Experten om vaccin till barn: ”Svårt beslut”


– Det är ett mycket svårt avvägande eftersom vi i regel vaccinerar människor för att skydda dem själva. Om vi nu ska vaccinera barn och unga gör vi det framförallt för att minska smittan på samhällsnivå, vilket ställer helt andra krav på vaccinet, säger professorn i pediatrik, Petter Brodin. 

Han syftar på risk-nytta-balansen, alltså risken för biverkningar av vaccinet i förhållande till risken för sjukdom. Den balansen ser annorlunda ut för barn än för äldre som riskerar att bli svårt sjuka av viruset utan vaccin och därför har större nytta av det skydd som vaccinet ger.

Fel att barn inte smittas

Barn är, med några få undantag, skyddade från att bli svårt sjuka av viruset. Varför vet man inte. Åldern spelar en viktig roll för sjuklighet även bland barn och unga. Efter puberteten sker en förändring och äldre tonåringar kan bli ungefär lika sjuka som vuxna.

Tidigt under pandemin trodde Folkhälsomyndigheten att viruset inte spreds i samma utsträckning i de yngre åldersgrupperna, men det har visat sig vara fel. Mätningar av antikroppar i befolkningen visar att smittan varit minst lika utbredd även bland unga och då framförallt bland äldre tonåringar. 

Äldre tonåringar driver smittan

– Som grupp har barnen blivit mycket lindrigt drabbade, säger Petter Brodin. Och när det gäller frågan om de driver smittan, alltså smittar vidare till andra, ser det i dag ut som att små barn smittar mindre än äldre. Äldre tonåringar däremot verkar föra smittan vidare i ganska stor utsträckning.

Det finns ett antal barn som blivit allvarligt sjuka av själva viruset, några få har avlidit men dödsorsaken är fortfarande oklar. Omkring 240 barn har också drabbats av den allvarliga sjukdomen MIS C som utlösts av viruset.

Delta kan påskynda beslut om vaccinering

Flera länder väljer att vaccinera barn ner till 12 års ålder. Och nu när den nya deltavarianten av coronaviruset sprids framförallt bland yngre blir frågan om vaccin till barn och unga även i Sverige än mer aktuellt.

Folkhälsomyndigheten har hittills velat avvakta med besked om vaccin till de yngre tills man vet mer hur smittspridningen påverkas av att den vuxna befolkningen är vaccinerad, men deltavariantens spridningen kan förändra läget.  Frågan om vaccinets säkerhet bland barn är dock inte helt utredd ännu.

-Just nu utreds en ny misstänkt biverkan av vaccinet hos barn, en hjärtmuskelinflammation. Om det visar sig att detta inte alls har med vaccinet att göra tycker jag att det vore rimligt att vaccinera åtminstone ungdomarna i övre tonåren, säger Petter Brodin.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply