God beredskap inför skolstarten i Borgå och Lovisa: “Vi har ju erfarenhet från våren och den är till jättestor nytta för det här året” | Östnyland


De östnyländska skolorna inleder sin undervisning om en knapp vecka. God hygien och gott om utrymme är höstens giv. Erfarenheterna från vårens distansundervisning och specialarrangemang kommer också till nytta.

Det är knappt en vecka tills skolorna börjar igen. Onsdagen den 12 augusti inleds höstterminen i Borgå och Sibbo. Lovisabarnen återvänder till skolbänken dagen efter.

Riktlinjer och arrangemang som anknyter till coronaviruset är förstås något många funderar på just nu.

– Utgångspunkten är att vi har närundervisning. Jag tycker vi har ett bra samarbete med smittskyddsmyndigheten. Vi upplever att situationen i Borgå är lugn, det har varit rätt få coronafall under den närmaste tiden, säger Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Rikard Lindström
Skolpersonalen lärde sig mycket om hur undervisningen ska anpassas till coronan redan under våren, säger Rikard Lindström.
Rikard Lindström
Bild: Yle/Fredrika Sundén
Borgå,utbildningschefer,rikard lindström

I Lovisa finns också en god beredskap och erfarenheter från vårens distansundervisning i bagaget.

– Vi läser noggrant instruktionerna och försöker tolka dem så gott vi kan och egentligen modifiera litet våra planer som redan är gjorda i god tid inför kommande skolår, säger Lovisa stads utbildningschef Timo Tenhunen.

Under torsdagen samlas rektorerna vid skolorna i Lovisa till möte för att finslipa alla detaljer och kontrollera de direktiv och rekommendationer som myndigheterna lagt fram.

– Vi har ju erfarenhet från våren och den tror jag är till jättestor nytta för det här året. Ganska mycket behöver nu göras skriftligt, att vi behöver ha med det i våra läsårsplaner. Det ger lite mer arbete för tillfället förutom att vi planerar våra grupper och vår undervisning, säger utbildningschef Timo Tenhunen.

Uppdaterade rekommendationer

Institutet för hälsa och välfärd samt Undervisnings- och kulturministeriet har tagit fram rekommendationer som skolor och daghem ska följa.

Anvisningarna handlar i huvudsak om att att sörja för god hygien, undvika onödiga närkontakter och att se till att det finns mer utrymme än vanligt.

Lovisavikens skola på våren just före ett oväder.
Hur undervisningen kommer att se ut i Lovisavikens skola är ännu något oklart.
Lovisavikens skola på våren just före ett oväder.
Bild: Yle / Fredrika Lindholm
grundskolan,Lovisa,lovisavikens skola

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har tidigare sagt att småbarnspedagogiken inte har fått tillräckliga instruktioner.

Vad gäller skolorna i Borgå tycker Rikard Lindström att instruktionerna är tillräckligt tydliga.

– Det är sedan vårt jobb i kommunen att ta tag i det och försöka göra det bästa möjliga, säger han.

Lindström poängterar att samarbete mellan skolor och kommuner är viktigt för att alla ska kunna stöda varandra.

Han tror nog att det kommer att gå att följa alla coronainstruktioner i Borgåskolorna.

– Jag upplever inte att det är ett bekymmer, att vi inte skulle klara av att följa dem. Men det är klart att för skolor och rektorer betyder det att man måste göra sitt schema, matturer och grupperingar på ett annat sätt än det normala, säger Lindström.

Nolltolerans

När det gäller eventuella coronasymptom är man enligt Lindström väldigt nära nolltolerans både hos personal och hos elever, särskilt när det gäller symtom i andningsvägarna.

Får man symtom så ska man stanna hemma, och det ska vara lätt att få bli testad mot corona.

Även i Lovisa är tröskeln mycket låg för att stanna hemma om man uppvisar symtom.

– THL och Social- och hälsovårdsministeriet har ju varit ganska tydliga i den frågan att som flunsig eller snuvig ska man inte komma till skolan, säger Tenhunen.

Utbildningschefen i Lovisa Timo Tenhunen
Utbildningschef Timo Tenhunen tror på en bra skolstart.
Utbildningschefen i Lovisa Timo Tenhunen
Bild: Yle/Carmela Walder
bildningssektorn

I Lovisa är det stadens infektionsläkare som i sista hand bestämmer hur strikt elever och personal ska följa myndigheternas direktiv när det gäller till exempel förkylningssymtom.

Lindström berättar att man i Borgå håller på att göra upp planer tillsammans med smittskyddsmyndigheterna för hur man snabbt går till väga när ett coronafall upptäcks i en skola.

Distansundervisning kan bli aktuellt igen

Vid behov kan man övergå till distansundervisning.

– Kommunerna har en möjlighet att under höstterminen fatta sådana beslut att vi kan stänga en helhet eller delar av skolor. Vi behöver bli lite tydligare med hur den processen ser ut, säger Rikard Lindström.

När det gäller hur själva distansundervisningen ordnas säger Lindström att man har bra erfarenheter från våren, men att det finns vissa saker som staden vill förbättra.

– Vi klarade ju det bra, men vi behöver bli tydligare kring att det fortfarande är skolan och läraren som har ansvaret för elevens undervisning. I vissa fall handlar det också om att grundskolan ska vara avgiftsfri samt att vi fixar datorer och nätuppkoppling för alla elever. De saker vi lärde oss under våren ska vi få bättre grepp om under hösten, säger Lindström.

Arbetsbänkar i slöjdsal
Det är en utmaning att undervisa i teknisk slöjd på distans.
Arbetsbänkar i slöjdsal
Bild: Yle/ Fredrika Sundén
Borgå,grundskolan,skolor,Strömborgska skolan,slöjd

I Lovisa är man också bekant med distansundervisning, men staden utmanas om det uppstår ett behov av flera separata rum för undervisning.

– Möjligheten till distansundervisning har inte ändrats och det tror jag ordnar sig om vi behöver för någon enskild grupp eller skola. Men distansen till eleverna är kanske den största utmaningen för mera utrymme får vi ju inte, säger Tenhunen.

När det gäller skolmaten har Lovisas kosthållschef skickat instruktioner för hur skolluncherna ska gå till.

– Utmaningen är främst de stora enheterna här i centrum där det finns många elever samlade. Man ska försöka äta i klasserna och inte flockas till matsalen eller så äter man i etapper så att alla inte äter samtidigt. Sådana här arrangemang kommer vi att ha, säger Tenhunen.

I direktiven för lågstadierna rekommenderas dessutom att klassläraren skulle hålla sig till enbart sin egen grupp, men om det är möjligt att förverkliga kan Tenhunen inte svara på förrän efter att rektorerna mötts.

Stöd för eleverna

De elever som behöver det ska få extra stöd för att komma i kapp efter distansvåren.

Att Borgå stad fått sammanlagt 1,6 miljoner euro i understöd för ändamålet är en stor lättnad. Pengarna ska fördelas mellan förskola, finska och svenska utbildningstjänster.

Stolar, soffor och grönväxter av olika sorter i en skolaula
Aulan i Strömborgska skolan förblir tom om eleverna undervisas på distans.
Stolar, soffor och grönväxter av olika sorter i en skolaula
Bild: Yle/ Fredrika Sundén
Borgå,grundskolan,skolor,Strömborgska skolan

Nu gäller det bara att planera exakt hur man ska göra, och att hitta rätt människor för rätta uppgifter.

– Här är två huvudlinjer. Den ena är att nuvarande personal får mera timmar och möjligheter att ge stöd och specialundervisning än förut. Den andra linjen är att när det är frågan om så stora summor så kommer vi säkert inte att kunna dela ut timmarna bara till de anställda vi redan har. I vissa fall kommer det säkert att betyda att vi anställer några personer till, säger Rikard Lindström.

Utbildningschef Timo Tenhunen bekräftar att även Lovisa fått motsvarande ekonomiskt stöd från staten för att kompensera för minskad utbildning, men kan inte í skrivande stund precisera summan.

Inget masktvång i skolskjutsarna

THL förväntas fatta beslut om att starkt rekommendera munskydd på allmänna platser, till exempel i kollektivtrafiken. Om det här också påverkar skolskjutsarna är ännu för tidigt att säga.

– Skolskjutsen är nog en sådan flaskhals att dom sitter ganska nära varandra i skolbussen eller taxin och senast idag hade vi en diskussion här om hur vi ska gå till väga. Tills vidare har vi inte gått in för att ha masker på eller tvinga på masker i skolskjutsar. Trafikanterna som kör våra skolbarn iakttar nog noggrann hygien och försiktighet oberoende, säger Timo Tenhunen.

Rikard Lindström delar samma syn på munskydd.

– Vi har så här långt levt enligt det att munskydd inte kommer att beröra skolan. Den som vill får använda munskydd i skolan, men vi kommer inte att kräva det. När det gäller munskydd och skolskjutsen så får vi nog bara följa med vilka instruktionerna är från myndigheterna, säger Rikard Lindström.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply