EU-ledarna diskuterade vaccinationsintyg och muterade virus – Marin: Finland måste ta hotet på stort allvar | Utrikes


Oron över de muterade virusvarianterna satte sin prägel på stats- och regeringschefernas videomöte på torsdag kväll. Statsminister Sanna Marin (SDP) betonar att läget fortfarande är mycket allvarligt på många håll i Europa.

Bryssel

Under de senaste veckorna har Marin skyndat på vaccintillverkarna att göra sitt yttersta för att leverera så mycket vaccin som möjligt till EU-länderna.

Hittills har två vaccin – Biontech-Pfizers samt Modernas – fått försäljningstillstånd i EU. Under de första veckorna har vaccinleveranserna till medlemsländerna ändå varit begränsade.

– Kommissionen måste använda allt sitt inflytande för att se till att produktionen och distributionen av vaccin ska fungera bättre, säger Marin.

Marin hoppas att läkemedelsbolaget AstraZenecas vaccin ska beviljas försäljningstillstånd i EU inom kort.

Godkännandet av AstraZenecas vaccin ses som en förutsättning för att massvaccineringar ska kunna inledas eftersom bolaget redan har av vaccinet i lager.

Nya virusvarianter oroar EU-ledarna

De nya virusvarianterna kastar en skugga över genombrotten i vaccintillverkningen. Enligt Marin väcker de nya varianterna av coronaviruset stor oro bland EU-ledarna.

– De mer smittsamma varianterna utgör ett klart hot med tanke på insatserna för att kontrollera pandemin.

Enligt Marin borde man satser mer på att sekvensera virusets DNA för att komma nya och okända mutationer på spåret.

Samtidigt måste man gardera sig mot att muterade virus börjar breda ut sig i Europa.

Marin betonar att virusmutationerna också utgör ett reellt hot mot Finland, trots att man tills vidare lyckats relativt bra med att kontrollera pandemin.

– I Finland inser vi kanske inte hur allvarligt smittläget är i andra länder.

Kommissionen avråder från onödigt resande

De uppåtgående kurvorna i många europeiska länder har aktualiserat diskussionen om att återinföra inre gränskontroller mellan medlemsländerna.

– Man borde avråda från allt icke-nödvändigt resande såväl inom medlemsländerna som över gränsen, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen efter mötet.

Samtidigt värnar såväl kommissionen som EU-länderna om att nödvändiga transporter inte ska drabbas av strängare gränsformaliteter.

Däremot kan det bli aktuellt med att i större utsträckning begränsa icke-nödvändigt resande på fritiden, tror Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

Marin: Faran är inte över

Enligt Marin är frågan om att stänga gränser knepig eftersom det både finns medlemsländer som vill begränsa resandet medan principen om fri rörligheten väger tyngre för andra.

Marin anser ändå att det viktigt att begränsa trafiken över gränserna och öka på testandet om man vill stoppa spridningen av smittsamma virusvarianter.

EU-ledarna diskuterade även behovet att att införa vaccinationsintyg som erkänns av samtliga medlemsländer.

Flera europeiska länder är enligt uppgift beredda att lätta på reserestriktionerna för personer som kan påvisa att de fått vaccinet.

– Smittläget är fortfarande allvarligt och utsikterna inför våren osäkra. Vi är inte ännu i ett läge där det skulle vara fritt fram att resa efter att man fått vaccinet.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply