Folkhälsomyndigheten: Inte effektivt att stänga skolor


På måndagen återgår tusentals elever från mellersta Sverige till skolan efter avslutat sportlov. Många av dem har sannolikt varit på resor utomlands, några av dem har kanske befunnit sig i riskområden för coronavirus. 

Skolstarten har väckt debatt om huruvida det är lämpligt att låta eleverna återgå till skolan. Borde de snarare stanna hemma? Åsikterna går isär.

”Om man är frisk finns inget skäl att stanna hemma”, sa Lena Holmdal, utbildningsdirektör i Stockholms stad till TT i fredags.

”Tycker det är obegripligt att eleverna som nu kommer hem från sportlovsresor uppmanas gå till skolan på måndag”, skriver DN:s politiska redaktör Amanda Sokolnicki på Twitter.

”Inte effektivt”

Under söndagen adresserades frågan direkt av Folkhälsomyndigheten:

”Det finns inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

De hänvisar bland annat till en WHO-rapport, författad av ett expertteam som nyligen besökt Kina.

I rapporten konstateras att personer under 18 år tycks vara mindre drabbade än äldre åldersgrupper. Barn utgör endast 2,4 procent av samtliga rapporterade fall. Dessutom har expertgruppen inte funnit något fall där viruset spridits vidare av ett barn till en vuxen.

– Det finns inget som säger att det inte finns fall där barn spridit smittan vidare men vi vet att det är ovanligt, säger statsepidemiologen Anders Tegnell.

Samtidigt konstateras i rapporten att det inte finns tillräckligt med data för att med säkerhet bestämma i vilken utsträckning barn smittas av coronaviruset eller vilken roll barn spelar gällande spridning av smittan.

Bland rekommendationerna till länder med importerade coronavirusfall nämner man också stängningar av skolor som ett möjligt medel för att hindra en vidare smittspridning. I bland annat Japan och delar av Italien har man beslutat att göra just så.

Prioritera det viktiga

Anders Tegnell lyfter att det hittills inte finns något känt coronavirusutbrott på en skola. Samma mönster framträdde under virusutbrotten av sars och mers. Till skillnad från vanlig influensa spreds de främst på andra platser, inte minst på sjukhus.

– Om vi tittar på vanliga influensa finns många studier som tyder på att barn är själva motorn i spridningen, men så ser det verkligen inte ut i det här fallet, säger Anders Tegnell.

Source link