Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania


Svensk läkare varnar för coronaepidemi i flyktingläger

Svensk läkare varnar för coronaepidemi i flyktingläger


En katastrof hotar det överfulla flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Frågan är inte om det nya coronaviruset ska få fäste här – utan när, varnar den svenske läkaren Björn Hedström.

Överlämning av Nergårdhs utredning skjuts fram

Överlämning av Nergårdhs slutbetänkande skjuts fram


Slutbetänkandet av Anna Nergårdhs utredning »God och nära vård« skulle ha överlämnats till regeringen vid en pressträff nästa vecka. Men med anledning av det nya coronaviruset har det ställts in.

Fyra sjukhus får grönt ljus för endometriosvård

Fyra sjukhus har fått grönt ljus för nationell endometriosvård


Nu står det klart vilka sjukhus som får bedriva nationell högspecialiserad vård vid endometrios. Samtidigt har Socialstyrelsen beslutat att lägga arbetet med övrig högspecialiserad vård på is på grund av coronakrisen.

Facklig företrädare: Vi befinner oss nu med kniven på strupen

Facklig företrädare: Vi befinner oss nu med kniven på strupen


Regionerna får till stor del godkänt från läkarfackligt håll för den senaste tidens omställning till förstärkta intensivvårdsresurser. Men kommunikationsmissar och brist på test av vårdpersonal skapar irritation.

»Det är själen som tar kål på kroppen«

»Det är själen som tar kål på kroppen …«


Författaren Hjalmar Bergmans liv präglades av stor kreativitet och omfattande litterär produktion men också av ett kaotiskt privatliv med svartsjuka, substans-missbrukoch sjukdom. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand sammanfattar.

6 frågor: »Det finns en risk att vården missar katatoni«

6 frågor till Johan Bengtsson


Johan Bengtsson, ST-läkare i psykiatri, är huvudförfattare till en ABC-artikel om akut katatoni.

ABC om Akut katatoni

ABC om Akut katatoni


Katatoni kan förekomma vid en rad psykiska och somatiska tillstånd. Tillståndet är underdiagnostiserat, vilket kan leda till onödigt lidande och ökade risker för allvarliga komplikationer eller dödlig utgång.

SLF student vill hjälpa – samtidigt finns en viss oro

SLF student: Vi vill hjälpa till – men samtidigt finns en viss oro


Läkarstudenter rustar för arbete i vården under pandemin. Samtidigt finns en oro för att verksamhetsförlagd utbildning, VFU, kan ställas in och att studenter missar sommarjobb.

Skyddsombud utesluter inte att arbete i vården stoppas tillfälligt

Skyddsombud utesluter inte att arbete i vården stoppas tillfälligt


Ett skyddsstopp kan bli fallet i en krissituation när skyddsutrustning inte räcker till för att vårda patienter med covid-19. Skyddsombud runtom i landet förbereder sig för en sådan situation.

Bör inte död vara ett primärt utfallsmått i sepsisstudier?

Bör inte död vara ett primärt utfallsmått i sepsisstudier?


Vid akut och allvarlig sjukdom med snabbt förlopp kan död inte vara ett mindre viktigt utfall. En aktuell artikel riskerar att ge upphov till motstridiga tolkningar eftersom abstraktet ger en missvisande bild av studien, skriver Bo H Jonsson.

Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania

Förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll i Tanzania


I en uppföljande studie fann man en förbättrad följsamhet till behandlingsprotokoll vid avvikande vitalparametrar två år efter implementering på en intensivvårdsavdelning i Tanzania.

Läkarförbundet kräver svar om kortärmad skyddsutrustning

Läkarförbundet kräver svar om kortärmad skyddsutrustning


Enligt Läkarförbundet har hälften av landets regioner frångått Folkhälsomyndighetens rekommendation om långärmad skyddsutrustning vid hantering av covid-19-fall. Nu kräver förbundet svar från Folkhälsomyndigheten.

»Vi har spridning i nästan hela landet«

Folkhälsomyndigheten: Spridning i större delen av landet


Spridning av coronaviruset sker nu i större delen av landet. Hittills har den befarade stora ökningen av sjukhusvårdade uteblivit i Stockholm. Enligt Folkhälsomyndigheten kan dock 300 intensivvårdspatienter och 850 andra slutenvårdspatienter behöva vårdas samtidigt i regionen när läget är som värst.

Förlängt intervall kan ge subterapeutisk kloxacillindos

Förlängt intervall kan leda till subterapeutisk kloxacillindos


Vid förlängning av doseringsintervallet för kloxacillin från var 6:e timme till var 8:e timme finns risk för subterapeutisk effekt. Orsaken är kort halveringstid och vikten av att koncentrationen ligger över minsta hämmande koncentration så lång tid som möjligt.

Infektionsläkare får hjälp att hålla sig à jour under pandemin

Infektionsläkare får hjälp att hålla sig à jour under pandemin


Ett nytt kunskapscentrum servar infektionsläkare i Skåne med dagliga rapporter om den senaste evidensen när det gäller läkemedelsbehandling och diagnostik vid covid-19.

Chef för akut: Jag tror vi klarar det här

Chef för akut: Jag tror att vi klarar det här


Västra Götalandsregionens långsiktiga satsning på mobila team kan bli räddningen i coronatider, menar Maria Taranger, chef för medicin, geriatrik och akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg: »Äldre och sköra patienter som tidigare flockats på akuten vårdas numera hemma.«

Hon vill engagera läkare i miljön

Hon vill engagera läkare i miljön


Om vi inte gör något för att minska effekterna av klimatförändringen kommer det att få stora följder för folkhälsan. Detta är ett av flera skäl till att läkare ska engagera sig för miljön. Det menar Maria Wolodarski, blivande ordförande i Läkare för miljön när hon intervjuas i ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd.

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar från Kina

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar rapporteras från Kina


I en studie från Kina har man sammanställt data om alla barn (ålder 0–18 år) som rapporterats in till kinesiska smittskyddsinstitutet under perioden 16 januari till 8 februari.

Försäkringskassan ska inte ompröva sina egna beslut

Försäkringskassan ska inte ompröva sina egna beslut


En från Försäkringskassan oberoende instans bör ompröva ärenden innan de eventuellt går vidare till domstol. Kostnaderna för systemet bör tas från Försäkringskassans anslag då kassan ju redan nu har kostnader för sin omprövningsmekanism, skriver Lars Jacobsson.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply