“Fel att bygga upp en bild av att alla invandrare är personer som inte anpassar sig” – Inrikes – svenska.yle.fi


Den inre säkerheten och behandlingen av evenemangsarrangörerna upprörde på riksdagens frågestund på torsdagen.

Den färska redogörelsen om inre säkerhet väckte hård debatt på riksdagens frågestund.

Oppositionspartiet Sannfinländarna tyckte att regeringen förbiser invandringsrelaterade problem och brott. Regeringen svarade med att mångsidigt stöd för utsatta människor behövs.

Sannfinländarnas Jari Ronkainen frågade regeringen vad man tänker göra för att vi inte ska upprepa de misstag som begåtts i Sverige i integrationen av invandrare.

Inrikesminister Maria Ohisalo (De Gröna) sa att coronaåret har förvärrat situationen för de som redan nu har det svårt.

– Det måste finnas en plats för alla i det här samhället. Dålig invandringspolitik är sådan politik där man helt åsidosätter en del människor, sa Ohisalo.

“Satsningar på utbildningen behövs”

Statsminister Sanna Marin (SDP) sa att det är fel att en del försöker bygga upp en bild av att alla invandrare är personer som inte anpassar sig till det finländska samhället.

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) förespråkade satsningar på utbildningen, så att folks språkkunskaper kan förbättras.

Terrorlagstiftningen tangerades också på frågestunden.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson berättade att regeringen har lagt fram ett förslag om utvidgad straffbarhet för terroristbrott.

Enligt propositionen ska det vara straffbart att en person sköter en uppgift som är väsentlig för en terroristgrupps terroristiska, brottsliga verksamhet.

Varför får man dricka öl på uteservering, men inte gå på match?

Kulturbranschens och evenemangsarrangörernas svåra sits väckte förundran.

Ledamöter från både regerings- och oppositionspartier frågade hur det är möjligt att man kan sitta på en uteservering, samtidigt som det inte under nuvarande restriktioner går att ta in folk på en fotbollsmatch eller ett kulturevenemang.

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (c) lät förstå att coronaviruset är den största boven i dramat, och att det är hela regeringens ansvar att göra något.

Tom läktare, många röda stolar.


Bild: Petteri Bülow / Yle

Saarikko talade varmt för möjligheten att ta in folk på evenemang utomhus i olika läktarsektioner.

– Jag har den här veckan inom regeringen kommit med förslag om stora förändringar för att tillåta evenemang de närmaste veckorna, sa familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Gräl i regeringen om rekommendationerna?

Regeringen diskuterar som bäst begränsningar som berör evenemangen.

Diskussionerna handlar om vilka rekommendationer regeringen ger de regionala myndigheterna och kommunerna, som i sin tur instruerar evenemangsarrangörerna om restriktioner.

Enligt Helsingin Sanomats uppgifter är regeringen oense om innehållet i ett tjänstemannaförslag. I utkastet som HS bekantat sig med skulle begränsningarna i kundmängderna avlägsnas i områden som är på basnivå.

Strikta begränsningar skulle fortfarande vara i kraft i områden som är i samhällsspridningsfasen.

Uppståndelse på Twitter, folk undrar varför ministrarna inte gör något

Ledande ministrar och riksdagsledamöter har debatterat frågan aktivt i offentligheten de senaste dagarna.

Bland annat skrev inrikesminister Maria Ohisalo (De Gröna) ett inlägg där hon krävde att alla metoder som finns för att arrangera trygga evenemang främjas.

Också i riksdagen förundrade sig en del över varför regeringspolitiker kräver förändringar på Twitter, då de själva är i en position där de kan påverka regeringens beslut och rekommendationer.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply