Futuristen Niko Herlin om coronaviruset: “Vi lär oss mest av krissituationer” | Åboland


Futuristen Niko Herlin är insatt i arbetslivets framtid och har länge förespråkat digitala arbetssätt. Den snabba övergången till digitala medel i och med coronakrisen är inte så överraskande för honom.

Herlin tycker att införandet av distansarbete gått smidigt i Finland även om alla inte har haft exakt all kunskap förväg. Smidigheten beror på att de digitala verktygen har använts av en del arbetare redan innan coronakrisen.

Nu mitt i krisen handlar det främst om att verktygen används i större utsträckning eftersom alla varit tvugna att lära sig. Han påpekar att folk ofta blir ivrigare att lära sig nya metoder då det inte finns alternativ.

– Jag skulle säga att det positiva med hela den här coronagrejen är tvånget att använda digtala verktyg, säger Herlin.

Enligt honom håller folk ofta fast vid sina rutiner och bekanta arbetsmetoder så länge som möjligt.

– Visst är det ju förvirrande att sitta hemma och göra arbete på distans, men vi klarar det ganska bra trots att det delvis stannar upp samhället för att systemen ska komma igång.

Vid tvång lär man sig mest

Enligt Niko Herlin är faktiskt kriser de bästa tillfällen för människor att ta lärdom.

– Tvånget hjälper till med att vi ska lära oss, eftersom vi saknar andra alternativ.

Han anser att digitaliseringen kommer att vara en stor vinnare efter coronakrisen eftersom folk kommer att använda sig av de digitala verktygen som erbjuds. Nu får man reda på vilka arbetsmetoder som fungerar och vilka som inte gör det.

Etätyöskentelyä kotona.
En del av de nya digitala arbetssätten kan fungera bra i framtiden också.
Etätyöskentelyä kotona.
Bild: Tiina Jutila / Yle
coronavirus,virussjukdomar,COVID-19,smittsamma sjukdomar,derogation,undantagstillstånd,karantän,Förkylning,influensa,grundskolan,distansarbete,distansmöten,Skype

Han tror att samhället trots allt mestadels kommer gå tillbaka till de metoder som tidigare använts. Men efter att man tagit digitala verktyg i bruk kan man märka att vissa nya verktyg till och med fungerar bättre än de gamla.

– Vi kommer lära oss nya sätt att jobba och jag hoppas att vi tar med oss så många som möjligt ockå in i framtiden.

Finland har bättre förutsättningar för distansarbete än en del andra länder

Om samhället redan tidigare varit allt mer digitaliserat skulle vi ha det lättare i nuläget. Ändå har Finland klarat av införandet av distansarbete med hjälp av digitala medel rätt bra och situationen här är betydligt bättre än i andra delar av världen

Herlin berättar om att han har kolleger som driver företag i Italien och att situationen är väldigt annorlunda där med tanke på arbetsmetoder

– I Italien har de inte ens riktigt hört talas om distansarbete. Den här terminologin finns nästan inte ens där för att arbete alltid sker på plats. Det gäller exempelvis i Sicilien eller i de södra delarna av italien, också i andra länder.

I Finland känner de flesta till begreppet distansarbete. Herlin menar att det inte är helt obekant för oss även om inte alla tidigare jobbat på distans.

– I Italien exempelvis får de börja helt från noll eftersom folk inte har arbetsverktyg och nätet kanske inte klarar av dessa arbetsformer. I de fallen måste de bygga upp en helt ny “infrastruktur” samtidigt som folk måste lära sig nya saker. Det går inte alls att jämföra dess effektivitet med den vi har här i Finland.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply