Finländsk forskningsgrupp: Masker ger avgörande skydd mot coronaviruset och orsakar bara subjektivt obehag | Inrikes


En grupp finländska forskare anser att ansiktsskydd ger ett avgörande skydd mot coronaviruset. Gruppens analys baserar sig på samma material som utredningen Social- och hälsovårdsministeriet lät göra i maj.

Ministeriet gjorde undersökningen genom att gå igenom forskningsrapporter, internationella hälsoorganisationers rekommendationer och en del länders riktlinjer för bruk av ansiktsmask. De konstaterade sedan att fördelarna med ansiktsskydd är mycket små.

Den här forskningsgruppen kritiserar ministeriets utredning eftersom de inte gjort en meta-analys på materialet. Enligt deras meta-analys är skyddet som ansiktsskydden erbjuder stor och statistiskt signifikant.
– Vår huvudsakliga slutsats är att masker tydligt skyddar sin användare, uppger Hanna M. Ollila som lett forskningsgruppen vid Helsingfors universitet i ett pressmeddelande.

Gruppens undersökning har inte ännu kvalitetsbedömts. Analysen har skickats till en internationell vetenskaplig tidsskrift och väntar på bedömning.

Ansiktsskydd orsakar enbart subjektivt obehag

I meta-analysen konstaterades det att en del av människorna som använde ansiktsskydd upplevde obehag och hade svårare att andas. Ju längre ansiktsskyddet användes, desto mindre blev problemen och obehaget.

– Inga allvarliga bieffekter förknippade med användningen av ansiktsskydd hittades. Resultaten visar att man kan vänja sig vid ansiktsskydd även om användningen förknippas med subjektiva obehagsfaktorer, kommenterar Liisa M. Laine, specialistforskare vid universitetet i Pennsylvania i USA.

Desinformation på sociala medier

Experter har fått föra en konstant kamp mot desinformation kring användning av ansiktsskydd på sociala medier som Facebook och Twitter.

Bland annat på Facebook har ett påstående om att ett ansiktsskydd orsakat lunginflammation cirkulerat på Facebook och Twitter och delats tiotusentals gånger.

I inlägget påstås det att en 19-åring fick lunginflammation efter att ha använt sig av ansiktsskydd flera timmar flera dagar i veckan.

– De säger att det beror på att hon använt sig av ett ansiktsskydd över åtta timmar 5-6 dagar i veckan. Hon andades in sina egna bakterier och koldioxid. Det orsakade en infektion, lyder inlägget.

Den holländska lungspecialisten Leon van den Toorn avvisar inlägget som “totalt struntprat” för AFP.
– Det finns inga tecken på att ansiktsskydd för med sig några hälsorisker alls, säger han.

Det enda van den Toorn kan tänka sig är att man kan få en svampinfektion om ansiktsskyddet är “mycket smutsigt och inte har tvättats på flera månader”.

Van den Toorn avvisar också påståenden om att personer som använder ansiktsskydd inte får tillräckligt syre eller får i sig för mycket koldioxid. Han tillägger också att människor andas in sina egna bakterier hela tiden, oavsett om de använder sig av mask eller inte eftersom bakterierna “finns i din mun”.

Masker rekommenderas av flera

Den finländska forskningsgruppen som kritiserar Social- och hälsovårdsministeriets slutsatser om ansiktsskydd är inte den första. Undersökningen har kritiserats av flera. Många har påpekat att undersökningsmaterialet är för begränsat.

Världshälsoorganisationen WHO ändrade sina rekommendationer om ansiktsskydd i juni.

Enligt dessa borde man uppmuntra till användning av munskydd vid allmänna sammankomster när det inte är möjligt att hålla minst en meters avstånd och där coronaviruset har spridits på stor skala, till exempel i kollektivtrafiken, på jobbet och i matbutiker.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen efterlyste i A-studion på måndagen en nationell rekommendation om att ansiktsskydd ska tas i bruk.

Källor: STT, Yle, AFPSource link

Be the first to comment

Leave a Reply