Färsk körkortslag ska luckras upp för att förbättra trafiksäkerheten bland unga bilister | Inrikes


Den nuvarande körkortslagen från 2018 ska förnyas på förslag av Kommunikationsministeriet. Tiotals ungdomar dör varje år i trafikolyckor. Nu vill man åtgärda problemet till exempel med att bevilja unga körkort stegvis.

I praktiken handlar det om kraven för att få körkort för olika fordon, med särskilt fokus på utbildningen som berättigar till personbilskörkort.

– Just nu är vi intresserade av unga bilister. I själva verket när Kommunikationsministeriet har startat lagförnyelsen har de konstaterat att det viktigaste målet är att förbättra trafiksäkerheten bland unga, sa verkställande direktör Pasi Anteroinen på Trafikskyddet i en intervju med Yle i morse.

Allt fler körförbud bland unga

Statistiken för de ungas del är inte enbart negativ. En uppföljning av körkortslagen från 2018 pekar på färre antal trafikolyckor bland unga bilister 2019 och 2020.

Däremot har olyckorna bland 17-åriga chaufförer ökat. Liksom antalet körförbud bland unga, trots att allt färre unga överlag skaffar körkort.

Från under 4000 körförbud bland 18-åringar 2016 hade antalet förbud i samma åldersgrupp stigit till över 5000 ifjol.

Anteroinen säger att det är svårt att just nu följa upp statistiken eftersom coronavirusepidemin märkbart förändrat situationen för de ungas del.

– Coronaviruset är en exceptionell situation i samhället och livet och har också påverkat trafikbeteendet. Vi ser oönskat så kallat riskbeteende som fortkörning, unga som kör under alkoholpåverkan, som är vårdslösa och söker upplevelser från trafiken, sa Anteroinen.

Anteroinen tillägger att utvecklingen inte helt kan förbises på grund av coronaepidemin. Det handlar likväl om ung ålder som en riskfaktor.

Längre uppföljningstid krävs

Enligt verkställande direktör Pasi Nieminen på Automobilförbundet är två år för kort tid för att uppskatta den nuvarande lagstiftningens effekt på ungas trafiksäkerhet.

– Man borde se på utvecklingen på längre sikt, och gör man det så ser man att trafiksäkerheten ökar för allas del, också ungas, sa Nieminen till Yle.

Inom en kort tid har flera tusentals 17-åringar beviljats körkort på basis av undantagstillstånd, och Nieminen betonar att man på den punkten borde följa upp trenden en längre tid.

Nieminen noterar att det inte enbart handlar om körutbildningen utan också om påföljder, det vill säga villkoren för att få behålla körkortet när man väl har beviljats det.

Körkort stegvis kan bli aktuellt

Trafikskyddet föreslår att unga i framtiden kunde beviljas körkort stegvis så att hen inledningsvis får begränsad rätt att köra bil. Till exempel kunde hen till en början endast köra bil i närvaro av en vuxen.

Ett annat exempel är att begränsa körning nattetid som är den mest riskfyllda tidpunkten ur säkerhetssynvinkel under dygnet.

– Tanken är en graderad körkortsmodell. Chauffören får rättigheter stegvis, inte allt genast som det nuvarande systemet fungerar i stort, också när det gäller 17-åringars undantagstillstånd. Internationell forskning visar att den här modellen har en effekt, sa Anteroinen.

Till exempel i Danmark kör den unga först i några månader i närvaro av en vuxen.

Kommunikationsministeriet skriver i ett blogginlägg att man nu öppnar upp för en bedömning av hur körkortslagen kunde förändras, med mål att den nya lagen träder i kraft 2022.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply