Filterpaks nya maskin i Hangö gör en miljon munskydd per dag – samtidigt går försäljningen av luftfilter upp | Västnyland


Företaget Filterpak i Hangö satsar på att producera en miljon munskydd per dag i en ny maskin. Samtidigt går det väldigt bra för produktionen av luftreningsfilter, säger vd Peter Nordlund.

Tidigare i år blev det klart att efterfrågan på inhemska munskydd minskar i takt med att kinesiska munskydd blir billigare. Dessutom är Filterpaks leveranser på åtta miljoner munskydd till Försörjnings- och beredskapscentralen klara i slutet av mars.

Det påverkar produktionen på Filterpak i Hangö. Där är olika filter för luftventilering huvudprodukten, men företaget hade också inlett produktion av munskydd för ett år sedan då det blev klart att coronaviruset är en pandemi.

Ny linje beställdes för sex månader sedan

Yle Västnyland pratade i början av mars med vd Peter Nordlund. Han utlovade då nyheter inom tillverkningen av munskydd. Och nu kan företaget berätta om investeringen i en produktionslinje för munskydd från Italien.

En ny produktionslinje beställdes för ett halvt år sedan. Men redan för ett år sedan fanns en sådan maskin med i planerna. Då startade Filterpak produktionen av munskydd med en kinesisk maskin.

– Vi hade planer på hur vi skulle göra för ett år sedan, men det fanns inte tillgång till den sortens maskin vi ville ha just då. Så vi måste ta en kinesisk maskin som vi arbetat med i ett år.

– De maskinerna är relativt billiga och enkla att använda, men de är å andra sidan ineffektiva och kräver många människor vid linjen.

Företaget räknade alltså med att priserna på munskydd sjunker och hade planerna klara för en framtid efter det.

Jag tror att åtgången på munskydd inom sjukvården kommer att bli dubbelt större― vd Peter Nordlund

Nordlund berättar att det behövs flera kinesiska maskiner för att klara av att tillverka lika många munskydd som den italienska kan göra. Den klarar av att producera en miljon munskydd per dag.

– Det skulle behövas tio kinesiska maskiner i fem skift med 200 människor för att klara av samma produktion som den ena italienska linjen producerar på en dag. Vi kan ha tio människor på jobb vid den nya maskinen.

Nordlund: Vi riktar oss till sjukvården

Peter Nordlund räknar med att det är sjukvården i Finland som står för de största beställningarna.

– Vi har inte kapacitet att exportera just nu.

Nordlund räknar med att efterfrågan på munskydd ökar bland vanliga konsumenter, men det var ändå inte dem Filterpak riktade sig till då man började planera tillverkningen för ett år sedan.

– Jag tror att åtgången på munskydd inom sjukvården kommer att bli dubbelt större än vad den var innan coronapandemin. Till exempel inom äldrevården använde man knappt munskydd tidigare, men nu har det visat sig vara bra att använda munskydd även där så man skyddar klienterna.

Nyanställningar på företaget

I slutet av mars tar de tidsbundna kontrakten slut för dem som fått jobb på munskyddssidan.

Omkring 30 av de nästan 60 personer som jobbar på munskyddssidan slutar. Femton har fått fast jobb på filtersidan.

– Vi har anställt fem personer till som nu jobbar med den nya produktionslinjen och det kan hända att det behövs ännu några nyanställningar.

Tanken är att produktionen i den nya linjen kör i gång i slutet av april.

Peter Nordlund säger att man kommer att ta det lugnare den här gången än för ett år sedan. Då kördes allt i gång med en väldig fart och det skapade stress.

– Vi har också inlett arbetet med försäljningen av munskydden, men även det tar fart på allvar i slutet av april.

“Filtersidan går jättebra”

Munskydden blir en bestående produkt för Filterpak, säger Nordlund. Han konstaterar också att munskydden haft en synergieffekt på produktionen av huvudprodukten: olika filter för luftventilering.

– Filtersidan går jättebra, vi har en tillväxt på 30 procent i år. Vi har också anställt mera personal.

– Vi märkte för ett år sedan att folk har börjat fundera på hur ventileringen fungerar. Nu byter man kanske filter två gånger om året i stället för med flera års mellanrum.

Hangö är världens bästa plats, att flytta är inget alternativ― vd Peter Nordlund

Filterpak hade investerat i en automatisering av filtersidan redan innan coronapandemin slog till.

Företaget har investerat drygt tre miljoner euro under det senaste året. Över hälften av summan investerades i automatiseringen av produktionen av traditionella filter.

Företaget stannar i Hangö

Då produktionen av munskydd påbörjades ledde det också till att Filterpak måste skaffa nya lokaler i samband med fabriken i Hangö. Nu har man en golvyta på omkring 6 500 kvadratmeter.

Peter Nordlund säger att det räcker för tillfället och att företaget stannar i Hangö.

– Hangö är världens bästa plats, att flytta är inget alternativ. Logistiken fungerar superbra. Vi importerar material och största delen kommer via Hangö hamn.

Bra tillgång på arbetskraft

Dessutom är tillgången på arbetskraft bra. De flesta som jobbar på Filterpak är från Hangö, men det finns även personal från Ekenäs. En pendlar till och med från Salo för att jobba i Hangö.

Tidningen Västra Nyland (bakom betalmur) var först med nyheten om en nya produktionslinjen.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply