Facket på Saltvik: ”Kriminalvården försöker undgå ansvar”


Flera säkra och av varandra oberoende källor bekräftar för SVT Västernorrland att en intagen på Saltviksanstalten har konstaterats vara smittad av coronaviruset.

Mannen, som är över 60 år, insjuknade för ett par veckor sedan men inte förrän den här veckan har han testats positivt för smittan.

Kriminalvårdens ledning bekräftar att en intagen inom myndighetens region nord är konstaterat smittad – men det bekräftas inte officiellt att den smittade finns på just Saltvik.

Larmade för två månader sedan

Peter Hemström, ordförande för fackförbundet Sekos avdelning på Saltviksanstalten, vill inte heller han bekräfta. Men rent allmänt är han kritisk till hur arbetsgivaren hanterat coronasituationen på anstalter och häkten i landet.

– Min uppfattning är att arbetsgivaren försöker undgå ansvar. Jag har försökt ta upp den här frågan till diskussion med ledningen i sju-åtta veckor nu. Först i går, torsdag, fick vi en uppsättning av skyddsmask -90, säger han.

Kan tvinga in personalen till smittade

Då hade flera fall av covid-19 bland Kriminalvårdens intagna redan konstaterats. I veckan bekräftade myndigheten att det fanns totalt sex fastställda fall av covid-19-sjuka innanför landets fängelsemurar; fem i Stockholmsregionen och en intagen i region nord.

Nyligen fick skyddsombudet vid Kriminalvårdens nationella transportenhet rätt av Arbetsmiljöverket när han krävde max två intagna per fångtransport tills vidare, för att minska smittorisken. Men myndighetens ledning står på sig.

”Lagen är tydlig”

–Vår utgångspunkt är att om någon är symtomfri så smittar hen inte. Alltså kan man köra både tre och fyra intagna plus personal, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger enhetschefen Johan Mellbring till Sekotidningen.

– Lagen är tydlig: det är arbetsgivarens ansvar att personal inte råkar illa ut i tjänsteutövningen. Ändå hävdar Kriminalvården att man som arbetsgivare kan tvinga oss att gå in till coronasmittade intagna på anstalter och häkten, säger Peter Hemström.

”Spridning=katastrof”

Han säger att det finns en utbredd oro bland medlemmarna och en frustration över informationen internt som uppfattas som otydlig.

– Personalen inom Kriminalvården borde absolut testas. Det är vi som utgör den största smittorisken för de intagna. Om smittspridningen skulle bli stor inom verksamheten skulle det bli katastrof, säger Peter Hemström.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply