Fler fördelar än risker för gravida som tar coronavaccin, säger vaccinexpert Hanna Nohynek på THL – Inrikes – svenska.yle.fi


De fördelar som gravida får av coronavaccinet är större än riskerna, säger överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd till STT. Hälsomyndigheten beslutade i juni att gravida också kan ta vaccinet utgående från den kunskap som man samlat från vetenskapliga data och praktisk erfarenhet, uppger Nohynek.

Institutet meddelade i juni att de gravida som önskar vaccinera sig mot covid-19 kan göra det. Enligt befintliga forskningsdata medför vaccinet inte skada för fostret.

– Vi vet att gravida kvinnor löper större risk att drabbas allvarligt av coronaviruset. Det beror på fysiologiska förändringar som graviditeten medför, säger Nohynek.

Överläkare Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd.


Bildtext

Vaccinexpert Hanna Nohynek är överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd.

Bild: Jari Kovalainen / Yle

Nohynek preciserar ändå att var och en själv väljer att ta vaccin. Betyder det att THL rekommenderar att gravida vaccinerar sig eller är saken helt enligt individens egen bedömning?

– Det är en medelväg. Ett vaccinbeslut är alltid en övervägning av nytta och risk. Det här är ändå nya vaccin, som man hela tiden samlar ny information om. Den som är gravid måste själv fundera på saken, så att det inte blir så att man anklagar sig själv eller hälsovårdspersonal, säger hon.

Enligt överläkaren överträffar nyttoeffekterna ändå de potentiella riskerna med vaccinet. Många gravida runtom i världen har vaccinerats, till exempel i USA och i Storbritannien.

– Vi känner inte till att det att gravida som insjuknar i coronaviruset skulle leda till missbildningar hos fostret, men vi vet att allvarliga febersjukdomar under graviditeten kan leda till förtidig förlossning, säger Nohynek.

Enligt henne är fördelarna med vaccinet rejält fler än riskerna ifall risken att smittas av covid-19 är betydlig.

Sällsynta risker framkommer inte i små uppföljningar

Nohynek önskar att yrkeskunniga inom hälsovården skulle ha tid att svara på frågor om vaccin som väcker oro. Gravida har framfört frågor om vaccineringar till henne när de inte har lyckats få svar på dem i sin egen hemkommun.

Enligt Nohynek är coronavaccinet utifrån nuvarande forskning tryggt att ta både i början och slutet av graviditeten.

Eftersom olika blodproppsrisker hör till förlossningen och coronasmittan kan påverka blodcirkulationen ur blodproppsynvinkel, kan det vara smart att ta vaccinet i god tid innan förlossningen, säger Nohynek.

Bäst skydd får man efter två doser, tillägger hon.

THL har inget särskilt register över vaccintäckningen hos gravida.

– De mycket sällsynta biverkningarna upptäcks inte i övervakningen av tiotusentals människor, utan det behövs hundratusentals. Det kommer sedan med tiden. Men om risker framkommer, kommer vi att diskutera om fördelarna ännu är många gånger fler.

Ohisalo: Beslutet att ta vaccinet var självklart för mig

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) bekräftade den här veckan att hon är gravid och uppgav i juni på Instagram att hon hade fått sin första dos coronavaccin. Enligt Ohisalo var det självklart för henne att ta vaccinet.

Hon hänvisar till forskningsdata och hälsomyndigheternas sakkunnigas bedömning.

“Enligt THL kan graviditeten medföra risker att insjukna allvarligt i coronaviruset och dessutom kommer jag i mitt arbete att fortsättningsvis träffa ganska många människor, även om munskydd, social distansering och distansmöten rekommenderas. På grund av de här skälen upplevde jag det viktigt att ta vaccinet”, svarar inrikesministern i ett mejl till STT.

Ohisalo önskar så många som möjligt utnyttjar möjligheten att ta vaccinet.

“Jag vill vara ett exempel och uppmuntra människor som funderar på saken”, uppger hon.

Källa: STTSource link

Be the first to comment

Leave a Reply