Färre på sjukhus trots att coronafallen är fler – men ovaccinerade fortsätter att belasta vården – Inrikes – svenska.yle.fi


Det syns klart inom sjukvården att de flesta nu är vaccinerade mot covid-19. Samtidigt har många fortfarande inte tagit coronavaccinet. Det innebär att antalet coronapatienter inte beräknas minska under den närmaste tiden. För tillfället är 85–90 procent av coronapatienterna på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ovaccinerade.

Det har på sistone vårdats ett hundratal coronapatienter på sjukhus varje dag, och cirka 20 av dem har fått intensivvård. 

Antalet väntas inte heller sjunka på en tid för det är fortfarande många som är ovaccinerade. Den bedömningen gör till exempel överläkare Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

– Jag uppskattar att det kommer att röra sig om de här siffrorna åtminstone hela hösten och ännu i början av vintern.

Järvinen säger att den nuvarande nivån är hanterlig för sjukvården och att övrig vård inte störs nämnvärt för tillfället.

– Men visserligen är det en extra belastning för sjukhusen. En extra belastning som man skulle kunna förhindra till stor del, om folk skulle vara vaccinerade.

Han tillägger att det känns onödigt att så många ovaccinerade behöver vård för covid-19.

– Alla de som är ovaccinerade och hamnar på sjukhus skulle ha kunnat förhindra det genom att ta ett vaccin nu när alla kan få ett vaccin, säger Järvinen.

Det har under den nuvarande coronavågen varit fler nya bekräftade coronafall än under den förra.

Trots det här har betydligt färre behövt sjukhusvård.

Inom intensivvården är skillnaden inte lika stor. Det beror till exempel på att coronaviruset främst har spridits bland yngre under den här vågen, och om de drabbas allvarligt så får de oftare intensivvård.

Äldre personer bedöms ofta ta mera skada av att intensivvårdas och får därför i flera fall inte sådan vård.

När det gäller dödsfall är det tydligt att de nu är färre än i samband med den andra coronavågen i fjol.

För tillfället är 85–90 procent av coronapatienterna på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ovaccinerade. Endast 5 procent hade fått en vaccindos.

– Vi har några få patienter som har fått två vaccindoser. De har ofta en grundsjukdom eller mediciner som gör att vaccinationseffekten blir mindre, kommenterar Asko Järvinen.

Asko Järvinen är infektionsöverläkare vid Mejlans sjukhus i Helsingfors.


Bildtext

Överläkare Asko Järvinen betonar att det är viktigt att ta coronavaccinet.

Bild: Yle/Anna Savonius

Forskning visar också att risken att insjukna allvarligt i covid-19 är betydligt lägre om man är vaccinerad. Skyddet är ändå inte 100 procent. 

När fler vaccineras är det troligt att andelen coronavaccinerade som kan behöva vård för covid-19 ökar. Det totala antalet coronapatienter minskar ändå då. Du kan läsa mer om varför det alltså är så i artikeln Coronaspridning i Israel ledde till missförstånd om vaccin – därför är det inte ett dåligt tecken att hälften av akutvårdspatienterna är vaccinerade.

Liknande läge inom intensivvården

Också Stepani Bendel, som är avdelningsöverläkare vid Kuopio universitetssjukhus och har koll på intensivvården nationellt, tror på att antalet coronapatienter kommer att fortsätta hållas på nuvarande nivå en tid framöver eftersom det fortfarande är så mycket som en fjärdedel av finländarna som är ovaccinerade. 

– När fler vaccineras hela tiden så tror jag att vi kommer att fortsätta ha en hanterlig mängd intensivvårdspatienter en längre tid framöver, säger han. 

I Finland har inga personer under 60 år som har vaccinerats två gånger mot covid-19 hittills behövt intensivvård till följd av sjukdomen. 

Bendel påpekar ändå att det lokalt kan uppstå mer aktiv smittspridning, framför allt där vaccinationstäckningen är lägre.

16 procent av de som har intensivvårdats för covid-19 i Finland har dött. Det är en relativt låg siffra i internationell jämförelse, också då man tar i betraktande hur gammal Finlands befolkning är.

Risken att dö till följd av covid-19 ökar ju äldre man är. Personer som är 60 år eller äldre har en klart större risk att dö av covid-19.

Inga personer under 18 år har hittills dött av covid-19 i vårt land.

Den här säsongen är det också troligt att det blir influensafall, vilket det inte var för ett år sedan. Det kan göra det knepigare för intensivvården.

– Vi skulle då behöva hålla coronapatienterna skilt från influensapatienterna. Och de måste i sin tur hållas skilt från övriga patienter som intensivvårdas. Det blir då en utmaning att få både utrymmena och personalen att räcka till då, kommenterar Stepani Bendel.

Personer med främmande språk har lägre vaccinationstäckning

Ungefär hälften av de ovaccinerade coronapatienterna på sjukhus inom HUS är enligt Asko Järvinen personer med ett främmande språk som modersmål – alltså med annat modersmål än finska, svenska eller samiska.

De har inte tagit vaccinet i lika stor utsträckning som andra finländare. En orsak till det är misstro gentemot coronavaccinerna till följd av utbredd desinformation på främmande språk. 

Järvinen påpekar att hälsomyndigheter ändå aktivt har gått ut med korrekt information på flera språk för att försöka motverka det här. 

– Man har också haft vaccinationsplatser med låg tröskel, pop up-vaccinationer, vilket andra länder gör och som har gjorts här i huvudstadsregionen också. Men visst är det svårt att nå människor som kanske vara mer misstänksamma. Man måste försöka göra det så lätt som möjligt att ta vaccinet, kommenterar han.

Covid-19 blir mer vardagligt

Samtidigt är det så att covid-19 håller på att bli en risk bland många. Vi borde bli allt mer vana vid att coronaviruset finns i samhället, säger Järvinen.

– Coronaviruset kommer inte att försvinna ur världen, utan fortsätta cirkulera. Vi måste så småningom börja öppna och anpassa oss, att det här är en av de luftvägsinfektioner vi kommer att stöta på.

Överläkare Asko Järvinen tillägger att det här innebär att vi framöver måste acceptera att ett visst antal personer blir allvarligt sjuka i covid-19, helt såsom ett visst antal personer brukar bli allvarligt sjuka i influensa. 

Här kan du se antalet patienter på sjukhus under hela pandemin och läget just nu:Source link