Fler besök till hälsostationerna i Åboland men långt från rusning — nu öppnar också tandvården igen | Åboland


Besöken för icke-brådskande vård på hälsostationerna i Åboland har ökat under de senaste veckorna, men det är fortfarande inte fråga om någon rusning. Däremot har telefonsamtalen till stationerna ökat markant under de senaste månaderna, när undantagstillståndet har varit i kraft.

Enligt Miia Lindström, som är social- och hälsovårdschef i Pargas stad, erbjuds just nu fler alternativ än tidigare när det gäller icke-brådskande vård.

– Ifall situationen upplevs som riskfylld kan man förverkliga vården på distans eller via hemsjukvården, säger Lindström.

För 70-plussarna gäller försiktighet

Personer som tillhör riskgrupper och 70-plussare uppmanas dock ringa till hälsostationen för vidare rådgivning, istället för att komma direkt till hälsostationen.

– Så här har det sett ut sedan undantagstillståndet infördes. Bland annat har 70-plussarnas årskontroller gjorts per telefon i år, säger Lindström.

Lindström upplever att kontakten med 70-plussarna har fungerat bra, men uttrycker en viss oro över att personer som vanligen skulle ha besökt hälsostationen nu inte har gjort det.

– Det är viktigt att alla förstår att man fortfarande kan få vård när man känner av något besvär, säger Lindström.

en leende miia lindström
Det är viktigt att alla kommer ihåg att söka vård om man känner sig sjuk, också fast man inte tror att det är brådskande, säger Miia Lindström från Pargas stad.
en leende miia lindström
Bild: Yle/Jasmine Nedergård
Pargas,social- och hälsovårdsdirektör

Tandvården öppnar igen — med nya procedurer

Tandvården är ett område som har varit drabbat av säkerhetsrestriktioner under coronaepidemin. Lindström säger att tandvården nu har återgått till normal verksamhet och påpekar att också icke-brådskande besök tas emot.

– Pargasborna kan nu boka tider som normalt. Det har också tagits i bruk nya procedurer gällande hygienen för att minska smittorisken, säger Lindström.

I Åbo har stadens tandvård nu börjat ta emot barn och unga, vars icke-brådskande tidsbeställningar hade skjutits upp under mars och april.

Ber allmänheten tänka på hygienen när de besöker hälsostationer

Enligt Katariina Kauniskangas, som är direktör för serviceområdet hälsoservice i Åbo, sjönk besöken på hälsostationerna drastiskt under de första månaderna av coronaepidemin. Istället ökade telefonsamtalen till stationerna.

– Nu när epidemiläget verkar lugna ner sig välkomnas alla att besöka hälsostationer igen. Detta gäller också 70-plussarna, säger Kauniskangas.

Kauppakeskus Jumbon parkkihalli 18.3.2020.
Hälsostationerna är öppna för alla, men för dem som hör till riskgrupper, känner influensasymptom eller är över 70 år rekommenderas rådgivning via telefon istället för besök till hälsostationerna.
Kauppakeskus Jumbon parkkihalli 18.3.2020.
Bild: Eleni Paspatis / Yle
coronavirus,hygien (renlighet),virussjukdomar,COVID-19,smittsamma sjukdomar,infektionssjukdomar,infektioner,virus,mikrober,influensa,Wuhan-coronavirus,föregripande,fenomen,pandemi,Epidemia,köpcentrum,Köpcentret Jumbo,affärer,köpcentra,inköp,ekonomi,riskgrupper,åldringar,parkeringshallar,äldre,äldreomsorg,pensionärer,hälsa,beredskapslag,Undantagstillstånd,derogation

Kauniskangas säger också att alla som besöker hälsostationerna bör ta i beaktande säkerhetsrutinerna som bland annat inkluderar distansering och god handhygien för att hindra smittospridning.

Telefonsamtalen till hälsostationer har ökat under coronaepidemin

Sami Salminen, som är ledande läkare i Kimitoöns kommun, uppger att många har ringt och hört sig för innan de besökt hälsostationen.

– Telefonen ringer mer än normalt, men överlag har läget inte förändrats sedan vi meddelade om att det är möjligt att besöka hälsostationen också för icke-brådskande vård, säger Salminen.

Hälsostationerna följer direktiven från THL gällande smittospridning, och människor med influensasymptom uppmanas ringa till hälsostationen för rådgivning istället för att besöka stationen.

– På infektionssidan tar vi hand om patienter som uppvisat influensasymptom eller andra symptom som kan tyda på coronavirus. Där bär alla ansiktsskydd och övrig skyddsutrustning, säger Salminen.Source link