Guibourg / Newsworthy

10 procent av de europeiska regionerna i analysen står för för knappt hälften av överdödligheten.

Jan Albert som är professor i smittskydd på Karolinska institutet i Sverige förklarar att stora regionala skillnader var något experter också hade väntat sig.

– Det här viruset, precis såsom många andra, som till exempel influensa, sprids inte samtidigt över ett helt land, utan det sprids mycket mer lokalt.

Han nämner konkret att coronaviruset till exempel sprids i familjer, skolor och daghem och på arbetsplatser och äldreboenden.

– Om viruset hinner etablera sig i smyg, då är det ett smittsamt virus, precis såsom influensa också är.

Varför vissa regioner har drabbats klart hårdare än andra är svårt att säga.

– Jag tror att det absolut finns ett element av slump i det här, säger professor Albert.

En egenhet för coronaviruset är också att en liten minoritet så kallade superspridare kan sprida det till många. Det är kanske något som i viss mån kan leda till att spridningen blir extra ojämn.

Olika restriktioner i samhället inverkar dessutom i hög grad på hur stor smittspridningen blir.

– När man börjar få upp ögonen för smittspridning och gör motåtgärder, som ju har gjorts väldigt intensivt, så kan man trycka ned infektionen, påpekar Albert.

Hur ser du på det att det ofta i offentligheten har betonats att det är nationella skillnader, men att det i själva verket är mer lokalt än så?

– Jag tycker att det är viktigt att lyfta fram det här att det inte är homogent till exempel i Sverige. Det finns ju regioner i Sverige som har haft lika få fall som i delar av Finland, Norge eller Danmark. Kanske till och med färre än i Helsingfors.

– Det finns en risk med det här i form av nationalism och att man tittar snett på varandra över gränser där vi har haft vänskapliga förbindelser under väldigt lång tid och haft mycket nytta av det. Jag tycker det är olyckligt, tillägger han.

Ojämn spridning i Italien och Sverige

Flera italienska regioner sticker ut i datamaterialet, när vi jämför regional överdödlighet i Europa. De är främst belägna i de norra delarna av landet.

Ett exempel är Bergamo dit coronaviruset spreds tidigt. Fram till slutet av april hade regionen mer än tre gånger fler dödsfall än normalt.

Samtidigt hade de flesta italienska regioner en överdödlighet som var lägre än 25 procent.

Graf som visar att några få regioner i Italien har haft mer än tre gånger så hög dödlighet som normalt

En del regioner i Europa har haft dubbelt så många dödsfall som normalt – men majoriteten har inte haft nån avsevärd överdödlighet
Graf som visar att några få regioner i Italien har haft mer än tre gånger så hög dödlighet som normalt
Bild: Clara Guibourg / Newsworthy

I Sverige skedde den mesta överdödligheten i landet i Stockholmsregionen.

En bidragande faktor till det var att många i den regionen återvände från utlandssemester tidigt på våren – till exempel från Alperna, just efter att coronaviruset hade börjat sprida sig där på allvar.

71 procent fler personer är normalt dog i Stockholm i våras. Samtidigt hade tre svenska regioner – Värmland, Blekinge och Västerbotten – ingen överdödlighet alls.

Sju andra svenska regioner hade lägre överdödlighet än Nyland (14%) i Finland: Jämtland (13%), Norrbotten (11%), Västernorrland (10%), Skåne (7%), Kalmar (7%), Halland (7%) och Gävleborg (6%).

Ett undantag i Europa var Storbritannien. Där verkar coronaviruset ha drabbat nästan alla regioner hårt. Det rapporterats om avsevärd överdödlighet i alla regioner utom Nordirland. Värst drabbat är London med 80 procent fler dödsfall än normalt.

Många regioner har inte drabbats

136 av 500 regioner (27 procent) i Europa hade en markant överdödlighet under våren, på minst 25 procent.

Ytterligare 158 regioner rapporterade om en del fler dödsfall än normalt, med en överdödlighet på mellan 5 och 25 procent.

Samtidigt är det viktigt att nämna att nästan hälften av regionerna i de 20 analyserade länderna hade mer eller mindre ett normalt antal döda, trots coronapandemin.

I så gott som alla regioner i Slovakien, Litauen och Bulgarien förekom det ungefär lika många dödsfall som normalt.

Också delar av hårt drabbade länder såsom Italien, Frankrike och Sverige hade ingen överdödlighet.

I Finland förekom en överdödlighet på minst fem procent i endast 5 av 19 regioner och inga finländska regioner hade en markant överdödlighet (på mer än 25 procent).

Grafer som visar att Mellersta Österbotten, Nyland, Södra Karalen, Päijänne-Tavastland och Norra Österbotten har haft överdödlighet

Graferna visar de landskap i Finland som har haft överdödlighet våren 2020
Grafer som visar att Mellersta Österbotten, Nyland, Södra Karalen, Päijänne-Tavastland och Norra Österbotten har haft överdödlighet
Bild: Clara Guibourg / Newsworthy

Mellan vecka 11 och 21 i år hade Nyland 14 procent fler dödsfall jämfört med medeltalet för åren 2015–2019. Det är mindre än de flesta regioner i Sverige, men mer än alla regioner i Danmark och Norge, inklusive Köpenhamn och Oslo.

Högst var överdödligheten under de här veckorna i Mellersta Österbotten, nämligen 19 procent. Det är 25 fler dödsfall än normalt.

– Vi har inga dödsfall på grund av coronaviruset. Det är slumpen. Vi är så få i landskapet, kommenterar chefsöverläkare Pirjo Dabnell till Yle Österbotten.

Åland hör samtidigt till de regioner i Europa som hade lägst överdödlighet. Där dog det till och med 15 procent färre personer än normalt.

Researchen gjordes av Clara Guiborg på det svenska analysföretaget Newsworthy och var möjlig via ett samarbete med European Data Journalism Network.

Analysen är baserad på mortalitetsdata för varje region, insamlat från Eurostat och nationella statistikmyndigheter. Datamaterialet är på så noggrann regional nivå som möjligt (nivå NUTS3), men i länder som Tyskland och Storbritannien finns data tillgänglig bara på nivån NUTS1 och i Nederländerna bara NUTS2.

Europeiska länder som inte har rapporterat regional statistik är inte med i den här analysen.

Överdödligheten är uträknad så att vi har jämfört alla dödsfall i en viss region sedan början av pandemin (i Finland vecka 11 framåt) till medeltalet för perioden 2015-2019 (eller åtminstone två tidigare år, om det inte var möjligt).

Med överdödlighet menas att dödligheten varit minst 5 procent eller 20 dödsfall över det normala. Med markant överdödlighet avses att förändringen varit minst 25 procent.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply