Första fallet av coronavirus på daghem i Lappträsk – läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland | Östnyland


Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland den här veckan. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här finns vår föregående artikel om coronaläget i Östnyland.

30 november kl. 8.35: Coronavirussmitta på daghem i Lappträsk

Coronavirussmitta har uppdagats i Trolldalens daghem i Lappträsk. En daghemsgrupp är i karantän. Enligt hälsovårdsmyndigheterna har både barn och personal exponerats.

Det här är det första fallet av coronavirus på ett daghem eller i en skola i Lappträsk.

Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med personerna som blivit exponerade för smitta. Samtidigt ger de direktiv gällande karantänen. Barnen kan återvända till daghemmet om de inte har haft symptom under karantäntiden.

Om man inte har blivit kontaktad har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering skett. Därför kan barn som inte blivit exponerade komma till daghemmet i normal ordning.

För att skydda personernas integritet ger Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna ingen ytterligare information i fallet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med läget i Trolldalens daghem och kommunen ger mera information om läget förändras.

29 november kl. 12.10: Klient smittad av coronaviruset på kommunalt äldreboende i Borgå

En boende vid ett kommunalt servicecenter i Borgå har konstaterats vara smittad av coronaviruset och har isolerats.

De övriga boende, kunderna och personalen i servicecentret har inte exponerats för coronavirussmittan. I servicecentret finns service- och seniorbostäder för äldre och där erbjuds också övriga tjänster för äldre.

– Den boende har inte rört sig utanför sin egen bostad. I servicecentret har hygien- och skyddsanvisningarna följts och munskydd använts, och därför anses det att personalen i servicecentret inte har exponerats. För säkerhets skull coronatestar vi alla i personalen som har haft kontakt med den smittade boende, säger chefsläkare Kati Liukko.

De boende och deras anhöriga informeras om situationen. Staden informerar separat om testresultaten då de är färdiga.



Source link

Be the first to comment

Leave a Reply