Fem falska påståenden om corona och coronavacciner – Samhälle – svenska.yle.fi


När vi på Spotlight intervjuar pandemiförnekande aktivister och rör oss i deras grupper på sociala medier stöter vi på mycket desinformation om covid-19 och om vacciner, munskydd och coronatest. Vi ber professor Juhani Knuuti granska fem påståenden som återkommer ofta.  

Coronatesten planterar in microchips i dig“, och “munskydd kan ge dig hjärnskador“. Spotlight om pandemiförnekarna innehåller många liknande påståenden av aktivister som demonstrerar mot coronarestriktioner och ifrågasätter coronapandemin.

Juhani Knuuti, professor i medicin, undersöker falska hälsopåståenden i sin blogg och har skrivit en bok om temat. Vi ber honom kommentera fem påståenden.

Juhani Knuuti med munskydd på laboratoriet.


Bildtext

Professor Juhani Knuuti leder PET-centret, ett nationellt undersökningscenter gemensamt för Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo universitetscentralsjukhus.

Bild: Yrjö Hjelt / Yle

Påstående 1: “Munskydd skadar din hälsa”

Munskydd innehåller formaldehyd, de gör dig sjuk!” ropar en kvinna till Svenska Yles medarbetare på en av demonstrationerna under våren 2021. I aktivisternas grupper på chattprogrammet Telegram och på Facebook hävdas det att munskydd kan ge hjärnskador (på grund av syrebrist) eller att munskydd kan orsaka lunginflammation

I Spotlight säger en aktivist att han inte använder munskydd för att de har så liten inverkan.

Knuuti kommenterar: 

Munskydden skadar inte vår hälsa. De förorsakar varken hjärnskador eller lunginflammation. 

Munskydd ensamma kan inte stoppa all smittspridning, men tillsammans med andra åtgärder kan de rätt effektivt förebygga smitta. Se till exempel denna översikt från USA:s smittskyddsmyndighet CDC. 

Coronatest planterar in microchips i oss, hävdas här i Vapauden puolestas chattgrupp.


Bildtext

Coronatest planterar in microchips i oss, hävdas i länken som delas i den Vapauden puolestas svenskspråkiga gruppchatt. Den svenska gruppen har 35 medlemmar, den finska som mest över 1400 medlemmar. Motsvarande falska påståenden har förts fram om coronavacciner.

Bild: Screenshot

Påstående 2: “Coronatest är opålitliga – och skadar din hälsa”

Kan coronatest skada körtlar djupt i näsan, så att immunförsvaret tar skada?“, frågar en av de aktivister vi intervjuar i Spotlight. 

PCR-testen är väldigt opålitliga, de kan visa vad som helst“, säger en annan aktivist i Spotlight. Det här senare argumentet förs ofta fram i grupperna på sociala medier. Där stöter vi också på påståendet att coronatesten planterar in microchips i oss. Motsvarande påstående har tidigare förts fram om coronavaccin. 

Juhani Knuuti kommenterar: 

Inga microchips planteras in i samband med coronatest eller vaccinering. 

Coronatesten skadar inga körtlar och inte heller vårt immunförsvar.

PCR-test är träffsäkra och tillförlitliga, det förekommer inte just falska positiva resultat. Men testets känslighet är inte fullständig, den ligger omkring 70%. Beroende på omständigheter vid provtagning och sjukdomens fas kan det krävas upprepade PCR-test för att identifiera de insjuknade. 

Det påstås ofta i grupperna på sociala medier att PCR-testen ger falska resultat för att man vid analysen testar proverna i alltför många cykler. Det här är ett missförstånd. Proverna körs vanligvis igenom högst 40-45 cykler, och en inhemsk studie visar att coronapositiva prover identifieras vid tröskelvärden mellan 11 och 32. En brittisk studie kommer till liknande resultat.

Tecknad bild där kvinnan säger till mannen: Allt detta är del av en stor plan.


Bildtext

Många i aktivisternas chattgrupper verkar tro att coronavacciner kan leda till avfolkning. Den här bilden har delats i Vapauden puolesta-gruppen på chattprogrammet Telegram.

Bild: Screenshot

Påstående 3: “Coronavaccinerna är farliga”

Coronavaccinets faror är ett favoritämne i chattgrupper och på Facebook. Det hävdas bland annat att coronavaccinet kan göra oss infertila. Dessutom läser vi att coronan och coronavaccinet är påhittat för att decimera jordens befolkning, och att vaccinet kan döda oss

I maj 2021 upptäcker vi en ny typ av påstående: De coronavaccinerade kan skada icke-vaccinerade medmänniskor genom att a) ändra på deras menscykel eller b) få dem att må dåligt c) få dem att insjukna i covid-19. 

Juhani Knuuti kommenterar: 

Vacciner gör oss inte infertila och skadar inte vårt immunförsvar. 

Nu har hundratals miljoner människor i världen fått coronavaccin och vaccinerna har konstaterats vara trygga. Eftersom så många har fått vaccin har också ytterst sällsynta biverkningar dokumenterats, liksom blodproppar i samband med AstraZenecas vaccin. Det förekommer få allvarliga biverkningar i samband med vaccinering. Fördelarna med vaccinering är märkbart större än nackdelarna. 

Coronavaccinerna innehåller inte alls coronavirus och de kan därför inte smitta ner någon med covid-19. Fimea dokumenterar inrapporterade beverkningar här, och här är amerikanska CDC:s rapport om vaccinsäkerhet.

Vaccin är ett vapen, hävdas i gruppchatt inom Vapauden puolesta (För frihet).


Bildtext

Vaccin är ett massförstörelsevapen, hävdas i För frihet-Vapauden puolestas gruppchatt. Länken kommer från World Doctors Alliance, som är nära anknutet till World Freedom Alliance.

Bild: Screenshot

Påstående 4: “Pandemin är en lögn”

Vi har ingen pandemi, vi har en influensa och det har vi varje år“, säger en aktivist i Spotlight. Det här är ett vanligt påstående på sociala medier. 

Pandemin är en konspiration av en ond elit som vill skada jordens befolkning“, påstås ofta i sociala medier. Många inlägg och bilder i Vapauden puolestas chattgrupper handlar om olika konspirationsteorier, både The Great Reset och QAnon har anhängare.

Knuuti kommenterar: 

Det påstås ofta grundlöst att covid-19 motsvarar en vanlig influensa. Både massiva vetenskapliga rön och praktisk erfarenhet visar, att covid-19 kan leda till att hälsovården kollapsar. Covid-19 leder också till många dödsfall och många insjuknar allvarligt och drabbas av långvariga eftersymptom.

I de länder där epidemin har spridit sig mera ser man en tydlig överdödlighet bland befolkningen. I Finland ser vi inte just överdödlighet eftersom epidemin har hållits under kontroll.

Svenska Yle granskade i februari överdödligheten i Europa. THL:s forskningsprofessor Markku Peltonens tweet visar nyare kurvor över överdödlighet i Norden och Baltikum.

Påstående 5: “De som får covid-19 behöver alternativ vård”

En av de aktivister vi intervjuar i Spotlight misstänker att patienter med covid-19 inte får rätt sorts vård på sjukhusen. Hon förespråkar alternativ vård med hydroxiklorokin, ivermektin, C-vitamin, D-vitamin och zink.

Juhani Knuuti kommenterar:  

Den riktiga vården är för närvarande syre, och läkemedel som förebygger blodproppar. Vid behov ger man dexametason, en medicin av kortisontyp. Om patienterna får bakterieinfektioner behöver de antibiotika. 

De här vårdformerna bygger på forskning, de används för att de har visats vara effektiva. Hydroxiklorokin, C-vitamin och zink har däremot konstaterats sakna effekt. D-vitamin och ivermektin har inte undersökts tillräckligt. 

Ivermektin är ett läkemedel mot parasiter. Här kommenterar amerikanska FDA ivermektin och det här är Fimeas utlåtande om läkemedlet.

Du kan diskutera artikeln fram till klockan 21 den 31.5.2021.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply