Flera vill kunna använda stoppad skyddsmask – ansökningar behandlas med förtur


Skyddsmask 90 finns i hundratusental hos räddningstjänsten och ambulanssjukvården över hela landet sedan 90-talet. Men 2018 stoppades all användning utanför Försvarsmakten och polisen eftersom masken inte har någon CE-märkning.

Spridningen av Coronaviruset ledde dock till att räddningstjänsterna i Östra Skaraborg och Storgöteborg i förra veckan sökte och fick dispens för användning.

Sedan dess har en rad aktörer kommit in med dispensansökningar.

Begär undantag för ordningsvakter

”För mig är det viktigast att säkerställa min personals hälsa och utföra effektiva räddningsinsatser. Ytterst handlar det om att förbundet ska kunna säkerställa tillräckliga resurser för att fortsätta upprätthålla sitt samhällsviktiga uppdrag”, argumenterar Bernt Eriksson, räddningschef vid Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

”Vår operativa personal (ca 200 personer) arbetar dagligen i livräddande arbetsuppgifter där närkontakt uppstår mellan skadedrabbad och vår personal. Mao. är det sannolikt att ett effektivt munskydd (skyddsmask 90) kan komma till stor nytta och säkra vår förmåga till fortsatt upprätthållande av våra Räddningstjänstuppdrag” skriver Hans Därnemyr, räddningschef vid Norra Älvsborgs Räddningsförbund.

Region Jämtland Härjedalens säkerhetssamordnare Göran Zackrisson begär dispens för regionens ordningsvakter ”i händelse av att de måste ingripa i lokaler eller mot personer där Corona eller Covid-19 kan befaras eller är konstaterad.”

Utöver dessa har ansökningar kommit från räddningstjänstförbunden i Västra Mälardalen och Norra Älvsborg samt kommunerna Jönköping, Perstorp och Uppsala. Region Stockholm har begärt och fått dispens för sin ambulansverksamhet.

Behandlas med förtur

MSB bedömer att Skyddsmask 90 är minst lika funktionsduglig som CE-märkta alternativ, och har i en skrivelse föreslagit en generell dispens.

Tanken har dock avvisats av Arbetsmiljöverket. Chefsjurist Anna Varg skriver till SVT att en generell dispens skulle kräva en ändring av föreskrifter. ”Det tar längre tid att ändra föreskrifter än att bevilja enskilda ansökningar, även om det kommer in många sådana.”

Arbetsmiljöverket uppger i en ny informationstext på sin hemsida att ansökningarna kommer att behandlas med förtur, och att ansökningar som gäller användning inom räddningstjänst och ambulanssjukvård kommer att beviljas.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply