EU stakar ut gemensam agenda med USA: “Låt oss blicka framåt, inte bakåt” | Utrikes


EU-kommissionen lade i dag fram riktlinjer för hur man hoppas att relationen med USA ska utvecklas under tillträdande presidenten Joe Bidens period. Fokus ligger på hälsa, miljö, teknologi och handelsfrågor.

Bryssel

Efter en period av bilaterala och ensidiga beslut hoppas EU kunna utveckla det transatlantiska samarbetet tillsammans med den nya administrationen i USA.

I dag presenterade kommissionen ett förslag till en gemensam agenda för EU och USA.

Enligt EU:s höga utrikespolitiska representant har parterna en unik chans att utveckla relationerna.

– Med vårt konkreta förslag för samarbete med den framtida Biden-administrationen sänder vid ett starkt meddelande till våra vänner och allierade i USA: låt oss blicka framåt, inte bakåt, sade Borrell.

På kort sikt finns det ett stort behov av samarbete för att tackla coronapandemin tillsammans, noterar kommissionen.

Man inbjuder USA att tillsammans med EU garantera finansieringen av vaccin, tester och behandlingar på global nivå.

EU hoppas också kunna samarbeta med den nya administrationen för att stärka världshälsoorganisationen WHO, tvärtemot ett beslut av president Trump att inleda en process för att ta ut USA ur organisationen.

Hopp om samarbete kring klimatet

Gemensamma insatser behövs också för att stävja klimatförändringen. Tillsammans kan EU och USA bana väg för en övergång till “en grön, cirkulär, konkurrenskraftig och inkluderande ekonomi”, skriver kommissionen.

Som ett redskap i kampen mot utsläppen föreslår kommissionen en grön handelsagenda, som bland annat skulle innehålla åtgärder för att stävja så kallade koldioxidläckage.

EU och USA måste också se till att den teknologiska utvecklingen är förenlig med demokratiska principer och gemensamma värderingar.

Man borde också på bägge sidor förbinda sig till att slutföra diskussionerna om en rättvis beskattning av digibolag inom ramen för OECD.

Irritationsmoment som måste lösas

Samtidigt måste man försöka finna lösningar i frågor som i dagens läge utgör “irritationsmoment” i relationen mellan EU och USA.

USA:s beslut att höja tullarna på stål och aluminium med 25 procent har lett till höjda tullar på stålimport och andra motåtgärder från EU:s sida.

Borrell hoppas att de frågor där åsikterna går isär ska kunna lösas bilateralt.

– Vi skulle föredra att ha en vänskaplig överenskommelse och inte bli tvungna att föra saken till WTO.

EU:s stats- och regeringschefer väntas föra en strategisk diskussion om USA vid toppmötet den 10–11 december.

Målet är att ordna ett toppmöte mellan EU och USA under den första halvan av 2021.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply