Fler regioner inför strängare pandemiråd – Nyheter (Ekot)


35 nya dödsfall har rapporterats in i dag. Därmed har 6 057 personer med covid-19 dött i Sverige. De nya dödsfallen i dagens siffra är sammanräknade sedan i fredags.

162 240 personer har bekräftats vara smittade av coronaviruset i Sverige sedan pandemins start. I fredags var den siffran 146 461. Det är alltså en ökning med 15 779 nya fall.

2 851 personer får eller har fått intensivvård på grund av covid-19.

Sara Byfors, enhetschef, Folkhälsomyndigheten, inleder pressträffen.

– Vi har en fortsatt ökning under förra veckan av antalet fall. Eventuellt en något minskande trend, men det är för tidigt att säga än. Nu har vi nått över 50 miljoner fall i världen och ungefär 1,3 miljoner avlidna. Vi har närmare 9,3 miljoner fall inom EU inklusive Storbritannien, och 243 000 avlidna. Det ökar i många delar av Europa.

Mellan vecka 43 och 44 var det en fördubbling. Vi har inte en fördubbling mellan vecka 44 och 45, säger Sara Byfors, enhetschef, Folkhälsomyndigheten.

2 851 personer har hittills vårdats på IVA för covid-19 i Sverige.

– Det är ett klart trendbrott vi ser, att antalet personer med covid-19 som her att behov av IVA-vård ökar, säger Sara Byfors.

Sara Byfors går nu in på regioner där man skärpt de allmänna råden.

Kalmar: Ökningen mellan vecka 44 och 45 är väldigt stor, det är en kraftig ökning i antalet fall. De signalerar att de får verkligen anstränga sig vad gäller testning och smittspårning av antalet fall. Det börjar fyllas på med personer som behöver vård för covid-19. Belastningen ökar, därför vill de införa lokala råd för att undvika stegring av antalet fall.

 Västerbotten: Där det också införs skärpta råd. En liknande och kanske än starkare ökning mellan vecka 44 och 45. En bred och ökas smittspridning i hela regionen för samtligt åldersgrupper. Även här ser man en bred och ökad smittspridning i hela regionen i princip, i de flesta åldersgrupper. säger Sara Byfors.

 Norrbotten: Samma situation i Norrbotten som i Västerbotten, man ser att det ökar snabbt, säger Sara Byfors. De ser viss smittspridning på äldreboenden. Det är ingen jättebelastning på sjukvården men den är på väg att öka. Man ser spridning på äldreboenden, och att det är svårt att mäkta med smittspårning och testning även om de växlar upp.

 Råden syftar till att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som är i hushållet. Särskilt viktigt är det att undvika sådana kontakter som är längre än 15 minuter. Det är bättre att ses utomhus, risken ökar inomhus.

Arrangera inte middagar och fester. Äter man middag så gör man det med sin familj.

Är man ensamstående kan man ha ett fåtal kontakter.

För att tydliggöra det här med att inomhus är riskområde så rekommenderar vi att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och köpcentrum. Man ska inte gå och nöjesshoppa.

Man ska också avstå från att delta i möten, framförallt cuper, matcher och tävlingar. Det gäller inte barn och unga födda efter 2005.

I tillägg har vi ett önskemål att avstå onödiga resor mellan Västerbotten och Norrbotten. Det är första regionerna som inför det här. Man ska inte åka utanför regionen och inte åka långt innanför sin region. Med längre resa ökar risken för nya kontakter som man annars inte tar.

 De allmänna råden gäller i fyra veckor från i dag.

– Råden syftar till att minska de sociala kontakterna och hålla avstånd. Om du ser att det är trångt, gå inte in och vänta inte att någon annan ska ta det ansvaret, säger Sara Byfors.

Enligt Socialstyrelsen vårdas 130 på IVA i Sverige. Det finns gott om antal lediga platser, ingen region rapporterar kritiskt påverkan eller brist på materiel, enligt
Johanna Sandwall, Socialstyrelsen.

– Alla regioner ser dock pessimistiskt på framtiden och tror att det kommer att bli värre de närmaste 14 dagarna.

Just nu är det nio regioner i Sverige befinner sig i stabsläge. Alla regioner ser dock pessimistiskt på framtiden och tror att det kommer att bli värre de närmaste 14 dagarna, säger Johanna Sandwall.

En ny rapport från MSB finns tillgänglig på myndighetens sajt. MSB kartlägger människors inställning till viruset. Människors oro ökat inom flera områden. I slutet av september var knappt hälften oroa för nya utbrott, en månad senare är nästan 7 av 10 oroliga för det. Det gäller också för kategorier som sjukvårdens kapacitet, där ökar också oron. Fler bedömer att de sannolikt kommer att bli smittade. Fler bedömer att de blir mer följsamma åt myndigheternas rekommendationer. Enligt MSB ökar oron för smittan i samhället nu, och allt fler bedömer att risken att man ska smittas ökar.

Under våren hade sjukvården 1 100 omedelbart beläggningsbara intensivvårdsplatser. Åttahundra patienter, varav de flesta var covidpatienter, var inlagda när trycket var som högst.

– Hade vi inte gjort den här omställningen har vi inte haft tillräckligt med platser, säger Emma Spak, sektionschef, SKR.

– När vi hade som högst kapacitet i Sverige hade vi 1 100 beläggningsbara platser. Totalt vårdades nästan 800 patienter samtidigt inom intensivvården i Sverige under vården. Hade vi inte gjort den omställningen hade vi inte klarat det under våren. För att klara det har man behövt ställa in en del vård. Under pandemin, trots inställd vård, lyckades man genomföra 80 procent av den planerade vården.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply