Fladdermusen har ett oskäligt dåligt rykte – det är människans inblandning i naturens gång som gör att virus sprids | Vetamix


Fladdermusen förknippas med en hel rad olika zoonoser, alltså sjukdomar som sprids mellan djur och människa, bland annat det nya coronaviruset. Den nuvarande pandemin har sitt ursprung i en fladdermusart i Wuhan i Kina.

I världen finns det mer än tusen arter av fladdermöss. De är efter gnagare den artrikaste däggdjursgruppen på jorden. Och den enda gruppen däggdjur som kan flyga.

Malin Tverin står framför stenmur, tittar uppåt.
Malin Tverin, biolog, forskare och fladdermusvän
Malin Tverin står framför stenmur, tittar uppåt.
Bild: Yle / Karin Filén
forskare,Malin Tverin

Biologen Malin Tverin är insatt i fladdermusen som art. Hon säger så här om att fladdermöss kan överföra smittor till människor.

– Att fladdermöss bär på mycket coronavirus är i sig ingen nyhet. Viruset har inte smittat direkt från fladdermus till människa. Det vanligaste är det finns en mellanvärd, säger Tverin.

Så är det också den här gången. Kinesiska forskare tror sig ha hittat en förklaring till hur det nya coronaviruset har spridit sig från fladdermus till människa. Hypotesen är att viruset använt djuret myrkotte som en sorts mellanvärd.

Tidigare trodde man att viruset smittade från fladdermöss till ormar – och sedan från ormar till människa. Men nu misstänker forskarna alltså att det är myrkottar som agerat mellanvärd.

En myrkotte gräver efter mat i sanden.
Att äta Myrkotte ska förbjudas.
En myrkotte gräver efter mat i sanden.
Bild: Shutterstock
Myrkottar,coronavirus

Myrkotten har fått i sig coronaviruset från fladdermusen som i sin tur fört vidare smittan till en matmarknad. Därifrån har viruset gått vidare till människan som hanterat eller ätit djuren. Människan sprider det i sin tur vidare genom droppsmitta, säger Tverin.

Flygförmågan hos fladdermusen gör den till symptomfri bärare av virus

– Fladdermössen är de enda däggdjuren som har fått flygförmåga, säger Malin Tverin. Att flyga kräver massor med energi och fladdermöss har enorma flygmuskler, bröstmuskler.

– När fladdermusen flyger så krävs det en massa energi. Flygandet producerar också mycket värme. Fladdermössen är egenvarma också annars men under flygning kan deras kroppstemperatur stiga till 40-41 grader.

– En så snabb metabolism, alltså ämnesomsättning, producerar alltid slaggprodukter som vi kallar för syreradikaler. Vi människor producerar också syreradikaler men inte med samma intensitet för vi har inte en lika snabb ämnesomsättning.

– Våra celler lider av något som vi kallar för oxidativ stress. Vi har inbyggda mekanismer som så att säga släcker det här stresstillståndet så att våra celler inte ska ta stryk.

– Fladdermusen har en så hög oxidationsstress att dess egna mekanismer inte klarar av det och det blir ett problem, berättar Tverin.

lepakko
Den nordiska fladdermusen eller nordfladdermusen är medelstor och har en vingbredd på ca 24-27 cm
lepakko
Bild: Benjam Pöntinen
Nordisk fladdermus

Fladdermössen är alltså symptomfria bärare av virus.

Fladdermusens immunförsvar har anpassat sig till omständigheterna så att den helt enkelt förbiser den oxidativa stressen. Annars skulle fladdermössen ha ett konstant inflammationstillstånd i kroppen.

Den här anpassningen, adaptionen, har medfört att fladdermössens immunförsvar också förbiser virus som de kan bära på. Fladdermössen är alltså symptomfria bärare av virus.

Sjukdomssymptom är ju oftast ett resultat av kroppens eget försvarsarbete. Till exempel feber är en försvarsmekanism.

Man tror att fladdermössen utnyttjar sin varierade kroppstemperatur för att bekämpa virusen, som är känsliga för höga temperaturer. När fladdermössen flyger ökar kroppstemperaturen och de får helt enkelt febertoppar varje natt.

– Problemet med just det här coronavisruset som har fladdermusen som ursprungsvärd, är att viruset har vant sig vid höga kroppstemperaturer, upptill 40-41- grader, så vanlig hög feber i våra kroppar har inte ihjäl det. Och det är kanske det största problemet nu, säger Malin Tverin.

Myter om att bastubad skulle hjälpa vid corona, stämmer alltså inte! Om du har viruset i din kropp och din kroppstemperatur stiger väldigt mycket över 40-grader så dör du.

Förenklat kan man säga att fladdermöss producerar sitt eget vaccin.

Vad gör fladdermusen unik?

Liksom vi och andra däggdjur producerar fladdermössen interferon, som är ett protein som vanligtvis sätts igång i början av en virusinfektion. Fladdermössen har däremot en ständig produktion av interferon, säger Tverin.

Dessutom kan fladdermössen integrera en kopia av viruset i sin egen arvsmassa och då producera egna virusproteiner och bilda egna antikroppar mot viruset.

Man kan förenklat säga att fladdermöss producerar sitt eget vaccin.

Vattenfladdermus i Harjavalta.
Vattenfladdermusen förekommer i Finland. Den är en liten fladdermus med en vingbredd på 23–27 cm. Den väger mellan 6-14 g.
Vattenfladdermus i Harjavalta.
Bild: Sandra Ruiz
fladdermöss,vattenfladdermus

– Möss utan vingar är kortlivade. De lever i kanske 2-3 år medan fladdermusen kan leva upptill 40 år. Det här har att göra med deras metabolism. Deras celler klarar av att försvara sig och hålla åldrandet borta, så att säga, berättar Malin Tverin.

– Den oxidativa stressen är en faktor som bidrar till att vi åldras och blir gamla.

– Fladdermössen släcker den här oxidatia stressen så effektivt just tack vare immunförsvaret. De åldras inte av oxidativ stress på samma sätt.

– Och det att fladdermössen hibernerar, alltså är i vinterdvala 6 månader per år under hela sin livstid, anses också bidra till deras livslängd.

– Den äldsta fladdermusen man kunnat fastställa åldern på genom ringmärkning var 41 eller 42 år gammal, berättar Tverin.

Coronavirus är zoonotiska, det vill säga att de kan sprida sig mellan djur och människor. De tidigare utbrotten av :
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) härstammar från kattdjuret Civett.

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) i sin tur kom via dromedarer till människor.

Även Ebola, fågelinfluensan, Rift Valley fever, West Nile-viruset och Zika-viruset har, liksom det nya coronaviruset, spritts från djur till människor.

Kopplingen är så stark att World Health Organization (WHO) har gått ut med att ”konsumtion av råa eller otillräckligt tillagade djurprodukter bör undvikas”.

Kina har också meddelat att de inför ett tillfälligt förbud mot att sälja vilda djur. Men Kina är långt ifrån det enda landet som har utbredd handel med vilda djur.

Chatuchak Weekend Market i Bangkok i Thailand som bland annat säljer vilda djur, är landets tredje populäraste turistmål enligt TripAdvisor.

Också i Vietnam är djurmarknader ett stort problem och landets regering har meddelat att de kommer öka insatserna för att stoppa illegal handel av vilda djur.

USA är världens näst största marknad för vilda djur, efter Kina och 2003 års utbrott av apkoppor kunde kopplas till djurhandeln i USA.

En del av de fladdermusburna virusen kan ta sig via grisar och hästar till oss människor.

Det här hände år 1994 i Australien när ett virus kallat för Hendra kom från hästar och med Nipah-viruset år 1998 spreds från grisar.

Grisar och människor har väldigt liknande immunförsvar. Det gör att det är enkelt för virus att ta sig mellan oss.

Källor:
Natursidan.se
Massive Science
British Ecological Society

Kan fladdermöss i Finland sprida smitta?

Att agera virusreservoar har alltså att göra med flygförmågan, säger Malin Tverin.

– Våra fladdermöss är likadana och utan tvekan finns det coronavirus också hos våra fladdermöss, det har det funnits hela tiden. De bär också på två typer av rabiesvirus, det har de också alltid gjort. Hos oss saknas det däremot mellankontaker, säger Tverin.

Fladdermössen är inte i kontakt med andra däggdjur eller människor.

När djur stressas aktiveras de virus de har i kroppen och då är risken större att de hoppar över till människan. Stressen kan till exempel uppstå i situationer där vi tar djuren ifrån sina naturliga miljöer till marknader där de trängs i burar.

De kinesiska torgen där smittan av corona började är situationer skapade av människan, där olika djur från olika släkten är för nära varandra. Det här ökar sannolikheten för att virus förflyttar sig från en art till en annan. Det skulle aldrig hända i naturen, säger Tverin.

Våra fladdermöss söker sig inte till människor. Sannolikheten att en dylik virusspridning det skulle hända här i Finland är liten men inte helt utesluten.

Fladdermusen har ingen naturlig prederator i Finland utöver, människan, tamkatt och uggla.

En hand visar upp en lurvig fladdermusvinge och pekar på texturen på vingen.
En hand visar upp en lurvig fladdermusvinge och pekar på texturen på vingen.
Bild: imago/blickwinkel/ All Over Press
fladdermöss

Alla flygfän har en snabb metabolism och också fåglar bär på olika virus men skillnaden är den att fladdermusen ligger närmare människan genetiskt sätt så därför finns där en större smittorisk.

Arter ska vara mer närbesläktade för att virus ska kunna överföras.

  • Virus anses inte vara levande varelser av den orsaken att de inte kan föröka sig.
  • De behöver en värdcell och värdcellens förökningsmekanismer för att de ska kunna duplicera sitt RNA eller DNA.
  • Corona sprider sig via RNA.
  • Viruset kan överta värdcellens maskineri och duplicera sig själv inne i den här cellen tills cellen spricker och då sprider de sig.

Med över tusen arter är fladdermössen den näst artrikaste däggdjursgruppen efter gnagarna. Bara 53 av arterna förekommer i Europa med närområden.

I Finland har man påträffat 13 arter, av vilka 5 förekommer regelbundet. De är nordfladdermus (tidigare nordisk fladdermus), vattenfladdermus, tajgafladdermus (tidigare Brandts fladdermus), brunlångöra (tidigare långörad fladdermus) och mustaschfladdermus.
Samtliga hör till läderlapparna och är fridlysta.

Den nordiska fladdermusen är den mest utbredda och också världens nordligaste art. Den är inte så känslig så den kan till och med bo i städer. Man kan se den fånga insekter flygande runt gatlampor, berättar Tverin

En nordisk fladdermus.
Den nordiska fladdermusen har en kroppslängd mellan 5 och 7 cm och vikt upp till 14 gram. Pälsen är mörkbrun med ljusare spetsar. Buken är ljusgrå.
En nordisk fladdermus.
Bild: Markus Nolf (thinkoholic.com)
eptesicus nilssonii

Fladdermöss är som flyttfåglar, de flyttar till norra Europa vintertid. Om de flyttar i grupp eller individuellt vet man inte riktigt.

Fladdermushanarna lever ensamma. Honorna samlar sig sommartid i förökningskolonier. De föder sina ungar tillsammans. Därefter splittras kolonin till hösten när de flyger i väg.

Fladdermusen hibernerar, alltså sover sin vinterdvala i fuktiga utrymmen men en temperatur kring 5 grader. De klarar inte av minustemperaturer.

Jordkällare är perfekta för det här ändamålet. Att fladdermössen övervintrar tillsammans beror på att det råder brist på passliga ställen.

Inga fladdermöss tycker om öppna områden för där är de synliga för ugglor.

De flesta av världens fladdermöss jagar insekter genom ekolokalisering.

En fladdermus kan äta upp till 2000 myggor per dygn.

Fladdermöss ges ofta skulden för virus och det beräknas finnas över 5 000 olika coronavirus enbart i fladdermöss världen över, men det är hur människor hanterar vilda djur som är det stora problemet.

Fladdermöss och andra djur i sin rätta miljö, om de får vara i fred, är alltså inget direkt hot mot oss som smittspridare. Det finns med andra ord goda skäl att skydda och återskapa naturliga miljöer, att inte hantera vilda djur på det sätt vi gör idag.

– Det är inte meningen att människan ska peta på alla djur som finns, avslutar Tverin.

Men vilken roll spelar då fladdermössen i det senaste coronautbrottet? Det är sant att man hittat liknande virus hos en art av fladdermusen hästskonäsa i Kina, men ursprunget för viruset som orsakar covid-19 och utbrottets tidigaste skeenden vet man inte med säkerhet.

Den här artikeln baserar sig på en intervju i Radio Vega med Biologen Malin Tverin berättar om fladdermusen som art. Intervjun gjordes av Christian Bertell. Här kan du lyssna på radioinslagen om fladdermusen i sin helhet:

Andra källor:
Wikipedia
Natursidan.se
Magnus Gelang, Intendent på Göteborgs naturhistoriska museum.Source link