Föräldrapeng möjlig ersättning vid skolstängning – Nyheter (Ekot)


– Det är en möjlighet, det finns också andra möjligheter. Vi behöver ju titta brett i det här läget, så att vi gör det noga men också så att vi säkerställer att det är något som kan införas snabbt och någonting som är enkelt för föräldrar att använda sig av, säger Mats Persson, som är Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson

Riksdagen ska snart fatta beslut om en lagstiftning som gör det möjligt att stänga skolor och förskolor, om det skulle visa sig nödvändigt för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Det skulle betyda att föräldrar kan behöva vara hemma trots att barnen är friska, vilket i nuläget inte ger rätt till ersättning. Men det finns en bred uppslutning bland riksdagspartierna bakom kravet att staten måste kompensera mammorna och papporna.

Ett av de huvudalternativen som nu blixtbereds i regeringskansliet är att regelverket för tillfällig föräldrapenning skulle kunna kompletteras för att kunna användas i den här extraordinära situationen.

Tillfällig föräldrapenning har idag tre beståndsdelar, vård av sjukt barn, kontaktdagar för ett barn som omfattas av LSS och tio så kallade pappadagar i samband med ett barns födelse. Den ger 80 procent av lönen upp till ett maxtak.

Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström säger att man just nu tittar på flera olika alternativ för att ge föräldrar ekonomisk möjlighet att vara hemma med sina barn – om skolor skulle slå igen.

– Där gäller det precis som i väldigt många andra fall just nu, att hitta den mest effektiva vägen, så att detta är på plats när ett sådant eventuellt beslut tas. Men jag vill poängtera att än så länge är detta hypotetiskt, men ändå något vi förbereder oss för, säger han.

Vänsterpartiets vice partiledare Nooshi Dadgostar tycker, liksom flera andra Ekot har talat med, att det är viktigt att ett system kommer på plats innan skolorna eventuellt stängs. Hon är öppen för att se om tillfällig föräldrapenning kan vara en lösning

– Det är förstås en variant. Då får vi se på hur det ser ut. Det är regeringen som måste komma med ett sådant förslag och det måste de göra innan skolorna lägger ner.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger i en skriftlig kommentar till Ekot: ”Vi är inte i ett läge där det är aktuellt att stänga skolor. Men om ett sådant läge uppstår kommer regeringen att vidta åtgärder för att se till att det finns trygghet för familjer som berörs.”Source link