Flest kvinnor anmäler coronaskador på jobbet


Lyssna: TIS ME Coronaskadade

Nästan 5 000 svenskar har anmält att de smittats på jobbet av coronaviruset och tagit skada. Det visar statistik som Ekot tagit del av. Åtta av tio som drabbats är kvinnor och mer än hälften jobbar som undersköterska, hemvårdare eller personlig assistent.

Sammanställningen, som Arbetsmiljöverket gjort, handlar om så kallade coronarelaterade arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan som arbetsskador. 37 poliser och 21 städare syns i siffrorna som sträcker sig till måndag men förutom dem rör de knappt 5 000 fallen nästan enbart vårdpersonal.

Den värst drabbade kategorin är undersköterskor, sjukvårdsbiträden och liknande yrken, med 2 101 anmälningar. Därtill kommer uppåt 800 hemvårdsbiträden, personliga assistenter och motsvarande.

De här yrkesgrupperna organiseras av fackföreningen Kommunal.

– Ja det här är ju för oss helt nya siffror, vi blev väldigt överraskade när vi såg att det var så väldigt stor skillnad på undersköterskor men även vårdbiträden jämfört med andra yrkesgrupper inom sjukvården, säger Tobias Baudin, ordförande.

Vad drar du för slutsatser?

– Tyvärr tror jag det kan handla om det vi har sagt, det finns klassperspektiv i detta, man har inte skyddat arbetarna lika mycket anser vi.

Den näst största gruppen är sjuksköterskor, med knappt 1 400 anmälda arbetsskador av covid-19.

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, menar att de som beordrats ut i främsta ledet mot den okända pandemin, sedan inte backats upp av samhället.

Man har tappat förtroendet för arbetsgivaren, man har tappat förtroendet för politiken men också hur hanteringen av helheten har varit och att man liksom nekas man arbetsskada, nekas man försäkrisnskyddet som vi egentligen har om jag behöver bli sjukskriven, säger Ribeiro.

Strax under 170 anmälningar gäller läkare. Men inga av siffrorna visar hela verkligheten, enligt Sineva Ribeiro.

– Jag kräver hälsokontroller, både på lungor, men också de andra symptomen vi ser, vi ser påverkan på hjärta och hjärna, våra meldemmar kommer att behöva hälsokontroller efter sex månader och efter ett år, för att se så de inte fått bestående men, eftersom det här är ett nytt virus.

Du förutser att det kan finnas väldigt mycket fler arbetsskador där ute som vi inte har sett?

– Det tror jag absolut och att det inte har blivit anmält än.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply