“Försäljningsstopp av alkohol skulle leda till tre gånger längre köer än då folk hamstrade toalettpapper” – alkoholkonsumptionsexpert varnar för följder av begränsningar av alkoholförsäljning | Huvudstadsregionen


Coronaviruset kan på längre sikt innebära att finländarnas alkoholkonsumtion minskar. Samtidigt kan epidemin leda till allvarliga följder för de som är mest utsatta i samhället, säger alkoholkonsumtionsexpert vid THL.

Strängare regler och undantagsförhållande på grund av coronaepidemin kan ställa till med problem för många i samhället. Framförallt för de som redan är mest utsatta, missbrukarna.

Thomas Karlsson, chefsexpert inom alkoholkonsumtion på Institutet för hälsa och välfärd THL berättar att viruset redan har verkningar för de som är mest utsatta.

– Oro finns redan för barnfamiljer där föräldrar eventuellt har problem med alkoholmissbruk och alkohol. Att vi är tvungna att spendera stor del av vår tid inom fyra väggar kan föranleda problem i de här familjerna och det är den största oron just nu.

Karlsson poängterar att den rådande situationen är unik och att det således är svårt att förutspå hurdana effekter och följder coronaviruset och undantagsförhållandena kommer att få.

– För de mest utsatta är den största och mest akuta risken ett bortfall av service inom social- och hälsovården som nu bekämpar coronaepidemin. Missbrukare är ofta de som inte alltid är så duktiga på att ta hand om sig själva och om något som de är vana att använda försvinner kan det för dem få allvarliga följder.

Risk att karantän leder till våld

Enligt Karlsson finns risk att många som redan tidigare har konsumerat stora mängder alkohol nu är på gränsen till att bli risk- eller storkonsumenter. Också distansarbete kan ställa till med problem.

– Att ta sig till arbetet gör att du måste stiga upp på morgnar och att du inte kan dricka sent föregående kväll för att du ska kunna vara nykter och prestera bra på jobbet. Distansarbete kan innebära att arbete och fritid blandas ihop vilket kan ha dåliga verkningar på just den delen av befolkningen.

Ett försäljningsstopp skulle innebära att folk skulle hamstra för att få tag på alkohol innan det är försent

Karlsson nämner som exempel risk för att våld inom hemmet ökar. Å andra sidan så minskar polisens uppdrag på offentliga platser när krogarna stängs och folk rör sig mindre ute.

– Hur läget kommer att utvecklas beror bland annat på hur länge det här pågår och vilka ytterligare åtgärder som införs.

På sikt en minskning i alkoholkonsumtionen

Undantagsarrangemangen inverkar också på utbudet av alkoholdrycker. Stängda gränser och restauranger bidrar bland annat att till det blir svårare att få tag på alkohol.

– Införseln av alkoholdrycker har stått för ungefär femton procent av den totala alkoholkonsumtionen och den har ju försvunnit helt när gränsen stängt. Ytterligare tio procent kommer att minska då restaurangerna stänger.

Karlsson uppskattar att det här på sikt kan komma att leda till att vi ser en minskning i den totala alkoholkonsumtionen.

– Jag ser inte att en fjärdedel av det totala alkoholutbudet på något sätt skulle kunna kompenseras med alkohol som människorna köper från Alko och från daglig varuhandel.

En man står framför en bokhylla.
Thomas Karlsson är chefsexpert inom alkoholkonsumtion på Institutet för hälsa och välfärd.
En man står framför en bokhylla.
Bild: Jari Pussinen / Yle
Institutet för hälsa och välfärd

– Det här kommer förhoppningsvis att synas i de gravaste alkoholskadorna, alkoholdödligheten, eftersom att det finns ett tätt samband med den totala alkoholkonsumtion och antalet döda på grund av alkohol.

Karlsson poängterar ändå att det är svårt att förutspå hur alkoholkonsumtionen påverkas av coronaepidemin. En gissning är att finländarna reagerar som de gjorde under 1990-talet då många miste sina arbeten.

– Under lågkonjunkturen minskade alkoholkonsumtionen och antalet alkoholskador sjönk. Alkohol är så dyrt i Finland så om du har mindre pengar och du ska skära ner på något så är det på icke livsviktiga förnödenheter och till det tillhör definitivt alkohol. Det såg vi på 90-talet och jag tvivlar inte alls på att reaktionen skulle vara den samma nu.

Hamstring om Alko stänger

Alkoholförsäljning och begränsningar av den är också något som diskuterats bland alkoholforskare runt om i världen. Karlsson berättar som exempel om England där man kommit fram till att det är omöjligt att förbjuda alkoholförsäljning.

– Dels skulle en så stor protest uppstå bland befolkningen att det i sig skulle inbegripa större problem. Dels så finns det personer som är så beroende av alkohol att de skulle få allvarliga avgiftningssymptom som skulle kräva sjukhusbehandling och just nu har vi inte ett system som tillåter det här.

Enligt Karlsson kan det här tankesättet delvis kopieras till Finland. Länders bakgrundstraditioner och kultur påverkar också hur olika länder resonerar kring ämnet.

Missbrukare är ofta de som inte alltid är så duktiga på att ta hand om sig själva och om något som de är vana att använda försvinner kan det för dem få allvarliga följder

Att alkoholförsäljning skulle förbjudas i Finland är enligt Karlsson inte omöjligt men han tror inte att det kommer att ske.

– Min gissning är att vi inte kommer till den punkten att vi skulle se ett försäljningsstopp och att Alko skulle stänga. I mina ögon skulle det här innebära att inte heller den dagliga varuhandeln skulle få sälja alkohol. Jag tror att politikerna och social- och hälsovårdsmyndigheter har andra mer akuta saker att tänka på just nu.

Vilka effekter skulle ett försäljningsstopp kunna få?

– Det skulle i alla fall innebära att vi skulle se tre gånger värre köer till affärerna än de vi såg då toalettpappershamstrarna var i farten för några veckor sedan. Ett försäljningsstopp skulle innebära att folk skulle hamstra för att få tag på alkohol innan det är försent. Jag tycker att bara det talar emot en sådan här åtgärd.

I det stora hela tror Karlsson att finländarna kommer att dricka mindre alkohol till följd av coronaviruset. Samtidigt är han medveten om att det finns grupper i samhället som kommer att få det kämpigt på grund av undantagsförhållandena.

– Min tro är att alkoholkonsumtionen kommer att minska. Å andra sidan kan det för vissa familjer och inom vissa grupper som tampas med alkoholproblem leda till allvarliga följder.Source link