Har du koll på vilka coronaregler som gäller just nu? Vi har samlat rekommendationerna och restriktionerna som gäller Nyland och Åbo


Coronaepidemin är just nu i accelerationsfasen inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Nylands coronakoordineringsgrupp uppgav i fredags att HUS-området är nära gränsen till spridningsfasen. Beslut om nya restriktioner väntas komma nästa vecka om läget så kräver.

I den här artikeln har vi samlat de coronarestriktioner som är i kraft just nu. Artikeln nämner också kort restriktioner som gäller områden i samhällsspridningsfasen, eftersom de kan bli aktuella om epidemiläget förvärras.

Förutom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt befinner sig också sjukvårdsdistrikten i Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta, Kymmenedalen, Birkaland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Finland i accelerationsfasen.

På områden som är i accelerationsfasen gäller coronarestriktioner och -rekommendationer som rör restaurangverksamheten, publikevenemang och resande. Kommunerna kan också fatta självständiga beslut utifrån det lokala epidemiläget.

Uppgifterna om restriktionerna baserar sig på de begränsningar och rekommendationer som finns listade på statsrådets och på Nylands coronakoordineringsgrupps hemsidor.

De tre epidemiologiska faserna

Basnivån. Antalet nya coronafall är litet och spridningen har avstannat.

Accelerationsfasen. Spridningen av coronaviruset ökar och 10–25 per 100 000 invånare har smittats. Både regionala och lokala smittkedjor förekommer, men smittokällan kan spåras. Behovet av sjukhusvård kan bemötas utan specialåtgärder.

Samhällsspridningfasen. Smittan har på allvar fått fotfäste i samhället. De nya coronafallen är så många till antalet att det blir svårare att avgöra hur människor smittats. 18–50 per 100 000 invånare testar positivt. Behovet av sjuk- och intensivvård ökar kraftigt.

Restauranger, kaféer och barer

Restaurangernas öppettider, kundmängder och tiden för när alkohol får serveras begränsas enligt statsrådets bestämmelser.

Restauranger som finns i områden som befinner sig i accelerationsfasen får hålla öppet mellan klockan 05–01. Alkohol får serveras mellan klockan 09 och midnatt. Begränsningarna som rör öppettiderna gäller inte restauranger på bensinmackar eller försäljning av hämtmat.

Inne i matrestauranger får 75 procent av kundplatserna fyllas och i restauranger vars främsta syfte är att sälja alkohol får 50 procent av kundplatserna fyllas och kunderna måste då ha en egen sittplats vid ett bord.

Vad förändras i spridningsfasen?

Tidigare har restaurangrestriktionerna skärpts i spridningsfasen, men det är ännu oklart hurudana restaurangbegränsningarna blir om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen.

Folk umgås vid Kaserntorget i Helsingfors.


Bildtext

Människor på uteserveringen på Kaserntorget i Helsingfors 14 juni 2021.

Bild: Silja Viitala / Yle

Publikevenemang

Deltagarmängderna för evenemang som ordnas på områden i accelerationsfasen begränsas inte. Deltagarna ska ändå undvika närkontakt då över 10 personer vistas inomhus och över 50 personer utomhus.

Kommunerna kan också fatta beslut om striktare evenemangsbegränsningar om epidemiläget kräver det.

Anvisningarna om hur man stoppar virusspridningen gäller också publikevenemang, folksamlingar och möten och när man använder offentliga utrymmen. Man ska endast delta i ett evenemang om man är frisk, användning av munskydd rekommenderas och det är på arrangörens ansvar att ordna så att det går att hålla tillräckligt långt avstånd till andra och att hygiennivån är tillräcklig – kunderna ska bland annat erbjudas en möjlighet att rengöra händerna.

Vad förändras i spridningsfasen?

Högst 10 personer får delta i publikevenemang som ordnas inomhus och 50 personer i evenemang som ordnas utomhus.

Deltagare ska undvika närkontakt med varandra. Utomhus får man ordna evenemang för över 50 personer om det går att dela in publiken på olika områden.

Privata evenemang

Nylands coronakoordineringsgrupp rekommenderar att man också på privata evenemang ska följa begränsningarna som gäller sammankomster. Man ska helst inte ordna sammankomster för fler än 10 personer inomhus om det inte går att ordna så att deltagarna kan hålla två meters avstånd till varandra.

Vad förändras i spridningsfasen?

Samma rekommendation gäller för privata evenemang som för publikevenemang.

Offentliga och privata utrymmen

Offentliga utrymmen, som exempelvis bibliotek, museer och ungdomslokaler har öppnats begränsat i enlighet med kommunernas beslut från och med den 1 juni.

De åtgärder som listas i lagen om smittsamma sjukdomar för att stoppa virusspridningen gäller fortfarande också privata utrymmen. Anvisningarna är de samma som för publikevenemang.

Vad förändras i spridningsfasen?

Offentliga och privata utrymmen kan tillfälligt stängas ner helt och hållet. Det gäller utrymmen där risken för smitta är hög: bland annat gym, simhallar och lekparker inomhus.

Passagerarmängderna i kollektivtrafiken kan begränsas.

Tikkurila festivaalien yleisöä.


Bildtext

Besökare på festivalen Tikkurila Festivaali i Dickursby i Vanda den 25 juli 2021.

Bild: Jussi Koivunoro / Yle

Skolor och daghem

Inga restriktioner gäller just nu skolor, institut eller daghem inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

När det gäller högskolor och universitet ska undervisningen ordnas så att det är möjligt för studerande att undvika närkontakt med andra. Det här gäller undervisning inomhus för över 10 personer och utomhus för över 50 personer.

Beslut om distans- eller närundervisning i huvudstadsregionen väntas komma nästa vecka. Ordförande för Finlands svenska lärarförbund (FSL) Inger Damlin tycker att det är märkligt att distansundervisning diskuteras igen och hoppas att höstterminen kan inledas med närundervisning.

Beslut om att använda munskydd i skolor kan fattas i kommunerna och ett sådant beslut kan gälla enskilda skolor.

Vad förändras i spridningsfasen?

Närkontakter ska undvikas i högskolor och skolor på andra stadiet.

Grupphobbyer

Kommunerna kan fatta beslut om att möjliggöra hobbyverksamhet för barn, unga och vuxna så att regionförvaltningsverkets beslut tas i beaktande.

Coronakoordineringsgruppen rekommenderar att privata aktörer också följer samma restriktioner.

Vad förändras i spridningsfasen?

Anvisningarna som gäller barn och ungas hobbyverksamhet rör i första hand grupphobbyverksamhet som ordnas inomhus för 12–18-åringar.

Till rekommendationerna hör bland annat att gruppens medlemmar inte byts ut, och att man alltid samlas i samma konstellation. Tävlingar, föreställningar eller annan verksamhet där en grupp är i kontakt med andra hobbygrupper ska inte ordnas.

All hobbyverksamhet ordnas så att deltagarna inte behöver ha närkontakt med varandra.

Om det inte går att följa anvisningarna som rör hobbyverksamhet inomhus kan ungas hobbyverksamhet stoppas. Också lokaler ämnade för vuxnas grupphobbyer inomhus och utomhus kan stängas.

En man i munskydd tränar på gym.


Bildtext

Gym kan stängas på områden i spridningsfasen.

Bild: Alamy / All Over Press

Distansarbete

Myndigheterna rekommenderar att alla som har en möjlighet att jobba på distans ska göra det. Rekommendationen gäller både offentliga och privata sektorn på områden i accelerationsfasen och i spridningsfasen.

Om distansjobb inte är möjligt rekommenderas att arbetstagarna inte håller sina mat- och kaffepauser samtidigt för att undvika närkontakter.

Munskydd

Alla över 12-åringar rekommenderas att använda munskydd alltid då man rör sig eller vistas på platser där det finns andra människor.

Munskyddstvång råder i kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.

Nainen istuu metrossa maski päässään.


Bildtext

Munskyddstvång råder i metron och i annan kollektivtrafik i huvudstadsregionen.

Bild: Arttu Timonen / Yle

Resor utomlands

Finland begränsar inresande till landet från andra länder.

Utrikesministeriet rekommenderar att man iakttar försiktighet då man reser till EU-länder eller Schengen-området.

Ministeriet rekommenderar också att man undviker icke-nödvändiga resor till länder utanför EU- och Schengen-området, med undantag för de länder

Ministeriet uppmanar också finländare att undvika resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU- och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner. Enligt ministeriet ska man undvika alla resor till Brasilien, Sydafrika, Indien och Ryssland.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel “Oletko lomasi jäljiltä pihalla koronarajoituksista? Kokosimme pahimpien korona-alueiden suositukset ja rajoitukset tähän artikkeliin” skriven av Tiina Karppi. Den svenska översättningen skrevs av Saga Mannila.Source link