Fyra sjukhus får grönt ljus för endometriosvård


Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset får bedriva nationell högspecialiserad vård vid endometrios.

Och Karolinska universitetssjukhuset får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid trofoblastsjukdomar respektive Exit, en avancerad form av kejsarsnitt.

Det fattade Nämnden för nationell högspecialiserad vård – som består av politiker från sjukvårdsregionerna och har Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i spetsen – beslut om i dag onsdag.

– Vi är förstås jätteglada över de här besluten. Det var fullständig enighet i nämnden, säger Kristina Wikner, enhetschef för nationell högspecialiserad vård på Socialstyrelsen, till Läkartidningen.

Falu lasarett, som också hade ansökt om att få bedriva nationell högspecialiserad vård vid endometrios, fick dock nej.

– Beredningsgruppen ansåg att man där inte hade de förutsättningar som krävs för att bedriva den här vården på nationell nivå. Därför beviljades de inte tillstånd, säger Kristina Wikner.

Nyligen fattade Socialstyrelsen beslut om vad som ska bli nationell högspecialiserad vård och vid hur många enheter vården ska bedrivas när det gäller viss vård vid områdena PGD och fosterterapi. Sannolikt kommer myndigheten den sista mars också fatta beslut om viss vård vid analinkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning, prolaps och urininkontinens och moyamoyasjukdom.

Men i övrigt har Socialstyrelsen nu beslutat att tillfälligt pausa arbetet med nationell högspecialiserad vård – detta på grund av pressen som den pågående smittspridningen av det nya coronaviruset sätter på sjukvård och regioner.

– Vi skjuter på uppstarten av ytterligare sakkunniggrupper till efter sommaren. Vi skjuter även på nämndens beslut om vilka som får tillstånd att bedriva ryggmärgsskadevård. Potentiellt kan nämnden fatta beslut om det i september, säger Kristina Wikner.

Dessutom förlängs remisstiden för de förslag från 12 olika sakkunniggrupper som gick ut tidigare i mars. Det gäller bland annat områden som könsdysfori och svårbehandlad ätstörning.

Senast den 18 maj skulle eventuella synpunkter ha kommit in till Socialstyrelsen. Nu förlängs remisstiden till den 1 oktober.

– Det är klart att vi hade önskat att vi hade kunnat fortsätta utifrån den tidsplan som vi hade satt upp. Men i den här situationen är det inte möjligt och då får vi på samma sätt som väldigt många andra helt enkelt anpassa oss efter det, säger Kristina Wikner.

Lakartidningen.se

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply