Flera tidiga varningar om läkemedelsbrist vid pandemi – Nyheter (Ekot)


– Vi har påpekat det i ganska många år. Så det är ett stort problem. Vid allvarliga händelser och samhällsstörningar så blir det väldigt sårbart, säger krisberedskapschef på Socialstyrelsen Johanna Sandwall.

Det finns i dag en oro för att läkemedelsbrist ska uppstå kopplad till coronaviruset. Och när Ekot går igenom Socialstyrelsens Risk- och sårbarhetsanalyser från de senaste åren visar det sig att myndigheten i flera år varnat just för den situationen.

Redan 2015 pekade myndigheten på allvarliga problem i läkemedelsförsörjningen, problem som kan uppstå vid en pandemi eller kris i Sverige, står det. Så här skrev man:

“Den största risken när det gäller hälso- och sjukvårdens behov av läkemedel är för olika typer av bristsituationer som kan uppstå. Socialstyrelsen bedömer att landstingen bör stärka sin beredskap för sådana situationer.”

Myndigheten sammanfattade i samma rapport:

“…det finns (…) inte någon betydande lagerhållning i landet…”

Även året efter, 2016, kom Socialstyrelsen fram till en liknande slutsats och skrev också att det saknas en samlad bild över hur landstingen upprätthåller en nödvändig tillgång till läkemedel. Och i nästa rapport, som är från 2018, konstaterade myndigheten även att allvarliga händelser med påverkan på hälso- och sjukvård kan kan orsaka störningar i tillgång till läkemedel.

Samma år slår Socialstyrelsen i en annan rapport, “Kapaciteten i sjukvården – att hantera kritiska lägen” – fast:

“En bristsituation av viktiga läkemedel kan snabbt leda till allvarliga patientsäkerhetsrisker”.

Krisberedskapschef Johanna Sandwall på Socialstyrelsen menar att ansvaret över den situation vi befinner oss i nu med den sköra läkemedelsförsörjningen faller främst på regionerna, men menar att något eventuellt hade kunnat göras nationellt.

– Jag tycker regionerna skulle ha tagit sitt ansvar. Sen kan man säkert hjälpas åt på olika sätt, det kanske finns lagar som skulle kunna underlätta, säger Johanna Sanwall.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, uppger för Ekot att regionerna inte kan ta det övergripande ansvaret för läkemedelslagring. De har efterfrågat stöd från myndigheterna, säger SKR, och anser att regeringen hade behövt ge tydligare uppdrag.

Ansvarig minister, Lena Hallengren (S), säger att det pågår en utredning just nu som ska titta på vilken beredskap Sverige ska ha för extraordinära händelser. Men hon anser också främst att det är regionernas ansvar.

– Det är klart att regionerna har huvudansvar.

Och vad hade regeringen ha kunnat göra?

– Regeringen gör det som krävs på en nationell nivå.

Varför har ingen ansvar kring det här tagits nationellt, redan för flera år sedan. Hade regeringen kunnat göra mer?

– Man kan säkert alltid säga att regeringen kan göra mer. Men det handlar inte om att regeringen ska säga “nu betalar vi”. Man måste ju titta noga på vilka läkemedel kan det lämpa sig att man lagrar, hur gör man det och vem gör det? säger socialminister Lena Hallengren.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply