Frågetecken kring svensk beredskap för coronavirusetRegionernas förmåga att ta hand om smittade patienter är god, förutsatt att det inte blir någon smittspridning. Ungefär så kan man sammanfatta Socialstyrelsens inventering av sjukvårdens beredskap att ta hand om personer med covid-19.

Den 18 februari skickade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en “nationell lägesrapport” med anledningen av det pågående utbrottet av coronavirus som kan orsaka covid-19.

I rapporten slår myndigheterna fast att Sveriges beredskap är god – i nuläget, det vill säga när vi inte har någon smittspridning.

TT: Men om det blir en smittspridning då?

– Vi lutar oss på Folkhälsomyndigheten, som är expertmyndighet, och dess bedömning att risken för smittspridning i Sverige är liten, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

”Gemensamma upphandlingar”

I rapporten konstateras bland annat att antalet personlig skyddsutrustning bland Sveriges regioner är tillräckligt för cirka 5 000 diagnosbesök och cirka 1 400 vårddygn, vilket myndigheten ser som en ”gränssättande faktor”.

TT: Hur många patienter innebär det?

– Det går inte att säga, eftersom alla patienter kräver olika typer av vård och under olika lång tid, säger Johanna Sandwall.

Läs mer: Det här vet vi om coronaviruset

Om varje patient vårdas i 14 dagar, visar beräkningar att detta motsvarar cirka 100 patienter.

TT: Det låter inte som så många?

– Om det uppstår en situation kan det bli tal om EU-gemensamma upphandlingar. Men planeringsberedskapen, med rutiner och föreskrifter, den är god. Den finns på plats.

TT: Men det hjälper väl inte om det inte finns skyddsutrustning?

– Varje region ansvarar för att de har den utrustning som de behöver.

Uteblivna leveranser av skyddsutrustning

I rapporten konstateras – ironiskt nog – att “enstaka regioner” har signalerat att de beställningar som gjorts har restnoterats, med hänvisning till utebliven leverans från Kina, det vill säga det land där smittan kommer ifrån.

Läs mer: Fler svenska labb får analysera coronavirus

De flesta minns den materialbrist inom sjukvården som uppstod i höstas, som inte berodde på någon smittspridning, men som resulterade i hundratals inställda operationer och en sjukvård som bitvis gick på knä.

Med anledning av denna konstaterar Socialstyrelsen att det finns risk för utebliven leverans från tillverkare av förbrukningsmaterial för vården och läkemedel, vilket ”kan leda till ökad belastning på vården”. Dels för att viss produktion ligger i Kina, dels för att efterfrågan av personlig skyddsutrustning globalt ”kan komma att öka”.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply