Helsingfors, Esbo och Vanda vädjar till privata företag: kräv att kunderna använder munskydd | Huvudstadsregionen


Huvudstadsregionen inför nya riktlinjer i kampen mot spridningen av coronaviruset. Bland annat ska det bli lättare att stänga restauranger där många exponerats för viruset.

Hälsovårdsmyndigheterna i huvudstadsregionen kommer aktivare följa upp var människor exponerats för coronaviruset. På så sätt kartläggs så kallade riskrestauranger, som regionförvaltningsverket kan välja att stänga tillfälligt som en skyddsåtgärd.

Dessutom rekommenderar områdets coronakoordineringsgrupp att också privatföretagare ber sina kunder använda munskydd i alla situationer. Rekommendationen gäller främst företag som har affärsverksamhet, finns i köpcenter eller ordnar kultur- och sportevenemang.

De som varit med och fattat beslut om restriktionerna är representanter för Helsingfors, Esbo samt Vanda stad. Dessutom medverkar experter från Institutet för hälsa och välfärd, HUS samt Regionförvaltningsverket i Södra Finland i gruppen.

Stadsledare efterlyste tätare samarbete med regeringen

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori berättar att coronasituationen under de senaste veckorna blivit mycket sämre i huvudstadsregionen. Incidenstalet under de senaste två veckorna är 83 per 100 000 invånare. Endast i Vasa är förekomsten vanligare.

Vapaavuori önskade också ett närmare samarbete med regeringen, eftersom coronaviruset inte bara är ett hälsoproblem utan också ett ekonomiskt och socialt problem.

– Regeringen kunde diskutera också med metropolernas representanter då man bestämmer om nya åtgärder i kampen mot viruset. En ekonomisk kris kan resultera i nya hälsorelaterade problem, som i värsta fall kan vara värre än själva coronaviruset, säger Vapaavuori.

Också Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä lyfte fram hur viktigt samarbete skulle vara ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Under de senaste fem åren har Helsingfors, Esbo och Vanda stått för 88 procent av statens ökade skatteintäkter. Därför slår coronakrisen ekonomiskt också hårdast mot dessa områden, säger Mäkelä.

Antalet coronafall stiger

Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd berättar att läget i hela landet har blivit värre. Under tisdagen registrerades 227 nya coronavirusfall.

– Det är som vi befarat, att spridningen bromsas under sommaren och får fart igen på hösten. Det här visar statistik också på andra håll i Europa, sa Mika Salminen.

Han tillägger ändå att läget i bland annat södra Europa är värre än i Finland.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply