Forskare: Också Kina fjättrat vid beroendekedjorna i den globalt nedstängda ekonomin – Finland starkt beroende av “Kinakortet” | Utrikes


De ekonomiska siffrorna för Kina ser inte bra ut just nu. Stora delar av den kinesiska ekonomin stängdes då pandemins omfattning blev uppenbar i januari.

Samtidigt minskade den globala efterfrågan och det finns också frågetecken för Finlands del eftersom banden till Kina är starka.

– Det är klart, om man stänger ner en stor del av ekonomin så som Kina har gjort och så som man nu gör också i Europa och USA ser siffrorna katastrofala ut – åtminstone till en början.

Det säger Mikael Mattlin, forskare vid Åbo universitet.

– Den stora frågan är hur snabbt man kan starta ekonomin på nytt.

Mattlin konstaterar att det som sker nu är något vi inte har upplevt förut.

– Vi har haft många ekonomiska kriser och finanskriser, men inte en situation där man stänger ner stora delar av hela den globala ekonomin på samma gång.

Fabrik i Wuhan
Fabrik i Wuhan
Fabrik i Wuhan
Bild: AFP / Lehtikuva
Kina,Wuhan,Hubei,fabrik

Det kan dyka upp många överraskande element

Mattlin bedömer att det under den här processen kommer att ske en del överraskande saker man inte har kommit att tänka på.

Enligt honom är det möjligt att Kina får igång en del av ekonomin – men inte utan problem.

Den stora frågan för tillfället är de oförutsägbara hinder som kan uppstå. Att det inte finns efterfrågan utomlands är problematiskt.

– Det kan bli fråga om en stop-start-cykel; man startar – och så måste man stanna upp igen, säger Mikael Mattlin.

Produktionsprocesserna är globalt starkt sammanflätade

Även om man kan få igång en del av ekonomin och produktionsanläggningar kan startas upp på nytt så finns det i dag ett starkt beroende av omvärlden. Det handlar om beroendekedjor som ska sättas i gång och fungera.

– Nu behövs det väldigt många olika komponenter.

– Produktionskedjorna är så otroligt komplicerade och globala, säger Mattlin.

– Som talesättet lyder: “det krävs flera tusen delar för att tillverka en bil, men det behöver bara saknas en enda del för att bilen inte ska kunna tillverkas”.

Mattlin konstaterar att det här innebär att ingen riktigt vet hur det kommer att gå eftersom det inte bara handlar om Kina utan också om alla andra stora ekonomier som tampas med liknande problem.

Kina kan komma igång – men just nu saknas efterfrågan

– Det är sannolikt att man får igång ekonomin en smula i Kina, men all exportindustri som har varit beroende av efterfrågan från USA och Europa kommer att ha problem med att det för tillfället helt enkelt inte finns någon efterfrågan.

En stor del av efterfrågan är borta, åtminstone så länge som vi har stängt ner vår ekonomi här.

Inte som under finanskrisen

Mikael Mattlin ser ändå en liten skillnad mellan dagens situation i Kina jämfört med finanskrisen 2008.

– Då finanskrisen började var Kina mycket beroende av export. Närmare 40 procent av ekonomin hade samband med export.

Finanskrisen 2008 slog hårt mot Kina. Nu har man ändrat på strukturen. I dag är den interna efterfrågan viktig och Kina är mycket mindre beroende av utländsk efterfrågan.

Nytt stadionbygge i Guangzhou i provinsen Guangdong 16.4.2020
Nytt stadionbygge i Guangzhou i provinsen Guangdong 16.4.2020
Nytt stadionbygge i Guangzhou i provinsen Guangdong 16.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Kina,stadion,byggplatser,Guangzhou

För Kina har det under de senaste åren handlat mera om inhemsk konsumtion, service och infrastruktur, bland annat bostadsbyggande.

Den här gången går det kanske inte lika snabbt för Kina att återhämta sig

Vid tiden för finanskrisen kunde man se en skarp “V-kurva” som visade ett våldsamt ras, men också en snabb återhämtning. Enligt Mattlin var förutsättningarna för en snabb uppgång då annorlunda.

– Då blev det ett skarpt “V”. Exporten rasade med 40 procent men sedan gick det lika skarpt upp igen. Kina befann sig i ett skede då ekonomin var inne i den naturliga starka tillväxtfasen.

Kina var inte heller lika skuldsatt som i dag. Man började bara pumpa in pengar i ekonomin, började bygga och fick därmed ekonomin igång på det sättet.

Skuldsättning inom alla sektorer i Kina i dag

– Men nu har en stor del av infrastrukturen i Kina byggts upp och det finns inte ett likadant behov som då – det vill säga en naturlig efterfrågan.

Och nu finns det inte heller i samma mån en möjlighet att ta på sig nya skulder.

Nästan alla sektorer av det kinesiska samhället har skuldsatt sig; företag, lokala myndigheter, konsumenter, staten – alla är mer eller mindre skuldsatta.

Det här gör att Mattlin bedömer att utvecklingen i Kina kommer att vara försiktigare den här gången.

Socialt avstånd på restaurang i Peking 17.4.2020
Socialt avstånd på restaurang i Peking 17.4.2020
Socialt avstånd på restaurang i Peking 17.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Kina,Peking,restauranger,coronavirus

– Man kommer säkert att sätta igång en del infrastruktursprojekt men inte i samma utsträckning som man såg efter år 2008.

Många är beroende av Kina – inte minst Finland

Att Kina i dag är mindre beroende av export betyder inte att vi är mindre beroende av Kina – tvärtom.

Enligt Mattlin är många länder beroende av Kina, exempel på det är omkringliggande länder i Asien som exporterar råvaror till Kina.

Också länder som Tyskland och Finland har satsat mycket på ett framgångsrikt samarbete med Kina.

– I Finland kan man se att en hel rad av börsbolag, ja vart och vartannat företag har mycket att göra med Kina.

Man kan jämföra med Sverige som har en bredare industriell bas och där finns det också många konsumentinriktade företag som inte på samma sätt är beroende av kinesisk efterfrågan.

Kina återhämtar sig alltså kanske lite långsammare den här gången.

Men den globala ekonomin är omfattande, och omvärldens behov av Kina är stort.

Frågan är hur det ska gå för de företag som har satsat på det så kallade Kinakortet

Finland och Kina har starka band. Frågan är hur den här kinesiska nedgången kommer att synas här hemma.

Mikael Mattlin säger att en hel del av industrin och företagen i Finland i motsats till många andra europeiska länder har byggt sin framtida framgång på “Kinakortet”.

– Här ser man en stor skillnad. Till exempel Belgien är mycket mindre beroende av Kina i det här avseendet.

Mattlin tror ändå att en de stöd som finländska företag kan få för att komma över den tillfälliga krisen kan hjälpa dem att klara sig.

– Men det finns ett stort frågetecken, säger Mikael Mattlin, forskare vid Åbo universitet.

– Vad ska de sedan bygga sin framtid på om det inte längre går att bygga den på det så kallade Kinakortet?

Människor som badar i  Yangtze vid Wuhan 16.4.2020
Människor som badar i Yangtze vid Wuhan 16.4.2020
Människor som badar i Yangtze vid Wuhan 16.4.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Kina,badplats,Wuhan,YangtzeSource link

Be the first to comment

Leave a Reply